UNC-pad naar een map op mijn lokale computer

Wat is het UNC-pad naar een map op mijn lokale computer en hoe kan ik er toegang toe krijgen?

Ik heb geprobeerd:

  1. Beveiliging voor de map – ingesteld op Iedereen Volledig Beheer (voorlopig!)
  2. Machtigingen voor delen – ingesteld op Iedereen Volledig Beheer (voorlopig!)

Ik zie de map in \\<computername>, maar kan er niet in (<foldername>is niet toegankelijk.)

Foutbericht:

U heeft mogelijk geen toestemming om deze netwerkbron te gebruiken. Neem contact op met de beheerder van deze server om na te gaan of u toegangsrechten hebt. De netwerklocatie is niet bereikbaar. Zie Windows Help voor informatie over het oplossen van netwerkproblemen.

Mijn computer is niet verbonden met een netwerk.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als u toegang wilt krijgen tot uw lokale computer (of welke computer dan ook) met UNC, moet u een gedeelde map instellen. Als u nog geen share heeft ingesteld, kunt u de standaard beheerdersshares gebruiken. Voorbeeld:

\\localhost\c$\my_dir

… heeft toegang tot een map met de naam “my_dir” via UNC op uw C:-schijf. Standaard worden alle harde schijven op uw machine gedeeld met verborgen shares zoals c$, d$, enz.


Antwoord 2, autoriteit 33%

In Windows kunt u ook de Win32-bestandsnaamruimte met het voorvoegsel \\?\gebruiken om naar uw lokale mappen te verwijzen:

\\?\C:\my_dir

Zie dit antwoord voor een beschrijving.


Antwoord 3, autoriteit 12%

Ik moest:

Other episodes