Uitvoering mislukt voor taak ‘: app: processdebugresources’, zelfs met de nieuwste bouwgereedschappen

Ik krijg deze foutmelding wanneer ik mijn project probeer uit te voeren. Ik heb de nieuwste build-gereedschappen geïnstalleerd, 23.0.3, maar toch blijft de fout aanhoudt. Hoe repareer ik dit?

Executing tasks: [:app:generateDebugSources, :app:generateDebugAndroidTestSources]
Configuration on demand is an incubating feature.
:app:preBuild UP-TO-DATE
:app:preDebugBuild UP-TO-DATE
:app:checkDebugManifest
:app:preReleaseBuild UP-TO-DATE
:app:prepareComAndroidSupportAnimatedVectorDrawable2321Library UP-TO-DATE
:app:prepareComAndroidSupportAppcompatV72321Library UP-TO-DATE
:app:prepareComAndroidSupportDesign2321Library UP-TO-DATE
:app:prepareComAndroidSupportRecyclerviewV72321Library UP-TO-DATE
:app:prepareComAndroidSupportSupportV42321Library UP-TO-DATE
:app:prepareComAndroidSupportSupportVectorDrawable2321Library UP-TO-DATE
:app:prepareComGoogleAndroidGmsPlayServicesAppindexing810Library UP-TO-DATE
:app:prepareComGoogleAndroidGmsPlayServicesBasement810Library UP-TO-DATE
:app:prepareDebugDependencies
:app:compileDebugAidl UP-TO-DATE
:app:compileDebugRenderscript UP-TO-DATE
:app:generateDebugBuildConfig UP-TO-DATE
:app:generateDebugAssets UP-TO-DATE
:app:mergeDebugAssets UP-TO-DATE
:app:generateDebugResValues UP-TO-DATE
:app:generateDebugResources UP-TO-DATE
:app:mergeDebugResources UP-TO-DATE
:app:processDebugManifest
:app:processDebugResources
AGPBI: {"kind":"error","text":"Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name \u0027android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse\u0027.","sources":[{"file":"C:\\Users\\Ishmita\\Documents\\GitHub\\FurAlert-Native-Build\\app\\build\\intermediates\\res\\merged\\debug\\values-v23\\values-v23.xml","position":{"startLine":3}}],"original":"","tool":"AAPT"}
AGPBI: {"kind":"error","text":"Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name \u0027android:Widget.Material.Button.Colored\u0027.","sources":[{"file":"C:\\Users\\Ishmita\\Documents\\GitHub\\FurAlert-Native-Build\\app\\build\\intermediates\\res\\merged\\debug\\values-v23\\values-v23.xml","position":{"startLine":32}}],"original":"","tool":"AAPT"}
FAILED
FAILURE: Build failed with an exception.
 • Wat is er mis gegaan:
  Uitvoering mislukt voor taak ‘: app: processdebugresources’.

  com.android.idecommon.process.procesexception: org.gradle.process.internal.execeptie: proces ‘opdracht’ C: \ gebruikers \ iShmita \ appdata \ local \ android \ sdk \ build-tools \ 23.0. 3 \ aapt.exe ” afgewerkt met niet-nul exit-waarde 1

 • Probeer:
  Rennen met –Stacktrace-optie om het stapelspoor te krijgen. Uitvoeren met –info of –Debug-optie om meer log-uitvoer te krijgen.

Build Failed

Total Time: 5.901 secs

SDK Manager


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Stel uw compileSdkVersionop 23 in uw module’s build.gradleBestand.


Antwoord 2, Autoriteit 129%

Uitgave Opgelost Door Library en App Build.gradle dezelfde … compilesdkversion and buildtoolsVersion.

Bibliotheek build.gradle en

android {
  compileSdkVersion 25
  buildToolsVersion "25.0.0"
  .....
  .....
}

app build.gradle

android {
  compileSdkVersion 25
  buildToolsVersion "25.0.0"
  .....
  .....
}

Antwoord 3, autoriteit 41%

Fout: uitvoering mislukt voor taak com.android.ide.common.process.ProcessException: org.gradle.process.internal.ExecException:

klaar met uitstapwaarde 1 die niet nul is

Eén reden voor het optreden van deze fout is dat het bestandspad naar een bronbestand te lang is:

Error: File path too long on Windows, keep below 240 characters 

Oplossing: verplaats uw projectmap dichter naar de hoofdmap van uw schijf

Niet doen:// folder/folder/folder/folder/very_long_folder_name/MyProject…

Doe://folder/short_name/MyProject


Een andere reden kan dubbele bronnen of naamruimten zijn

Voorbeeld:

 <style name="MyButton" parent="android:Widget.Button">
   <item name="android:textColor">@color/accent_color</item>
   <item name="android:textColor">#000000</item>
 </style>

En zorg ervoor dat alle bestandsnamen en extensies in kleine letters staan

Fout

myimage.PNG
myImage.png

Correct

my_image.png

Zorg ervoor dat u het project opschont/herbouwt

(verwijder de map ‘build’)


Antwoord 4, autoriteit 18%

Ik heb twee dagen vastgezeten en eindelijk mijn oplossing gevonden. Ik heb de compileSdkVersion gewijzigd in 27 (hetzelfde met buildToolsVersion)

compileSdkVersion 27
buildToolsVersion '27.0.3'

Antwoord 5, autoriteit 12%

Als een snelle oplossing voor deze vraag, zorg ervoor dat je compileer-SDK-versie, je buildtoolsversie, je appcompat en ten slotte je ondersteuningsbibliotheek allemaal op dezelfde SDK-versie draaien, bekijk voor meer duidelijkheid de afbeelding die ik zojuist heb geüpload . Proost. Volg de rode annotaties en los dat probleem op.


Antwoord 6, autoriteit 6%

Een andere mogelijke reden

resConfigs "hdpi", "xhdpi", "xxhdpi", "xxxhdpi"

kan de oorzaak zijn van dit probleem


Antwoord 7, autoriteit 6%

dit probleem heeft twee redenen

1) de Android SDK is niet geïnstalleerd
2) de buildtool-versie die overeenkomt met de Android SDK is niet geïnstalleerd

om te beginnen
open terminal en typ androiden installeer API 26 (bijgewerkt) en bouw tools versie 26.0.1 of 26.0.2
probeer dan uit te voeren met het commando ionic cordova build android


Antwoord 8

Ik wil hieraan toevoegen dat Android Studio soms het bronnenbestand uit het oog verliest en niet kan bouwen bij de lancering. Als de bovenstaande antwoorden niet helpen, probeer dan

Build => Rebuild Project

Ik heb hier veel uren aan verloren toen ik een beginner was bij Android Studio.


Antwoord 9

Ik heb de target=android-26gewijzigd in target=android-23

project.properties

dit werkt geweldig voor mij.


Antwoord 10

Na het updaten van mijn Android SDK stuitte ik op dit probleem en ik probeerde veel manieren zonder succes. Wat me het meest irriteerde bij het zoeken naar een oplossing, waren de vele antwoorden die suggereerden om de CompileSdkVersionte veranderen in een bepaald aantal, terwijl dit aantal uiteraard met de tijd verandert, dus dit is wat ik in plaats daarvan deed.

Ik heb een nieuw project gemaakt en het op de emulator uitgevoerd om te controleren of het werkt, daarna het bestand “\android\app\build.gradle” gecontroleerd en de numerieke waarde van gekopieerd CompileSdkVersionen geplakt in hetzelfde bestand in mijn andere project dat niet goed meer kon worden gebouwd. Nu is mijn probleem weg. Ik hoop dat dat helpt.

Other episodes