TypeError: Object of Type ‘Int’ heeft geen LEN () Fouthulp nodig

Ik schrijf een stuk code voor mijn code die wanneer de gebruiker 7 cijfers invoert, vermenigvuldigt de cijfers met respectievelijk 3 en 1. Hier is de code;

Wanneer het gaat om te controleren of de gebruiker 7 cijfers heeft ingevoerd, geeft het mij deze fout:
TypeError: object van type ‘int’ heeft geen len ()


Antwoord 1, Autoriteit 100%

abstract:

De reden waarom u deze errorbericht is omdat u probeert een methode op een inttype van een variabele te bellen. Dit zou werken als het len()–functie op een list-type van een variabele zou hebben genoemd. Laten we de twee gevallen onderzoeken:

fail:

num = 10
print(len(num))

Het bovenstaande zal een foutmelding opleveren vergelijkbaar met de uwe als gevolg van het bellen van len()functie op een inttype van een variabele;

succes:

data = [0, 4, 8, 9, 12]
print(len(data))

Het bovenstaande werkt omdat u een functie op een listtype van een variabele belt;


Antwoord 2, Autoriteit 43%

Nou, misschien een intheeft geen bezit de lenattribuut in python zoals uw fout suggereert?

Probeer:

len(str(numbers))

Antwoord 3, Autoriteit 7%

Mogelijk is het het probleem van het gebruik van len()voor een geheel getal.
bezit het LEN-kenmerk niet in Python.

Fout als: ik zal u een voorbeeld geven:

number= 1
print(len(num))

In plaats van deze te gebruiken,

data = [1,2,3,4]
print(len(data))

Other episodes