Tot een bepaalde regel verwijderen in Vim

Ik weet dat om n regels te verwijderen, de opdracht [n]dd is, waarbij n het aantal regels is dat moet worden verwijderd.

Maar wat als ik tot een bepaald regelnummer wil verwijderen? Stel, als ik op regel 65 ben en ik wil tot regel 126 verwijderen zonder te hoeven rekenen, hoe zou ik dat dan kunnen doen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

d126G

Verwijderen, regelnummer, start.

Veel commando’s in Vim kunnen worden gevolgd door een verplaatsingscommando om het bereik te specificeren.


Antwoord 2, autoriteit 48%

Gebruik deze opdracht:
65,126d


Antwoord 3, autoriteit 27%

:.,126d

.is de eigenlijke regel. Als u van de volgende regel wilt verwijderen, kunt u in plaats daarvan .+1gebruiken.


Antwoord 4, autoriteit 18%

:,126d

allemaal klaar.

Other episodes