Toegang tot de IHostingEnvironment in ConfigureServices methode

Ik moet in de ConfigureServices-methode controleren of de huidige naam van de hostingomgeving ‘Ontwikkeling’ is.

Dus het gebruik van de IHostingEnvironment.IsDevelopment()-methode is misschien oké voor mij, maar in tegenstelling tot de Configure-methode heb ik geen IHostingEnvironment env.


Antwoord 1, autoriteit 100%

maak gewoon een eigenschap in de klasse Startup om de IHostingEnvironment te behouden. Stel de eigenschap in de Startup-constructor in waar je al toegang toe hebt, dan heb je toegang tot de eigenschap vanuit ConfigureServices


Antwoord 2, autoriteit 26%

Hier gekopieerd van vraag gemarkeerd als duplicaat van deze en verwijderd. Met dank aan a-ctor.

Als u IHostingEnvironmentin ConfigureServiceswilt openen, moet u het via de constructor injecteren en opslaan voor latere toegang in ConfigureServices:

public class Startup
{
  public Startup(IConfiguration configuration, IHostingEnvironment environment)
  {
    Configuration = configuration;
    Environment = environment;
  }
  public IConfiguration Configuration { get; }
  public IHostingEnvironment Environment { get; }
  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
    services.AddMvc();
    System.Console.WriteLine($"app: {Environment.ApplicationName}");
  }
  // rest omitted
}

Antwoord 3, autoriteit 3%

IHostingEnvironmentis verouderd in Core 3.1

    private readonly IWebHostEnvironment _env;
    public Startup(IConfiguration configuration, IWebHostEnvironment env)
    {
      _env = env;
      Configuration = configuration;
    }

zou moeten lukken…

Refereer vervolgens overal met _env.IsDevelopment()enz…


Antwoord 4

Als je geen Startup-klasse gebruikt en .Configure()rechtstreeks aanroept, heb je toegang tot de IHostingEnvironmentof IWebHostEnvironmentmet behulp van GetService:

ASP.NET Core 2.2:

.Configure(app => {
  var hostingEnvironment = app.ApplicationServices.GetService<IHostingEnvironment>();
  if (hostingEnvironment?.IsDevelopment() == true)
  {
    app.UseDeveloperExceptionPage();
  }
  // .. Other stuff
});

ASP.NET Core 3.x:

.Configure(app => {
  var hostingEnvironment = app.ApplicationServices.GetService<IWebHostEnvironment>();
  if (hostingEnvironment?.IsDevelopment() == true)
  {
    app.UseDeveloperExceptionPage();
  }
  // .. Other stuff
});

Antwoord 5

Als u geen Startup-klasse hebt (u maakt mogelijk een service), kunt u de omgeving als volgt ophalen van de hostContext in ConfigureServices:

public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
      Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureServices((hostContext, services) =>
        {
          IConfiguration config = hostContext.Configuration;
          Configuration = config;
          var env = hostContext.HostingEnvironment;
          EnvironmentName = env?.EnvironmentName;
...

Other episodes