Slechts 1 decimaal

Hoe converteer ik 45.34531naar 45.3?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer je het met slechts één cijfer weer te geven:

print("{:.1f}".format(number)) # Python3
print "%.1f" % number          # Python2

of eigenlijk de andere decimalen afronden?

round(number,1)

of zelfs strikt naar beneden afronden?

math.floor(number*10)/10

Antwoord 2, autoriteit 15%

>>> "{:.1f}".format(45.34531)
'45.3'

Of gebruik de ingebouwde ronde:

>>> round(45.34531, 1)
45.299999999999997

Antwoord 3, autoriteit 7%

round(number, 1)

Other episodes