Slaap/Wacht commando in Batch

Ik wil tijdvertraging toevoegen aan mijn batchbestand. Het batchbestand wordt stil uitgevoerd op backgorund. Help me alsjeblieft.


Antwoord 1, autoriteit 100%

timeout 5

om te vertragen

timeout 5 >nul

om uit te stellen zonder u te vragen op een toets te drukken om te annuleren


Antwoord 2, autoriteit 15%

U wilt time-out gebruiken.
time-out 10
slaapt 10 seconden


Antwoord 3, autoriteit 15%

ping localhost -n (your time) >nul

voorbeeld

@echo off
title Test
echo hi
ping localhost -n 3 >nul && :: will wait 3 seconds before going next command (it will not display)
echo bye! && :: still wont be any spaces (just below the hi command)
ping localhost -n 2 >nul && :: will wait 2 seconds before going to next command (it will not display)
@exit

Antwoord 4

Ok, ja, je gebruikt de opdracht timeoutom te slapen. Maar om het hele proces stil te doen, is het niet mogelijk met cmd/batch. Een van de manieren is om een ​​VBScriptte maken dat het Batchbestandzal uitvoeren zonder een venster te openen/tonen.
En hier is het script:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run chr(34) & "PATH OF BATCH FILE WITH QUOTATION MARKS" & Chr(34), 0
Set WshShell = Nothing

Kopieer en plak de bovenstaande code in Kladblok en sla het op als
Elke naam.**vbs

**
Een voorbeeld van het *”PATH OF BATCH FILE WITH QUOTATION MARKS” * kan zijn:
“C:\ExampleFolder\MyBatchFile.bat”

Other episodes