Sentinel while-lus voor C++

Kan iemand me vertellen wat een sentinel while-lus is in C++? Geef me een voorbeeld van het gebruik van een sentinel while-lus.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Een “schildwacht” in deze context is een speciale waarde die wordt gebruikt om het einde van een reeks aan te geven. De meest voorkomende schildwacht is \0 aan het einde van strings. Een “schildwacht terwijl lus” heeft meestal de vorm:

while (Get(input) != Sentinel) {
 Process(input);
}

Antwoord 2, autoriteit 8%

Een schildwacht is een speciale waarde, b.v. booleaanse waarde, extreem groot of klein. Het wordt gebruikt om te bepalen wanneer de lus moet worden gestopt.

Een goed voorbeeld is de implementatie van merge sort, b.v. lees pagina 4 van http://www.cs. princeton.edu/courses/archive/spr07/cos226/lectures/04MergeQuick.pdf.


Antwoord 3, autoriteit 4%

Als aanvulling op het antwoord van JRL..

Houd er rekening mee dat er niets mis was met het stellen van deze vraag, maar in de toekomst vindt u wellicht meer directe hulp door naar dictionary.com te gaan en woorden op te zoeken die u niet kent.

edit: in dit geval laat het woordenboek niets over om over na te denken. Hier is definitie 3 🙂

3 Also called tag. Computers. a symbol, mark, or other labeling device indicating the beginning or end of a unit of information.

Antwoord 4

Het is meestal een booleaanse (true of false) variabele die op false wordt gezet als niet aan een voorwaarde wordt voldaan en op true als dat wel het geval is. Dan kunnen we een loop maken zolang de schildwacht niet waar is.

Voorbeeld:

bool acceptedAnswer = false;
while (acceptedAnswer == false)
{
 refreshPage();
 if (hasBeenAccepted())
 {
   acceptedAnswer = true;
 }
}

Antwoord 5

Een sentinal is een speciale waarde in een lijst met items die ervoor zorgt dat de iterator altijd stopt.

De nul-terminator in een ASCIIZ-reeks fungeert bijvoorbeeld als een schildwacht.

Gelinkte lijsten hebben vaak NULL-pointers en zo.


Antwoord 6

while (score != -1)
{
  total += score;
  game ++;
  cout << "Enter the point for game " << game << ":";
  cin >> score;
}
cout << "The total score are: " << total << endl;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes