Referentiecijfers in Latex

Ik schrijf momenteel mijn proefschrift in Greek en wanneer ik probeer een cijfer te verwijzen, krijg ik het volgende in mijn tekst:

[;;]

Dit is de code die ik schreef:

\begin{figure}[h]
\label{ fig:image1}
\includegraphics[width=1\textwidth]{image1}
\caption{Απεικόνιση τρόπου κληρονομικότητας}
\end{figure}

en ik bel de ref door te schrijven: {\ref{fig:{image1}}.

Hoe repareer ik dit?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Er is een eenvoudige regel in latex \captionMOET ALTIJD VÓÓR \label[1] KOMEN. Dus de code die u schrijft wordt:

\begin{figure}[h]
\includegraphics[width=1\textwidth]{image1}
\caption{Απεικόνιση τρόπου κληρονομικότητας}
\label{fig:image1}
\end{figure}

Ook verwijst u naar de afbeelding verkeerd.
En u kunt deze verwijzen met \ref{fig:image1}om de juiste referentie te krijgen.

Dit zal goed werken, omdat de sleutel die u gebruikt voor \labelis de sleutel die u gebruikt voor \ref.

Referenties
[1] HTTPS: // Tex .StackExchange.com / Vragen / 32325 / Why-Does-An-omgevingen-label-have-to-lijken-na-the-caption

Other episodes