R.exe, Rcmd.exe, Rscript.exe en Rterm.exe: wat is het verschil?

Ik worstel met de verschillende uitvoerbare bestanden van R. Wat is het verschil tussen R.exe (met of zonder CMD BATCH-optie), Rcmd.exe, Rscript.exe en Rterm.exe bij het uitvoeren van de opdrachtregel in een batchbestand?

En wat is het verschil tussen:

R.exe --no-environ --no-save < "c:\temp\R\test.R" > "c:\temp\R\out.txt" 2>&1

en

R.exe CMD BATCH --no-environ --no-save "c:\temp\R\test.R" "c:\temp\R\out.txt"

Geen verschil in de uitvoer.

Ik kan niets vinden over Rcmd.exe en Rscript.exe in de 3079 pagina’s R-referentiehandleiding.

Trouwens: ik gebruik Windows.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Voorbehoud: ik werk veelmeer op Linux dan op Windows:

  • Rcmd.exeis een historisch overblijfsel, want vroeger kon je R CMD somethingniet doen op Windows, maar had je het speciale uitvoerbare bestand Rcmd.exe something. Dat is niet langer het geval, maar het is wel voorzien voor achterwaartse compatibiliteit.
  • Rterm.exeis ook een overblijfsel uit de tijd dat Rcmd.exewerd gebruikt. Kan tegenwoordig worden genegeerd.
  • R CMD BATCHis een kruk die nodig was in de dagen voor littleren Rscript.exe, en op dezelfde manier blijven hangen in oude documenten en gewoonten..
  • Rscript.exeis je vriend voor batchscripts; gebruik het.
  • Voor al het andere is er R.exe.

Anders dan dat, zoals Marek liet doorschemeren, is de referentiehandleiding de verkeerde van de zes beschikbare handleidingen. Probeer de Inleiding tot Ren de Installatie- en Beheer-handleidingen die beide specifieke bijlagen voor Windows hebben.

Other episodes