‘pip’ wordt niet herkend als een intern of extern commando

Ik kom een ​​vreemde fout tegen wanneer ik Django op mijn computer probeer te installeren.

Dit is de reeks die ik in mijn opdrachtregel heb getypt:

C:\Python34> python get-pip.py
Requirement already up-to-date: pip in c:\python34\lib\site-packages
Cleaning up...
C:\Python34> pip install Django
'pip' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Python34> lib\site-packages\pip install Django
'lib\site-packages\pip' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

Waardoor kan dit worden veroorzaakt?

Dit krijg ik als ik echo %PATH% typ:

C:\Python34>echo %PATH%
C:\Program Files\ImageMagick-6.8.8-Q16;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\
;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\S
ystem32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\
Windows Live\Shared;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x86;C:\Progr
am Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\2.0\bin\x64;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Mana
gement Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine C
omponents\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components
\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\P
rogram Files (x86)\nodejs\;C:\Program Files (x86)\Heroku\bin;C:\Program Files (x
86)\git\cmd;C:\RailsInstaller\Ruby2.0.0\bin;C:\RailsInstaller\Git\cmd;C:\RailsIn
staller\Ruby1.9.3\bin;C:\Users\Javi\AppData\Roaming\npm

Antwoord 1, autoriteit 100%

Je moet het pad van je pip-installatie toevoegen aan je PATH-systeemvariabele. Standaard is pip geïnstalleerd op C:\Python34\Scripts\pip (pip wordt nu geleverd met nieuwe versies van python), dus het pad “C:\Python34\Scripts” moet worden toegevoegd aan uw PATH-variabele.

Om te controleren of het al in uw PATH-variabele staat, typt u echo %PATH% bij de CMD-prompt

Om het pad van je pip-installatie toe te voegen aan je PATH-variabele, kun je het Configuratiescherm of de opdracht setx gebruiken. Bijvoorbeeld:

setx PATH "%PATH%;C:\Python34\Scripts"

Opmerking:
Volgens de officiële documentatie, “[v]ariables set met setx-variabelen zijn alleen beschikbaar in toekomstige opdrachtvensters, niet in het huidige opdrachtvenster”. In het bijzonder u moet een nieuwe cmd.exe-instantie starten na het invoeren van de bovenstaande opdracht om de nieuwe omgevingsvariabele te gebruiken.

Met dank aan Scott Bartell voor het erop wijzen.


Antwoord 2, autoriteit 32%

Voor Windows, wanneer u een pakket installeert, typt u:

python -m pip install [packagename]

Antwoord 3, autoriteit 14%

Vanaf nu versie 3.7.3 had ik een klein probleem met het verkrijgen van de juiste systeemvariabele.

Probeer dit:

  1. Typ start %appdata% in cmd.

  2. Daarna zou de bestandsverkenner moeten verschijnen in ../AppData/Roaming.

Ga één map terug en navigeer naar Local/Programs/Python/Python37-32/Scripts.

OPMERKING: het versienummer kan verschillen, dus als u het bovenstaande bestandspad kopieert en plakt, kan het niet werken.

Nadat je dit hebt gedaan, heb je nu de juiste locatie van je gedownloade Python. Kopieer uw bestandspad door de hele map in de adresbalk te selecteren.

Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Zodra u dat heeft gedaan, klikt u op het startpictogram en navigeert u naar het Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem. Klik vervolgens op "Geavanceerde systeeminstellingen" aan de linkerkant van het paneel.

Klik daar rechtsonder op Omgevingsvariabelen en er zijn twee vakken, een bovenste en een onderste vak. In het bovenste vak: Klik op de ‘Pad’-variabele en klik op Bewerken aan de rechterkant. Klik op Nieuw en plak je directorypad. Het zou er ongeveer zo uit moeten zien:

Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Klik drie keer op OK, open een nieuw venster van cmd en typ: pip. Kijk of het werkt.


Antwoord 4, autoriteit 11%

Voor mij de opdracht:

set PATH=%PATH%;C:\Python34\Scripts

werkte onmiddellijk (probeer na echo %PATH% en je zult zien dat je pad de waarde C:\Python34\Scripts heeft).

Dankzij: Een map toevoegen naar de PATH-omgevingsvariabele in Windows


Antwoord 5, autoriteit 6%

Alternatieve manier.

Als je het PATH niet wilt toevoegen, zoals de vorige goed geschreven antwoorden aangaven,

maar je wilt pip als je commando uitvoeren, dan kun je dat doen met py -m als voorvoegsel.

Aangezien je het steeds opnieuw moet doen.

bijv.

py -m <command>

zoals in

py -m pip install --upgrade pip setuptools

Zorg er ook voor dat pip en py geïnstalleerd zijn

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 6, autoriteit 4%

De enige manier die werkte op mijn Windows 10-machine was als volgt:

py -3 -m pip install xxxxx

Antwoord 7, autoriteit 4%

Ook de lange methode – het was een laatste redmiddel na het proberen van alle eerdere antwoorden:

C:\python27\scripts\pip.exe install [package].whl

Dit na cd in map waar het wiel zich bevindt.


Antwoord 8, autoriteit 2%

Volgens Python 3.6-documentatie

Het is mogelijk dat pip niet standaard wordt geïnstalleerd. Een
mogelijke oplossing is:

python -m ensurepip --default-pip

Antwoord 9, autoriteit 2%

Ga naar Configuratiescherm >> Installatie ongedaan maken of Programma wijzigen en dubbelklik op Python XXX om de installatie te wijzigen. Zorg ervoor dat de PIP-component is aangevinkt en installeer.

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 10, autoriteit 2%

Configuratiescherm -> programma’s toevoegen/verwijderen -> Python -> Wijzigen -> optionele functies (u kunt op alles klikken) en druk vervolgens op volgende -> Vink “Python toevoegen aan omgevingsvariabelen” -> Installeren

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

En dat zou je padproblemen moeten oplossen, dus spring naar de opdrachtprompt en je kunt pip nu gebruiken.


Antwoord 11, autoriteit 2%

Ik had zojuist hetzelfde probleem.

Na het toevoegen van de juiste map (C:\Python33\Scripts) aan het pad, kon ik pip nog steeds niet laten uitvoeren. Het enige dat nodig was, was rennen
pip.exe install -package- in plaats van
pip install -package-.


Antwoord 12

Gebruik

set Path = `%PATH%;C:\Python34\;C:\Python27\Scripts`

Bron


Antwoord 13

Probeer naar Windows PowerShell of cmd-prompt te gaan en te typen:

python -m pip install openpyxl

Antwoord 14

In de nieuwste versie Python 3.6.2 en hoger, is beschikbaar in

C:\Program Files (x86)\Python36-32\Scripts

U kunt het pad toevoegen aan ons omgevingsvariabele pad zoals hieronder

Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Zorg ervoor dat u uw opdrachtprompt of Git sluit nadat u uw pad hebt ingesteld. Ook moet u uw opdrachtprompt openen in de beheerdersmodus. Dit is een voorbeeld voor Windows 10.


Antwoord 15

Of als je PyCharm (03-03-2017) zoals ik gebruikt, verander de map in terminal en installeer:

cd C:\Users\{user}\PycharmProjects\test\venv\Scripts
pip install ..

Antwoord 16

Meestal is het:

in cmd.exe schrijf

python -m pip install --user [name of your module here without brackets]

Antwoord 17

Zelfs ik ben nieuw hierin, maar pip install django werkte voor mij.

Het pad moet worden ingesteld zoals waar de scriptmap van de Python-installatie zich bevindt, d.w.z.C:\Python34\Scripts.

Ik veronderstel dat het komt omdat Django een framework is dat is gebaseerd op Python, en dat daarom deze directorystructuur moet worden onderhouden tijdens de installatie.


Antwoord 18

Ik heb zojuist Python 3.6.2 geïnstalleerd.

Ik heb het pad als

C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts


Antwoord 19

In Windows, open cmd en zoek de locatie van PYTHON_HOME met behulp van where python. Voeg nu deze locatie toe aan uw omgevingsvariabele PATH met:

set PATH=%PATH%;<PYTHON_HOME>\Scripts

Of verwijs hiernaar.


In Linux, open een terminal en zoek de locatie van PYTHON_HOME met behulp van which python. Voeg nu de PYTHON_HOME/Scripts toe aan de PATH-variabele met:

PATH=$PATH:<PYTHON_HOME>\Scripts
export PATH

Antwoord 20

Je kunt pip3 proberen. Iets als:

pip3 install pandas

Antwoord 21

Geen van deze werkte echt voor mij, maar hardlopen

python -m pip install -U pip

en dan de gespecificeerde directory aan het PATH toe te voegen, zoals voorgesteld, werkte het


Antwoord 22

Ik denk dat vanaf Python 2.7.9 en hoger pip vooraf is geïnstalleerd en in de map met scripts zal staan.

Je moet dus de "scripts" map naar het pad. De mijne is geïnstalleerd in C:\Python27\Scripts. Controleer de jouwe om te zien wat je pad is, zodat je het onderstaande dienovereenkomstig kunt wijzigen. Ga dan naar PowerShell, plak de onderstaande code in PowerShell en druk op de Enter-toets. Start daarna opnieuw op en uw probleem is opgelost.

[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$env:Path;C:\Python27\Scripts", "User")

Antwoord 23

Voer in een Windows-omgeving gewoon de onderstaande opdrachten uit in een DOS-shell.

path=%path%;D:\Program Files\python3.6.4\Scripts;
(nieuw pad=huidig ​​pad;pad van de Python-scriptmap)


Antwoord 24

Ik had hetzelfde probleem. Voer Windows PowerShell uit als Beheerder. Het heeft mijn probleem opgelost.

Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 25

Voor Mac, voer de onderstaande opdracht uit in een terminalvenster:

echo  export "PATH=$HOME/Library/Python/2.7/bin:$PATH"

Antwoord 26

In uw Python-mappad in Terminal typt u gewoon

  py -m pip

om de huidige versie van je pip te controleren.
U ziet ook een lijst met opdrachten die u kunt gebruiken…

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 27

Ik had hetzelfde probleem. Je hoeft alleen maar naar je

C:\Python27\Scripts

en voeg het toe aan omgevingsvariabelen. Voer na het instellen van het pad het bestand pip.exe uit op C:\Python27\Scripts en probeer vervolgens pip in cmd. Maar als er niets gebeurt, probeer dan alle pip-toepassingen zoals pip2.7 en pip2.exe uit te voeren. En pip werkt als een tierelier.


Antwoord 28

Kleine verduidelijking: in “Windows 7 64 bit PC”, na het toevoegen van ...Python34\Scripts aan de padvariabele, werkte pip install pygame niet voor ik.

Dus ik controleerde de map “…Python34\Scripts”, deze had geen pip, maar had pip3 en pip3.4. Dus ik heb pip3.4 install pygame .... .whl uitgevoerd. Het werkte.

(Open verder een opdrachtvenster in dezelfde map waar je het gedownloade bestand pygame...whl hebt.)


Antwoord 29

Bij het installeren van SQL 2019 Python zijn er bekende problemen voor PIP die een oplossing vereisen (stap 7)
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/advanced-analytics/bekende-issues-for-sql-server-machine-learning-services?view=sql-server-ver15

pip is geconfigureerd met locaties die TLS/SSL vereisen, maar de ssl-module in Python is niet beschikbaar.

Workaround
Copy the following files:
libssl-1_1-x64.dll
libcrypto-1_1-x64.dll
from the folder 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSSQL15.MSSQLSERVER\PYTHON_SERVICES\Library\bin
to the folder 
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSSQL15.MSSQLSERVER\PYTHON_SERVICES\DLLs
Then open a new DOS command shell prompt.

Antwoord 30

Ik bleef deze foutmelding krijgen nadat ik mijn PATH had gecorrigeerd.

Als je codebase vereist dat je een eerdere versie van Python hebt (2.7 in mijn geval), kan het een versie zijn geweest die voorafging aan het bestaan ​​van pip.

Het is niet erg canoniek, maar het installeren van een recentere versie werkte voor mij. (Ik gebruikte 2.7.13.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes