PhpStorm wrap/surround selectie?

Vaak moet ik bij het coderen en sjablonen een bepaald deel van de tekst inpakken. Is er een sneltoets om de huidige selectie terug te draaien, bijvoorbeeld:

Hello World
"Hello World"
Hello World
{{ trans 'Hello World' }}

Ik gebruik PhpStorm 7 voor Mac en pc. Ik heb iets soortgelijks gevonden, met: ctrl+alt+jje kunt omwikkelen met een html-tag, maar niets anders. Ook ctrl+alt+-becommentarieert de huidige selectie volgens het huidige bestandsformaat (php, twig, html, …)


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ik weet dat dit een beetje laat antwoord is, maar ik hoop dat iedereen die naar deze vraag kijkt geholpen wordt.
In PhpStorm kan bijna alles worden geconfigureerd, maar een beetje lastig en het vergt wat leercurve.

Het is heel gebruikelijk om een ​​woord te selecteren en er enkele aanhalingstekens (of dubbele aanhalingstekens) omheen te typen.

Hello World
'Hello World'
"Hello World"

Om dit in te schakelen, vinkt u het selectievakje van Preferences -> IDE -> Editor -> Smart Keys -> Surround Selection on typing quote or brace.

Op een andere manier selecteert u iets (woord, voorwaarde) en drukt u op Cmd+ Alt+ T(op Mac) , Ctrl+ Alt+ T(op Windows). Het dialoogvenster Beschikbare Surround Withopties wordt weergegeven.

Update (voor PhpStorm8)

Vink voor PhpStorm versie 8het selectievakje van Preferences -> Editor -> General -> Smart Keys -> Surround selection on typing quote or brace.

Update (voor PhpStorm 2016)

Gebruik voor PhpStorm versie 2016Cmd+ Alt+ S(op Mac) of Ctrl+ Alt+ S(op Win) om naar Instellingente gaan. Vink het selectievakje van Instellingen -> Bewerker -> Algemeen -> Slimme toetsen -> Selectie omringen bij het typen van aanhalingstekens of accolades`.


Antwoord 2, autoriteit 9%

Vanaf 26-02-2015(PhpStorm 8) ga naar:

File > Settings... > Editor > General > Smart Keys > Surround selection on typing quote or brace


Antwoord 3, autoriteit 4%

Hoe maak je een live sjabloon om Hello Worldgemakkelijk te veranderen in {{ trans 'Hello World' }}:

  1. Selecteer iets (woord, voorwaarde) en druk op Cmd+ Alt+ T(op Mac) , Ctrl+ Alt+ T(op Windows). Het dialoogvenster Beschikbare Surround Met-opties wordt weergegeven.
  2. Selecteer Live-sjablonen configureren.
  3. In de rechterbalk staat een “+” om een ​​groeps- of live-sjabloon toe te voegen.
  4. Kies in het gedeelte Bewerken “Afkorting”, zodat je het later in een menu kunt zien.
  5. Voeg in “Sjabloontekst” het volgende toe: {{ trans '$SELECTION$' }}
  6. Klik op okom de wijzigingen op te slaan.

Selecteer daarna Hello Worlden gebruik stap 1hierboven, selecteer een regel met uw “Afkorting”

Dit is gewoon een gedetailleerder antwoord dan @Steve.NayLinAung .
Tegoed gaat naar @LazyOne


Antwoord 4

Op een Mac is het

PhpStorm > Preferences > Editor > General > Smart Keys > Surround selection on typing quote or brace.

Je kunt ook op command+,drukken om het menu Voorkeuren te openen.

Other episodes