Panda’s splitsen dataframe in twee dataframes op een specifieke rij

Ik heb pandasDataFrame die ik heb samengesteld uit concat. Eén rij bestaat uit 96 waarden, ik zou het DataFrame willen splitsen van de waarde 72.

Zodat de eerste 72 waarden van een rij worden opgeslagen in Dataframe1 en de volgende 24 waarden van een rij in Dataframe2.

Ik maak mijn DF als volgt aan:

temps = DataFrame(myData)
datasX = concat(
[temps.shift(72), temps.shift(71), temps.shift(70), temps.shift(69), temps.shift(68), temps.shift(67),
 temps.shift(66), temps.shift(65), temps.shift(64), temps.shift(63), temps.shift(62), temps.shift(61),
 temps.shift(60), temps.shift(59), temps.shift(58), temps.shift(57), temps.shift(56), temps.shift(55),
 temps.shift(54), temps.shift(53), temps.shift(52), temps.shift(51), temps.shift(50), temps.shift(49),
 temps.shift(48), temps.shift(47), temps.shift(46), temps.shift(45), temps.shift(44), temps.shift(43),
 temps.shift(42), temps.shift(41), temps.shift(40), temps.shift(39), temps.shift(38), temps.shift(37),
 temps.shift(36), temps.shift(35), temps.shift(34), temps.shift(33), temps.shift(32), temps.shift(31),
 temps.shift(30), temps.shift(29), temps.shift(28), temps.shift(27), temps.shift(26), temps.shift(25),
 temps.shift(24), temps.shift(23), temps.shift(22), temps.shift(21), temps.shift(20), temps.shift(19),
 temps.shift(18), temps.shift(17), temps.shift(16), temps.shift(15), temps.shift(14), temps.shift(13),
 temps.shift(12), temps.shift(11), temps.shift(10), temps.shift(9), temps.shift(8), temps.shift(7),
 temps.shift(6), temps.shift(5), temps.shift(4), temps.shift(3), temps.shift(2), temps.shift(1), temps,
 temps.shift(-1), temps.shift(-2), temps.shift(-3), temps.shift(-4), temps.shift(-5), temps.shift(-6),
 temps.shift(-7), temps.shift(-8), temps.shift(-9), temps.shift(-10), temps.shift(-11), temps.shift(-12),
 temps.shift(-13), temps.shift(-14), temps.shift(-15), temps.shift(-16), temps.shift(-17), temps.shift(-18),
 temps.shift(-19), temps.shift(-20), temps.shift(-21), temps.shift(-22), temps.shift(-23)], axis=1)

Vraag is: hoe kan ik ze splitsen? 🙂


Antwoord 1, autoriteit 100%

iloc

df1 = datasX.iloc[:, :72]
df2 = datasX.iloc[:, 72:]

(iloc-documenten)


Antwoord 2, autoriteit 66%

gebruik np.split(…, axis=1 ):

Demo:

In [255]: df = pd.DataFrame(np.random.rand(5, 6), columns=list('abcdef'))
In [256]: df
Out[256]:
     a     b     c     d     e     f
0 0.823638 0.767999 0.460358 0.034578 0.592420 0.776803
1 0.344320 0.754412 0.274944 0.545039 0.031752 0.784564
2 0.238826 0.610893 0.861127 0.189441 0.294646 0.557034
3 0.478562 0.571750 0.116209 0.534039 0.869545 0.855520
4 0.130601 0.678583 0.157052 0.899672 0.093976 0.268974
In [257]: dfs = np.split(df, [4], axis=1)
In [258]: dfs[0]
Out[258]:
     a     b     c     d
0 0.823638 0.767999 0.460358 0.034578
1 0.344320 0.754412 0.274944 0.545039
2 0.238826 0.610893 0.861127 0.189441
3 0.478562 0.571750 0.116209 0.534039
4 0.130601 0.678583 0.157052 0.899672
In [259]: dfs[1]
Out[259]:
     e     f
0 0.592420 0.776803
1 0.031752 0.784564
2 0.294646 0.557034
3 0.869545 0.855520
4 0.093976 0.268974

np.split()is behoorlijk flexibel – laten we een originele DF splitsen in 3 DF’s op kolommen met indexen [2,3]:

In [260]: dfs = np.split(df, [2,3], axis=1)
In [261]: dfs[0]
Out[261]:
     a     b
0 0.823638 0.767999
1 0.344320 0.754412
2 0.238826 0.610893
3 0.478562 0.571750
4 0.130601 0.678583
In [262]: dfs[1]
Out[262]:
     c
0 0.460358
1 0.274944
2 0.861127
3 0.116209
4 0.157052
In [263]: dfs[2]
Out[263]:
     d     e     f
0 0.034578 0.592420 0.776803
1 0.545039 0.031752 0.784564
2 0.189441 0.294646 0.557034
3 0.534039 0.869545 0.855520
4 0.899672 0.093976 0.268974

Antwoord 3, autoriteit 10%

Ik gebruik over het algemeen array-splitsing omdat het eenvoudiger is, een eenvoudige syntaxis en beter schaalt met meer dan 2 partities.

import numpy as np
partitions = 2
dfs = np.array_split(df, partitions)

np.split(df, [100,200,300], axis=0] wil expliciete indexnummers die al dan niet wenselijk zijn.

Other episodes