Recent

Java 9 + maven + junit: heeft testcode zijn eigen module-info.java nodig en waar moet deze worden geplaatst?

Stel dat ik een Java-project heb met Maven 3 en junit. Er zijn mappen src/main/javaen src/test/javadie respectievelijk hoofdbronnen en testbronnen bevatten (alles is standaard). Nu...

C# instantiëren generieke lijst van gereflecteerd type

Is het mogelijk om een ​​generiek object te maken van een gereflecteerd type in C# (.Net 2.0)? void foobar(Type t){ IList<t> newList...

hoe sorteer ik op lengte van string gevolgd door alfabetische volgorde?

Ik ben momenteel nieuw in python en liep vast bij deze vraag, ik kan het juiste antwoord niet vinden. vraag:Gegeven een lijst met woorden, retourneer...

Hoe krijg ik een hoogte van een toetsenbord in React-Native?

Ik gebruik React-Navigation in mijn app en de app bestaat uit StackNavigator met meerdere schermen, waarvan sommige schermen TextInput hebben met autoFocus={true} Probleem:op deze schermen...

Verschil tussen veranderlijke objecten en onveranderlijke objecten

Iedereen, geef het verschil tussen veranderlijke objecten en onveranderlijke objecten met een voorbeeld. Antwoord 1, autoriteit 100% Veranderlijke objecten hebben velden die kunnen worden gewijzigd, onveranderlijke...

.Net Core 2.0 Windows-service

Ik probeer een Windows-service te bouwen in .Net Core 2.0, maar ik loop al een hele dag met mijn hoofd tegen de muur en...

Hoe de hoogte van CKEditor 5 (Classic Editor) in te stellen

In CKEditor 4 was er een configuratieoptie om de hoogte van de editor te wijzigen: config.hoogte. Hoe verander ik de hoogte van CKEditor 5?...

Waarom is de constructie van std::optioneel<int> duurder dan een std::pair<int, bool>?

Overweeg deze twee benaderingen die een "optionele int" kunnen vertegenwoordigen: using std_optional_int = std::optional<int>; using my_optional_int = std::pair<int, bool>; Gezien deze twee functies... auto get_std_optional_int() -> std_optional_int { ...

Clojure op Android

Is het mogelijk om Android-apps te programmeren in Clojure? Kan iemand een goede tutorial of boek voorstellen, als dat mogelijk is? Antwoord 1, autoriteit 100% Ja, dit...

Hoe teken te krijgen voor een bepaalde ascii-waarde

Hoe kan ik het ascii-teken van een bepaalde ascii-code krijgen. bijv. Ik ben op zoek naar een methode die gegeven de code 65 "A" zou...

Subscribe to get notified of new questions & answers