Recent

Hoe een grep-bewerking uitvoeren op alle bestanden in een map?

Werken met xenserver, en ik wil een commando uitvoeren op elk bestand dat zich in een map bevindt, wat dingen uit de uitvoer van...

C++ verouderde conversie van stringconstante naar ‘char*’

Ik heb een klas met een private char str; en daarvoor heb ik een expliciete constructor: explicit myClass(const char *func) { strcpy(str,func); } Ik noem het...

Door de inhoud van een bestand in Bash bladeren

Hoe doorloop ik elke regel van een tekstbestand met Bash? Met dit script: echo "Start!" for p in (peptides.txt) do echo "${p}" done Ik krijg deze uitvoer...

Opdracht om alle bestanden in een map en submappen in vensters weer te geven

Ik heb geprobeerd te zoeken naar een opdracht die alle bestanden in een map en submappen kon weergeven met behulp van een opdrachtpromptopdracht. Ik heb...

Hoe kan ik de eerste dag van een maand in SQL selecteren?

Ik hoef alleen maar de eerste dag van de maand van een bepaalde DateTime-variabele te selecteren. Ik weet dat het vrij eenvoudig is om dit...

Is er een CSS-selector voor elementen die bepaalde tekst bevatten?

Ik ben op zoek naar een CSS-selector voor de volgende tabel: Peter | male | 34 Susanne | female...

PowerShell equivalent aan grep -f

Ik ben op zoek naar het PowerShell-equivalent van grep --file=filename. Als u grep niet kent, is bestandsnaam een ​​tekstbestand waarin elke regel een patroon...

Wanneer gebruik je jezelf boven $this?

Wat is in PHP 5 het verschil tussen het gebruik van self en $this? Wanneer is elk geschikt? Antwoord 1, autoriteit 100% Kort antwoord Gebruik $this om...

een stuk tekst naar beneden schuiven met CSS

Ik wil een tekstlabel ongeveer 6px naar beneden schuiven Ik voeg de stijl toe: .price-label{ font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:small; ...

Eenvoudig woordenboek in C++

Een stukje code verplaatsen van Python naar C++. BASEPAIRS = { "T": "A", "A": "T", "G": "C", "C": "G" } Denken dat kaarten misschien overdreven zijn?...

Subscribe to get notified of new questions & answers