Opdrachtregelargumenten gebruiken in VBscript

Hoe kan ik opdrachtregelargumenten doorgeven en openen in VBscript?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Set args = Wscript.Arguments
For Each arg In args
  Wscript.Echo arg
Next

Voer het script als volgt uit vanaf een opdrachtprompt:

CSCRIPT MyScript.vbs 1 2 A B "Arg with spaces"

Geeft de volgende resultaten:

1
2
A
B
Arg with spaces

Antwoord 2, autoriteit 63%

Als u directe toegang nodig heeft:

WScript.Arguments.Item(0)
WScript.Arguments.Item(1)
...

Other episodes