‘Numpy.Float64’ object is niet itable

Ik probeer een reeks waarden die zijn gegenereerd met numpy.linspace:

slX = numpy.linspace(obsvX, flightX, numSPts)
slY = np.linspace(obsvY, flightY, numSPts)
for index,point in slX:
  yPoint = slY[index]
  arcpy.AddMessage(yPoint)

Deze code werkte prima op mijn kantoorcomputer, maar ik ging vanmorgen zitten om vanuit huis op een andere machine te werken en deze fout bedacht:

File "C:\temp\gssm_arcpy.1.0.3.py", line 147, in AnalyzeSightLine
 for index,point in slX:
TypeError: 'numpy.float64' object is not iterable

slXis slechts een reeks drijvers, en het script heeft geen probleem met het afdrukken van de inhoud – gewoon, blijkbaar voert het door hen heen. Alle suggesties voor wat het veroorzaakt om te breken en mogelijke oplossingen?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

numpy.linspace()geeft u een eendimensionale numpy array. Bijvoorbeeld:

>>> my_array = numpy.linspace(1, 10, 10)
>>> my_array
array([ 1.,  2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  7.,  8.,  9., 10.])

Daarom:

for index,point in my_array

kan niet werken. Je zou een soort tweedimensionale array met twee nodig hebben
elementen in de tweede dimensie:

>>> two_d = numpy.array([[1, 2], [4, 5]])
>>> two_d
array([[1, 2], [4, 5]])

Nu kunt u dit doen:

>>> for x, y in two_d:
  print(x, y)
1 2
4 5

Other episodes