Null-coalescentie-operator hoekig 2

Wat is het equivalent van een null-coalescentie-operator (??) in hoek 2?

In C# kunnen we deze bewerking uitvoeren:

string str = name ?? FirstName ?? "First Name is null";

Antwoord 1, autoriteit 100%

Coalescing wordt uitgevoerd via de operator ||, d.w.z.

let str:string = name || FirstName || "name is null and FirstName is null";

Je kunt ook dezevraag lezen voor meer details en uitleg.


Antwoord 2, autoriteit 4%

In typoscript

Typescript heeft null-coalescentie geïntroduceerd met versie 3.7, dus als je 3.7of hoger gebruikt, kun je gewoon schrijven:

const str = name ?? firstName ?? "Name and First Name are both null";
const x = foo?.bar.baz() ?? bizz();

Zie https:// www.typescriptlang.org/docs/handbook/release-notes/typescript-3-7.html#nullish-coalescing.

In de hoekige sjabloon

Sinds Angular 12 kunt u ook ??gebruiken in de sjabloon.


Antwoord 3

Misschien is dit wat je wilt bereiken:

let str =
  typeof (name) !== 'undefined' && name !== null ?
    name : typeof (FirstName ) === 'undefined' || FirstName === null ?
    "First Name is null" : FirstName 

Antwoord 4

De operator is toegevoegd in TypeScript 3.7
https://www.typescriptlang. org/docs/handbook/release-notes/typescript-3-7.html#nullish-coalescing

Other episodes