‘npm’ wordt niet herkend als intern of extern commando, bruikbaar programma of batchbestand

Ik ben helemaal nieuw bij nodejs. Ik probeer nodejs te laten werken op mijn Windows 2008-box om Karma te installeren die ik zou gebruiken voor het TDDing van mijn AngularJs-code. Ik heb tot nu toe de volgende stappen uitgevoerd

 1. Installeer met Chocolatey ==> npm wordt niet herkend
 2. Installeer met het 64-bits nodejs-installatieprogramma van nodejs.org ==> npm wordt niet herkend
 3. In dit stadium geeft het uitvoeren van where npm me c:\User\<Username>\AppData\Roaming\npm waar niets in staat
 4. Ik kom erachter dat nodejs is geïnstalleerd in C:\Program Files\nodejs. Door een opdrachtprompt in deze map te openen, werkt npm prima.
 5. Dus ik heb C:\Program Files\nodejs toegevoegd aan PATH om dezelfde foutmelding te krijgen dat npm is not recognized
 6. Een van de github-problemen in de nodejs-repository zegt dat ik de machine opnieuw moet opstarten en dat het zou worden opgelost. Maar dat heeft tot nu toe niet geholpen
 7. Ik zie wel een Node.js-pictogram in mijn Start -> Programms menu dat me naar de nodejs-console brengt, maar ik weet niet zeker wat ik daarmee moet doen.

Heb ik een belangrijke stap in het proces gemist?

Bewerken

Ik kwam erachter dat als ik de “Nodejs-opdrachtprompt” open vanuit programmabestanden, npm wordt herkend. Hoe laat ik het werken op een normale opdrachtprompt?

Bewerken

Na node kreeg ik een soortgelijk probleem met een andere applicatie. Ik heb deze vraag op superuser en zoals terecht opgemerkt door het geaccepteerde antwoord, had ik een extra citaat in mijn PATH dat problemen veroorzaakte met alle paden die na het citaat waren toegevoegd. Ik heb het gevoel dat een Chocolatey-installatie dit verontrustende citaat toevoegt, maar ik weet gewoon niet zeker welke.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Voeg toe:

;C:\Program Files\nodejs\

Aan het einde van uw Pad-variabele in het gedeelte ‘Gebruikersvariabele’ van de Omgevingsvariabelen in de Systeemeigenschappen.

Her daarna je opdrachtprompt opnieuw en typ

npm

Dit zou moeten werken.


Antwoord 2, autoriteit 38%

Vergeet niet uw computer opnieuw op te starten na het installeren van node! Die heeft me te pakken.


Antwoord 3, autoriteit 10%

Om in te gaan op Breno’s antwoord… Voor Windows 7 werkten deze stappen voor mij :

 1. Open het Configuratiescherm (Klik op de Start-knop en klik vervolgens op Configuratiescherm)
 2. Klik op Gebruikersaccounts
 3. Klik op Mijn omgevingsvariabelen wijzigen
 4. Selecteer PATH en klik op de knop Bewerken…
 5. Voeg aan het einde van de variabelewaarde ;C:\Program Files\nodejs
 6. toe

 7. Klik op Ok in het venster ‘Gebruikersvariabele bewerken’ en klik vervolgens op Ok in het venster ‘Omgevingsvariabelen’
 8. Start een opdrachtpromptvenster (Start-knop, typ cmd in de zoekopdracht en druk op enter)
 9. Bij de prompt (C:\>) typ je npm en druk je op enter; je zou nu wat helptekst moeten zien (Usage: npm <command> etc.) in plaats van “npm wordt niet herkend…

Nu kunt u npm gaan gebruiken!


Antwoord 4, autoriteit 6%

Voor gebruikers van Windows: een foto zegt meer dan duizend woorden
voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Referentie: npm niet herkend als interne of externe opdracht (Opmerking: dit is mijn eigen blog)


Antwoord 5, autoriteit 6%

Als u VS-code gebruikt, sluit u VS-code en opent u opnieuw.

Ik heb geprobeerd Terminal te sluiten en vervolgens een nieuwe Terminal te openen, maar het werkte niet.

VS-code opnieuw starten werkt!


Antwoord 6, autoriteit 4%

Vergeet niet cmd uit te voeren als admin.


Antwoord 7, autoriteit 3%

Ik had hetzelfde probleem als beschreven door Ashu, maar daarnaast werd het PATH-item voor nodejs beëindigd door een backslash:

C:\Program Files\nodejs\

Ik moest ook die laatste backslash verwijderen om het te laten werken.


Antwoord 8, autoriteit 3%

Download en installeer Node.js hier https://nodejs.org/en/

Als u het gedownloade bestand uitvoert en installeert, worden ze automatisch geconfigureerd voor uw systeem

Je hebt geen andere configuraties meer nodig, nu kun je de opdracht npm overal gebruiken


Als de Nodejs met succes is geïnstalleerd en nog steeds het bericht als volgt weergeeft:

‘npm’ wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, bruikbaar programma of batchbestand.

Volg de onderstaande stappen voor Windows-gebruikers:

 1. Ga naar Mijn computer Eigenschappen
 2. Klik op Geavanceerde systeeminstelling in de linkerbalk van een venster.
 3. Je hebt nu een venster Systeemeigenschappen. Klik op Geavanceerd
 4. Klik vervolgens op de knop Omgevingsvariabele
 5. Je hebt nu het venster Omgevingsvariabelen: Selecteer in Systeemvariabele Pad
 6. Klik op Bewerken
 7. Voeg aan het einde van de variabelewaarde ;C:\Program Files\nodejs\

  toe

  Opmerking: als u nodejs op andere schijven heeft geïnstalleerd, handel dan dienovereenkomstig.

 8. Klik op Ok in het hele geopende dialoogvenster

Zeer belangrijke opmerking: “Sluit je opdrachtprompt en start opnieuw”
(Het is erg belangrijk, want als je de opdrachtprompt niet opnieuw hebt gestart, worden wijzigingen niet doorgevoerd.)

Nu kunt u de opdracht npm overal gebruiken


Antwoord 9, autoriteit 3%

Ik had exact hetzelfde probleem en merkte op dat na het installeren van node.js er een nieuwe padinvoer was in de gebruikersvariabele sectie voor PATH met de waarde –> c:\Gebruiker\\AppData\Roaming\npm. Ook het pad-item in de systeemvariabele wordt toegevoegd met –> C:\Program Files\nodejs. Aangezien de gebruikersvariabele de voorkeur heeft boven het systeem, hebt u twee opties om dit op te lossen. Verwijder het pad uit de gebruikersvariabele of corrigeer het juiste pad (C:\Program Files\nodejs). Herstart CMD en het zou moeten werken.


Antwoord 10

Als u deze fout krijgt via een serviceaccount zoals Visual Studio TFS Build-controllerservice of een andere achtergrondservice, zorg er dan voor dat u de service opnieuw start nadat u npm hebt geïnstalleerd, aangezien de nieuwe PATH-omgevingsinstellingen niet worden opgepikt door degenen die al lopende processen. Ik kreeg dezelfde fout via mijn build-service, maar ik had npm geïnstalleerd en uitgevoerd in de console.


Antwoord 11

Misschien heeft u al een reactie ontvangen, maar dit kan anderen helpen aangezien ik onlangs hetzelfde probleem heb ondervonden en dit is wat ik deed:

 1. Een pad toegevoegd voor Powershell. Voor mij was het pad C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0

 2. Vervolgens opende ik de opdrachtprompt met beheerdersrechten en startte

  @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin

 3. Vervolgens, choco install nodejs

 4. Herstart en alles werkte prima. Probeer de opdrachtprompt te openen zonder beheerdersrechten en voer npm -v

  . uit

Proost.


Antwoord 12

Had hetzelfde probleem op Windows 8.1 64 bit.
Blijkt dat ik dat probleem krijg als ik cmd start door het in de padbalk boven aan een mapvenster te typen
of
wanneer ik met de rechtermuisknop in een mapvenster klik en vervolgens de opdrachtprompt in de lijst open.< br>
Als ik cmd uitvoer met Uitvoeren of Gewoon vanuit het uitvoerbare bestand cmd.exe, werkt het.


Antwoord 13

Ik kwam dit probleem ook tegen. Het blijkt dat Windows niet geniet van enkele aanhalingstekens op de opdrachtregel. De boosdoener was een van mijn npm-scripts. Ik heb de enkele aanhalingstekens gewijzigd in dubbele aanhalingstekens met escapetekens:

'npm -s run sass-build'

naar

\"npm -s run sass-build\"

Antwoord 14

Ik werk deze thread bij met een nieuw antwoord omdat ik de oplossing voor mijn ellendige situatie heb gevonden na niet minder dan een week …

Voor degenen die de fout nog steeds ervaren, ook al hebben ze hun padwaarde correct ingesteld, controleer dan uw pathext-variabele om de waarde te hebben (standaardwaarde in Windows 7 +): .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS ;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC

De mijne moest alleen worden ingesteld op : .BAT en door dit te wijzigen was het probleem opgelost. Ik vraag me af waarom niemand dit ter sprake bracht …

Hopelijk helpt dit!


Antwoord 15

Als alles er goed uitziet. Ik zou adviseren om dit te controleren voor PATHEXT .CMD moet worden toegevoegd.
voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 16

Ik heb nodejs geïnstalleerd volgens deze AngularJS-zelfstudie. het npm-commando werkte wel toen ik een nieuw cmd-venster opende, maar niet in het huidige.

Dus de oplossing was om een nieuw cmd-venster te sluiten en te openen.


Antwoord 17

Ik kwam dit probleem onlangs tegen op mijn Windows 7-machine. Het probleem was niet mijn pad, maar ik moest escaped forward slashes gebruiken in plaats van backslashes zoals deze:

"scripts": {
  "script": ".\\bin\\script.sh"
}

Antwoord 18

Als het pakket succesvol is geïnstalleerd en nog steeds het bericht “‘npm’ wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, bruikbaar programma of batchbestand.

 1. Klik op de startknop van Windows.
 2. Zoek naar “ALLE APPS“, u ziet daar de Node.js- en Node.js-opdrachtprompt.
 3. U kunt de Node.js-opdrachtprompt uitvoeren als beheerder en zodra deze wordt uitgevoerd, wordt het bericht “Uw omgeving is ingesteld voor het gebruik van Node.js 6.3.0 (x64) en npm.”

en dan werkt het vanaf daar…


Antwoord 19

Ik heb Node.js geïnstalleerd en terwijl ik Ionic en cordova probeerde te installeren met dit stukje code:

npm install -g cordova ionic

Ik heb te maken gehad met de bovenstaande fout. Ik heb ‘C:\Program Files\nodejs’ toegevoegd aan mijn omgevingsvariabele ‘PATH’. Maar kon dit probleem nog steeds niet oplossen. Bleek dat mijn PATH-variabele langer was dan 2048 tekens en dus kon ik het Nodejs-pad er niet aan toevoegen. Ik moest het pad van een ander programma verwijderen en het Nodejs-pad toevoegen.
Sluit en heropen de cmd-prompt en probeer Ionic opnieuw te installeren.
Dit werkte voor mij.


Antwoord 20

voor mij werkte het toevoegen van een pad aan PATH niet.
Voer in plaats daarvan c:\Program Files\nodejs\nodevars.bat uit, het zal het werk voor u doen


Antwoord 21

In mijn geval dat ik testte via Mocha, heb ik alles geprobeerd om te beseffen dat ik enkele aanhalingstekens rond mijn testcasescript-tag in package.json moet verwijderen.

Ik voer een mocha testcase uit op alle *.test.js bestanden zoals hieronder te zien is:

pakket.json

Vroeger:

 "scripts": {
  "test": "mocha server/**/*.test.js",
  "test-watch": "nodemon --exec 'npm run test'"
 }

Na (enkele aanhalingstekens verwijderen – npm test uitvoeren):

 "scripts": {
  "test": "mocha server/**/*.test.js",
  "test-watch": "nodemon --exec npm run test"
 }

Werkt voor mij, voor het geval iemand anders hier ook mee vastloopt.


Antwoord 22

Ik begrijp dat deze vraag erg oud is en we hebben veel antwoorden, helaas was mijn scenario anders, dus een andere oplossing.

Als u nvm om de knooppuntversies te beheren bent gaan gebruiken nadat u het knooppunt op uw machine hebt geïnstalleerd, zult u waarschijnlijk met hetzelfde probleem worden geconfronteerd.

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Ik heb een versie 10.15.3 geïnstalleerd en toen moest ik een andere versie gebruiken omdat er een zekere afhankelijkheid is met een van mijn projecten. Toen besloot ik de nvm te installeren, terwijl ik tijdens de installatie vroeg of ik nvm nodig had om de versie te beheren die al op mijn computer was geïnstalleerd, namelijk 10.15.3. En ja, ik zei ja in de hoop dat het daarvoor zou zorgen, helaas gebeurde dat niet.

Ik kreeg deze foutmelding altijd, ongeacht of ik veel andere dingen heb geprobeerd die in de andere antwoorden hier worden genoemd, inclusief het instellen van het pad. Uiteindelijk zijn dit de dingen die ik heb geprobeerd om dat op te lossen.

 1. Verwijder de geïnstalleerde node-versie, bijvoorbeeld nvm uninstall 10.15.3
 2. Zorg ervoor dat er geen andere knooppuntversies zijn, nvm list
 3. Installeer vervolgens de benodigde versie, bijvoorbeeld nvm install 10.15.3. Dit zou je een output moeten geven zoals hiervoor.
Downloading node.js version 10.15.3 (64-bit)...
Complete
Creating C:\Users\SibeeshVenu\AppData\Roaming\nvm\temp
Downloading npm version 6.4.1... Complete
Installing npm v6.4.1...
Installation complete. If you want to use this version, type
nvm use 10.15.3
PS C:\Users\SibeeshVenu> nvm use 10.15.3
Now using node v10.15.3 (64-bit)
 1. Houd er rekening mee dat vanaf het bovenstaande commando ook de npm is geïnstalleerd.
 2. Gebruik nu de versie die je nodig hebt, nvm use 10.15.3 en typ npm

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 23

Controleer npm config met een commando:

npm config list

Het heeft eigenschappen nodig: “prefix”, global “prefix” en “node bin location”.

; userconfig C:\Users\username\.npmrc
cache = "C:\\ProgramData\\npm-cache"
msvs_version = "2015"
prefix = "C:\\ProgramData\\npm"
python = "C:\\Python27\\"
registry = "http://registry.com/api/npm/npm-packages/"
; globalconfig C:\ProgramData\npm\etc\npmrc
cache = "C:\\ProgramData\\npm-cache"
prefix = "C:\\ProgramData\\npm"
; node bin location = C:\Program Files\nodejs\node.exe
; cwd = C:\WINDOWS\system32

In dit geval moet het deze paden toevoegen aan het einde van de omgevingsvariabele PATH:

;C:\Program Files\nodejs;C:\ProgramData\npm;

Antwoord 24

Als je ms build-tools hebt gebruikt om node te installeren, is het pad hier:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs

Antwoord 25

We moeten nodejs installeren en verder hoeven we niets te doen en dan gewoon de opdrachtprompt te gebruiken en de directory te wijzigen naar het project waarin je npm wilt installeren en vervolgens de opdracht npm install te gebruiken. Het heeft voor mij gewerkt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes