Nav-items uitlijnen aan de rechterkant in bootstrap-4

Ik ben net overgeschakeld naar bootstrap 4 en herwerk al mijn html en scss om ermee te werken en ik kan niet vinden hoe ik een groep navigatie-items aan de rechterkant van de navigatiebalk kan plaatsen. Dit is mijn navigatiebarcode:

<nav class="navbar navbar-full navbar-dark bg-primary">
    <button class="navbar-toggler hidden-md-up" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"></button>
    <%= link_to "Living Recipe", recipes_path(sort_attribut: "popularity", sort_order: :desc), class: "navbar-brand" %>
    <div class="collapse navbar-toggleable-sm" id="navbarResponsive">  
      <ul class="nav navbar-nav float-md-left">
        <li class="nav-item">
          <%= form_tag(recipes_path, :method => "get", id: "search-form", class: "form-inline") do %>
              <%= text_field_tag :search, params[:search], placeholder: "Search Recipes", class: "form-control col-md-8" %>
          <% end %>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="http://example.com" id="responsiveNavbarDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Browse</a>
          <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="responsiveNavbarDropdown">
            <%= link_to "Popular", recipes_path(sort_attribute: "popularity", sort_order: :desc), class: "dropdown-item" %>
            <%= link_to "Newest", recipes_path(sort_attribute: "created_at", sort_order: :desc), class: "dropdown-item" %>
            <%= link_to "Most Updated", recipes_path(sort_attribute: "most_active", sort_order: :desc), class: "dropdown-item" %>
            <%= link_to "Most Saved", recipes_path(sort_attribute: "save_count", sort_order: :desc), class: "dropdown-item" %>
          </div>
        </li>
      </ul>
      <ul class="nav navbar-nav float-md-right">
        <% if user_signed_in? %>
          <li class="dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="http://example.com" id="navbarDropdownMenuLink" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
              <%= current_user.displayname.present? ? "D-ring" : current_user.firstname %>
            </a>
            <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="responsiveNavbarDropdown">
              <%= link_to "Profile", user_path(current_user.id), class: "dropdown-item" %>
              <%= link_to "Recipe Box", user_saved_recipes_path(current_user.id), class: "dropdown-item" %>
              <%= link_to "Add Recipe", new_recipe_path, class: "dropdown-item" %>
              <%= link_to "Submitted Recipes", user_path(current_user.id), class: "dropdown-item" %>
              <%= link_to "Sign Out", destroy_user_session_path, :method => :delete, class: "dropdown-item" %>
            </div>
          </li>
        <% else %>
          <li class="nav-item">
            <%= link_to "Create Account", '', data: {:'toggle' => 'modal', :'target' => '#signupModal'}, class: "nav-link" %>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <%= link_to "Login", '', data: {:'toggle' => 'modal', :'target' => '#loginModal'}, class: "nav-link" %>
          </li>      
        <% end %>
      </ul>
    </div>
  </nav>

En dit is de screenshot van hoe het eruit ziet


Antwoord 1, autoriteit 100%

TL;DR:

Maak nog een <ul class="navbar-nav ml-auto">voor de gewenste navigatiebalk-items aan de rechterkant.
ml-autozal uw navbar-navnaar rechts trekken waar mr-autohet naar links zal trekken.

Getest tegen Bootstrap v4.5.2

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"/>
 <style>
  /* Stackoverflow preview fix, please ignore */
  .navbar-nav {
   flex-direction: row;
  }
  .nav-link {
   padding-right: .5rem !important;
   padding-left: .5rem !important;
  }
  /* Fixes dropdown menus placed on the right side */
  .ml-auto .dropdown-menu {
   left: auto !important;
   right: 0px;
  }
 </style>
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary rounded">
 <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
 <ul class="navbar-nav mr-auto">
  <li class="nav-item active">
   <a class="nav-link">Left Link 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link">Left Link 2</a>
  </li>
 </ul>
 <ul class="navbar-nav ml-auto">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link">Right Link 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item dropdown">
   <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">      Dropdown on Right</a>
   <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
    <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Another action with a lot of text inside of an item</a>
   </div>
  </li>
 </ul>
</nav>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
</body>
</html>

Antwoord 2, autoriteit 65%

In de laatste versies is het eenvoudiger. Plaats gewoon een ml-autoklasse in de ulzoals zo:

<ul class="nav navbar-nav ml-auto">

Antwoord 3, autoriteit 10%

Dit zou moeten werken voor alpha 6. De sleutel is de klasse “mr-auto” op de linkernav, die de rechternav naar rechts zal duwen. U moet ook navbar-toggleable-md toevoegen, anders wordt het in een kolom gestapeld in plaats van in een rij. Opmerking Ik heb de resterende schakelitems (bijvoorbeeld de schakelknop) niet toegevoegd, ik heb net genoeg toegevoegd om het te formatteren zoals gevraagd. Hier zijn meer complete voorbeelden https://v4-alpha.getbootstrap.com/examples/navbars/.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-toggleable-md navbar-light bg-faded">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
      <ul class="nav navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item active">
          <a class="nav-link" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
      </ul>
      <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link on the Right</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
</body>

Antwoord 4, autoriteit 4%

Ik heb een werkende codepen met links en rechts uitgelijnde navigatielinks die allemaal samenvouwen tot een responsief menu met behulp van .justify-content-betweenop de bovenliggende tag: https://codepen.io/epan/pen/bREVVW?editors=1000

<nav class="navbar navbar-toggleable-sm navbar-inverse bg-inverse">
 <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbar"   aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
 <a class="navbar-brand" href="#">Acme</a>
 <div class="collapse navbar-collapse justify-content-between" id="navbar">
  <div class="navbar-nav">
   <a class="nav-item nav-link" href="#">Ball Bearings</a>
   <a class="nav-item nav-link" href="#">TNT Boxes</a>
  </div>
  <div class="navbar-nav">
   <a class="nav-item nav-link" href="#">Logout</a>
  </div>
 </div>
</nav>

Antwoord 5, autoriteit 3%

In Bootstrap 4 alpha-6-versie, aangezien navbar een flex-model gebruikt, kunt u justify-content-endgebruiken in de div van de ouder en mr-autoverwijderen.

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-end" id="navbarText">
 <ul class="navbar-nav">
  <li class="nav-item active">
   <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
 </ul>
</div>

Dit werkt als een tierelier 🙂


Antwoord 6

Met Bootstrap v4.0.0-alpha.6: Twee <ul>s (.navbar-na), één met .mr-autoen een met .ml-auto:

<nav ...> 
 ...   
 <div class="collapse navbar-collapse">
  <ul class="navbar-nav mr-auto">
   <li class="nav-item active">
    <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Left Link </a>
   </li>
  </ul>
  <ul class="navbar-nav ml-auto">
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Right Link </a>
   </li>
  </ul>
 </div>
</nav>

Antwoord 7

In mijn geval was ik op zoek naar een oplossing waarmee eenvan de navigatiebalkitems rechts uitgelijnd kan worden. Om dit te doen, moet u style="width:100%;"toevoegen aan de <ul class="navbar-nav">en voeg dande klasse ml-autotoe aan je navigatiebalk.


Antwoord 8

Hier en eenvoudig voorbeeld.

<!-- Navigation bar-->
<nav class="navbar navbar-toggleable-md bg-info navbar-inverse">
  <div class="container">
    <button class="navbar-toggler" data-toggle="collapse" data-target="#mainMenu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="mainMenu">
      <div class="navbar-nav ml-auto " style="width:100%">
        <a class="nav-item nav-link active" href="#">Home</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="#">About</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="#">Training</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="#">Contact</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>

Other episodes