Mouseover & Mouseout met Javascript

Ik probeer functies voor mouseover en mouseout aan te roepen. Ik heb verschillende oplossingen geprobeerd die ik hier heb gevonden, maar zonder succes.

Hier ben ik. Leg de oplossing uit, want ik ben geïnteresseerd in het begrijpen van het probleem en niet alleen op zoek naar een snelle oplossing.

function MouseOver(elem) {
document.getElementsByName(elem).style.color("white");
}
function MouseOut(elem) {
document.getElementsByName(elem).style.color("black");
}
<nav id="frame-link">
<a href="index.html" name="home" onmouseover="MouseOver(this);" onmouseout="MouseOut(this);">Home</a>
</nav>

Antwoord 1, autoriteit 100%

Als je een inline event-handler aanroept, zoals je doet met onmouseover="MouseOver(this);", geef je een verwijzing naar het element zelf door aan je functie, en in je functie nemen die referentie en wijzen deze toe aan de variabele elem.

U zou dan normaal gesproken elemgebruiken binnen uw functie zoals elem.style.color = "white";, niet tussen haakjes, omdat u geen functie uitvoert maar liever gewoon een eigenschap wijzigen.

function MouseOver(elem) {
 elem.style.color = "white";
}
function MouseOut(elem) {
 elem.style.color = "black";
}
<nav id="frame-link">
 <a href="index.html" name="home" onmouseover="MouseOver(this);" onmouseout="MouseOut(this);">Home</a>
</nav>

Antwoord 2, autoriteit 75%

Als het echt alleen de styling is die moet veranderen, dan heb je helemaal geen JavaScript nodig. Je kunt CSS gewoon gebruiken met de :hoverpseudo-klasse:

.normal { background-color:#e0e0e0; }
.normal:hover { background-color:yellow; }
<nav id="frame-link">
<a href="index.html" name="home" class="normal">Home</a>
</nav>

Antwoord 3, autoriteit 25%

Hier is uw zeer korte oplossing met moderne syntaxis.

<a href="#" onmouseover="musOvr(this);" onmouseout="musOut(this);">Home</a>
<script>
 const musOvr = elem => elem.style.color = '#fff'
 const musOut = elem => elem.style.color = '#000'
</script>

Antwoord 4

 • U moet JavaScript-code in een <script>-tag plaatsen.
 • elemis niet de naam, maar de feitelijke referentie van het DOM-element dat ervoor zorgde dat de gebeurtenishandler werd aangeroepen. Zie wat is “dit” in javascript onclick?
 • Het is een goede stijl om functienamen met een kleine letter te beginnen.
 • In tegenstelling tot jQuery, waar je kenmerken toepast door een functie aan te roepen, is de vanille JavaScript elem.style.coloris een beschrijfbare tekenreekseigenschap. U moet een waarde toewijzen.
<nav id="frame-link">
<a href="index.html" name="home" onmouseover="mouseOver(this)" onmouseout="mouseOut(this)">Home</a>
</nav>
<script>
function mouseOver(elem) {
 elem.style.color = "white";
}
function mouseOut(elem) {
 elem.style.color = "black";
}
</script>

Other episodes