mooie JSON afdrukken met JavaScript

Hoe kan ik JSON weergeven in een gemakkelijk leesbare (voor menselijke lezers) indeling? Ik ben vooral op zoek naar inspringing en witruimte, met misschien zelfs kleuren / font-styles / etc.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Pretty-printing is geïmplementeerd native in JSON.stringify(). Het derde argument maakt mooie afdrukken mogelijk en stelt de te gebruiken spatiëring in:

var str = JSON.stringify(obj, null, 2); // spacing level = 2

Als je syntaxisaccentuering nodig hebt, kun je wat regex-magie gebruiken, zoals:

function syntaxHighlight(json) {
  if (typeof json != 'string') {
     json = JSON.stringify(json, undefined, 2);
  }
  json = json.replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;');
  return json.replace(/("(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g, function (match) {
    var cls = 'number';
    if (/^"/.test(match)) {
      if (/:$/.test(match)) {
        cls = 'key';
      } else {
        cls = 'string';
      }
    } else if (/true|false/.test(match)) {
      cls = 'boolean';
    } else if (/null/.test(match)) {
      cls = 'null';
    }
    return '<span class="' + cls + '">' + match + '</span>';
  });
}

Zie hier in actie: jsfiddle

Of een volledig fragment hieronder:


Antwoord 2, autoriteit 6%

Gebruiker Pumbaa80’s antwoord is geweldig als je een objecthebt dat je mooi afgedrukt wilt hebben. Als je begint met een geldige JSON stringdie je mooi wilt afdrukken, moet je deze eerst naar een object converteren:

var jsonString = '{"some":"json"}';
var jsonPretty = JSON.stringify(JSON.parse(jsonString),null,2); 

Dit bouwt een JSON-object op van de tekenreeks en converteert het vervolgens terug naar een tekenreeks met behulp van de mooie afdruk van JSON stringify.


Antwoord 3

Betere manier.

Prettify JSON-array in Javascript

JSON.stringify(jsonobj,null,'\t')

Antwoord 4

var jsonObj = {"streetLabel": "Avenue Anatole France", "city": "Paris 07", "postalCode": "75007", "countryCode": "FRA", "countryLabel": "France" };
document.getElementById("result-before").innerHTML = JSON.stringify(jsonObj);

In het geval van weergave in HTML, moet u een balise <pre></pre>

toevoegen

document.getElementById("result-after").innerHTML = "<pre>"+JSON.stringify(jsonObj,undefined, 2) +"</pre>"

Voorbeeld:


Antwoord 5

Op basis van het antwoord van Pumbaa80 heb ik de code aangepast om de console.log-kleuren te gebruiken (werkt zeker in Chrome) en niet in HTML. De uitvoer is te zien in de console. Je kunt de _variabelen in de functie bewerken en wat meer stijl toevoegen.

function JSONstringify(json) {
  if (typeof json != 'string') {
    json = JSON.stringify(json, undefined, '\t');
  }
  var 
    arr = [],
    _string = 'color:green',
    _number = 'color:darkorange',
    _boolean = 'color:blue',
    _null = 'color:magenta',
    _key = 'color:red';
  json = json.replace(/("(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g, function (match) {
    var style = _number;
    if (/^"/.test(match)) {
      if (/:$/.test(match)) {
        style = _key;
      } else {
        style = _string;
      }
    } else if (/true|false/.test(match)) {
      style = _boolean;
    } else if (/null/.test(match)) {
      style = _null;
    }
    arr.push(style);
    arr.push('');
    return '%c' + match + '%c';
  });
  arr.unshift(json);
  console.log.apply(console, arr);
}

Hier is een bookmarklet die u kunt gebruiken:

javascript:function JSONstringify(json) {if (typeof json != 'string') {json = JSON.stringify(json, undefined, '\t');}var arr = [],_string = 'color:green',_number = 'color:darkorange',_boolean = 'color:blue',_null = 'color:magenta',_key = 'color:red';json = json.replace(/("(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g, function (match) {var style = _number;if (/^"/.test(match)) {if (/:$/.test(match)) {style = _key;} else {style = _string;}} else if (/true|false/.test(match)) {style = _boolean;} else if (/null/.test(match)) {style = _null;}arr.push(style);arr.push('');return '%c' + match + '%c';});arr.unshift(json);console.log.apply(console, arr);};void(0);

Gebruik:

var obj = {a:1, 'b':'foo', c:[false,null, {d:{e:1.3e5}}]};
JSONstringify(obj);

Bewerken: ik heb net geprobeerd om het %-symbool te escapen met deze regel, na de variabelendeclaratie:

json = json.replace(/%/g, '%%');

Maar ik kom erachter dat Chrome % escaping niet ondersteunt in de console. Vreemd… Misschien werkt dit in de toekomst.

Proost!

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 6

Ik gebruik de JSONView Chrome-extensie(hij is zo mooi als maar kan 🙂 :

Bewerken: jsonreport.js

toegevoegd

Ik heb ook een online, zelfstandige JSON-viewer voor mooie afdrukken uitgebracht, jsonreport.js, die een door mensen leesbaar HTML5-rapport biedt dat u kunt gebruiken om alle JSON-gegevens te bekijken.

Je kunt meer lezen over de indeling in Nieuwe JavaScript HTML5-rapportindeling.


Antwoord 7

U kunt console.dir()gebruiken, wat een snelkoppeling is voor console.log(util.inspect()).
(Het enige verschil is dat het elke aangepaste functie inspect()die voor een object is gedefinieerd, omzeilt.)

Het gebruikt syntax-highlighting, slimme inspringing, verwijdert aanhalingstekens uit toetsenen maakt de uitvoer zo mooi als maar kan.

p>

const object = JSON.parse(jsonString)
console.dir(object, {depth: null, colors: true})

en voor de opdrachtregel:

cat package.json | node -e "process.stdin.pipe(new stream.Writable({write: chunk => console.dir(JSON.parse(chunk), {depth: null, colors: true})}))"


Antwoord 8

Hier is de geweldige HTML-versie van user123444555621, aangepast voor terminals. Handig voor het debuggen van Node-scripts:

function prettyJ(json) {
 if (typeof json !== 'string') {
  json = JSON.stringify(json, undefined, 2);
 }
 return json.replace(/("(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g, 
  function (match) {
   let cls = "\x1b[36m";
   if (/^"/.test(match)) {
    if (/:$/.test(match)) {
     cls = "\x1b[34m";
    } else {
     cls = "\x1b[32m";
    }
   } else if (/true|false/.test(match)) {
    cls = "\x1b[35m"; 
   } else if (/null/.test(match)) {
    cls = "\x1b[31m";
   }
   return cls + match + "\x1b[0m";
  }
 );
}

Gebruik:

// thing = any json OR string of json
prettyJ(thing);

Antwoord 9

Voor het opsporen van fouten gebruik ik:

console.debug("%o", data);

Antwoord 10

Ontevreden met andere mooie printers voor Ruby, schreef ik mijn eigen (NeatJSON) en vervolgens heeft het geporteerd naar JavaScriptinclusief een gratis online formatter. De code is gratis onder MIT-licentie (vrij tolerant).

Functies (allemaal optioneel):

 • Stel een lijnbreedte in en loop zo dat objecten en arrays op dezelfde lijn blijven als ze passen, en één waarde per lijn als ze dat niet doen.
 • Sorteer objectsleutels als je wilt.
 • Lijn objectsleutels uit (lijn de dubbele punten uit).
 • Maak getallen met drijvende komma op tot een specifiek aantal decimalen, zonder de gehele getallen te verpesten.
 • In de ‘Korte’ terugloopmodus worden haakjes/accolades voor openen en sluiten op dezelfde regel als waarden geplaatst, waardoor een indeling wordt verkregen die sommigen prefereren.
 • Nauwkeurige controle over spatiëring voor arrays en objecten, tussen haakjes, voor/na dubbele punten en komma’s.
 • Functie is beschikbaar voor zowel webbrowsers als Node.js.

Ik zal de broncode hier kopiëren zodat dit niet alleen een link naar een bibliotheek is, maar ik raad je aan om naar de GitHub-projectpagina, want dat wordt up-to-date gehouden en de onderstaande code niet.

(function(exports){
exports.neatJSON = neatJSON;
function neatJSON(value,opts){
 opts = opts || {}
 if (!('wrap'     in opts)) opts.wrap = 80;
 if (opts.wrap==true) opts.wrap = -1;
 if (!('indent'    in opts)) opts.indent = ' ';
 if (!('arrayPadding' in opts)) opts.arrayPadding = ('padding' in opts) ? opts.padding : 0;
 if (!('objectPadding' in opts)) opts.objectPadding = ('padding' in opts) ? opts.padding : 0;
 if (!('afterComma'  in opts)) opts.afterComma  = ('aroundComma' in opts) ? opts.aroundComma : 0;
 if (!('beforeComma'  in opts)) opts.beforeComma  = ('aroundComma' in opts) ? opts.aroundComma : 0;
 if (!('afterColon'  in opts)) opts.afterColon  = ('aroundColon' in opts) ? opts.aroundColon : 0;
 if (!('beforeColon'  in opts)) opts.beforeColon  = ('aroundColon' in opts) ? opts.aroundColon : 0;
 var apad = repeat(' ',opts.arrayPadding),
   opad = repeat(' ',opts.objectPadding),
   comma = repeat(' ',opts.beforeComma)+','+repeat(' ',opts.afterComma),
   colon = repeat(' ',opts.beforeColon)+':'+repeat(' ',opts.afterColon);
 return build(value,'');
 function build(o,indent){
  if (o===null || o===undefined) return indent+'null';
  else{
   switch(o.constructor){
    case Number:
     var isFloat = (o === +o && o !== (o|0));
     return indent + ((isFloat && ('decimals' in opts)) ? o.toFixed(opts.decimals) : (o+''));
    case Array:
     var pieces = o.map(function(v){ return build(v,'') });
     var oneLine = indent+'['+apad+pieces.join(comma)+apad+']';
     if (opts.wrap===false || oneLine.length<=opts.wrap) return oneLine;
     if (opts.short){
      var indent2 = indent+' '+apad;
      pieces = o.map(function(v){ return build(v,indent2) });
      pieces[0] = pieces[0].replace(indent2,indent+'['+apad);
      pieces[pieces.length-1] = pieces[pieces.length-1]+apad+']';
      return pieces.join(',\n');
     }else{
      var indent2 = indent+opts.indent;
      return indent+'[\n'+o.map(function(v){ return build(v,indent2) }).join(',\n')+'\n'+indent+']';
     }
    case Object:
     var keyvals=[],i=0;
     for (var k in o) keyvals[i++] = [JSON.stringify(k), build(o[k],'')];
     if (opts.sorted) keyvals = keyvals.sort(function(kv1,kv2){ kv1=kv1[0]; kv2=kv2[0]; return kv1<kv2?-1:kv1>kv2?1:0 });
     keyvals = keyvals.map(function(kv){ return kv.join(colon) }).join(comma);
     var oneLine = indent+"{"+opad+keyvals+opad+"}";
     if (opts.wrap===false || oneLine.length<opts.wrap) return oneLine;
     if (opts.short){
      var keyvals=[],i=0;
      for (var k in o) keyvals[i++] = [indent+' '+opad+JSON.stringify(k),o[k]];
      if (opts.sorted) keyvals = keyvals.sort(function(kv1,kv2){ kv1=kv1[0]; kv2=kv2[0]; return kv1<kv2?-1:kv1>kv2?1:0 });
      keyvals[0][0] = keyvals[0][0].replace(indent+' ',indent+'{');
      if (opts.aligned){
       var longest = 0;
       for (var i=keyvals.length;i--;) if (keyvals[i][0].length>longest) longest = keyvals[i][0].length;
       var padding = repeat(' ',longest);
       for (var i=keyvals.length;i--;) keyvals[i][0] = padRight(padding,keyvals[i][0]);
      }
      for (var i=keyvals.length;i--;){
       var k=keyvals[i][0], v=keyvals[i][1];
       var indent2 = repeat(' ',(k+colon).length);
       var oneLine = k+colon+build(v,'');
       keyvals[i] = (opts.wrap===false || oneLine.length<=opts.wrap || !v || typeof v!="object") ? oneLine : (k+colon+build(v,indent2).replace(/^\s+/,''));
      }
      return keyvals.join(',\n') + opad + '}';
     }else{
      var keyvals=[],i=0;
      for (var k in o) keyvals[i++] = [indent+opts.indent+JSON.stringify(k),o[k]];
      if (opts.sorted) keyvals = keyvals.sort(function(kv1,kv2){ kv1=kv1[0]; kv2=kv2[0]; return kv1<kv2?-1:kv1>kv2?1:0 });
      if (opts.aligned){
       var longest = 0;
       for (var i=keyvals.length;i--;) if (keyvals[i][0].length>longest) longest = keyvals[i][0].length;
       var padding = repeat(' ',longest);
       for (var i=keyvals.length;i--;) keyvals[i][0] = padRight(padding,keyvals[i][0]);
      }
      var indent2 = indent+opts.indent;
      for (var i=keyvals.length;i--;){
       var k=keyvals[i][0], v=keyvals[i][1];
       var oneLine = k+colon+build(v,'');
       keyvals[i] = (opts.wrap===false || oneLine.length<=opts.wrap || !v || typeof v!="object") ? oneLine : (k+colon+build(v,indent2).replace(/^\s+/,''));
      }
      return indent+'{\n'+keyvals.join(',\n')+'\n'+indent+'}'
     }
    default:
     return indent+JSON.stringify(o);
   }
  }
 }
 function repeat(str,times){ // http://stackoverflow.com/a/17800645/405017
  var result = '';
  while(true){
   if (times & 1) result += str;
   times >>= 1;
   if (times) str += str;
   else break;
  }
  return result;
 }
 function padRight(pad, str){
  return (str + pad).substring(0, pad.length);
 }
}
neatJSON.version = "0.5";
})(typeof exports === 'undefined' ? this : exports);

Antwoord 11

Heel erg bedankt @allen!
Op basis van de eerdere antwoorden is hier een andere variantmethode die aangepaste vervangingsregels als parameter biedt:

renderJSON : function(json, rr, code, pre){
  if (typeof json !== 'string') {
   json = JSON.stringify(json, undefined, '\t');
  }
 var rules = {
  def : 'color:black;',  
  defKey : function(match){
       return '<strong>' + match + '</strong>';
     },
  types : [
    {
     name : 'True',
     regex : /true/,
     type : 'boolean',
     style : 'color:lightgreen;'
    },
    {
     name : 'False',
     regex : /false/,
     type : 'boolean',
     style : 'color:lightred;'
    },
    {
     name : 'Unicode',
     regex : /"(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?/,
     type : 'string',
     style : 'color:green;'
    },
    {
     name : 'Null',
     regex : /null/,
     type : 'nil',
     style : 'color:magenta;'
    },
    {
     name : 'Number',
     regex : /-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/,
     type : 'number',
     style : 'color:darkorange;'
    },
    {
     name : 'Whitespace',
     regex : /\s+/,
     type : 'whitespace',
     style : function(match){
       return '&nbsp';
     }
    } 
  ],
  keys : [
    {
      name : 'Testkey',
      regex : /("testkey")/,
      type : 'key',
      style : function(match){
       return '<h1>' + match + '</h1>';
     }
    }
  ],
  punctuation : {
     name : 'Punctuation',
     regex : /([\,\.\}\{\[\]])/,
     type : 'punctuation',
     style : function(match){
       return '<p>________</p>';
     }
    }
 };
 if('undefined' !== typeof jQuery){
   rules = $.extend(rules, ('object' === typeof rr) ? rr : {}); 
 }else{
   for(var k in rr ){
    rules[k] = rr[k];
   }
 }
  var str = json.replace(/([\,\.\}\{\[\]]|"(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g, function (match) {
  var i = 0, p;
  if (rules.punctuation.regex.test(match)) {
        if('string' === typeof rules.punctuation.style){
          return '<span style="'+ rules.punctuation.style + '">' + match + '</span>';
        }else if('function' === typeof rules.punctuation.style){
          return rules.punctuation.style(match);
        } else{
         return match;
        }      
  }
  if (/^"/.test(match)) {
    if (/:$/.test(match)) {
      for(i=0;i<rules.keys.length;i++){
      p = rules.keys[i];
      if (p.regex.test(match)) {
        if('string' === typeof p.style){
          return '<span style="'+ p.style + '">' + match + '</span>';
        }else if('function' === typeof p.style){
          return p.style(match);
        } else{
         return match;
        }        
       }       
      }  
      return ('function'===typeof rules.defKey) ? rules.defKey(match) : '<span style="'+ rules.defKey + '">' + match + '</span>';      
    } else {
      return ('function'===typeof rules.def) ? rules.def(match) : '<span style="'+ rules.def + '">' + match + '</span>';
    }
  } else {
    for(i=0;i<rules.types.length;i++){
     p = rules.types[i];
     if (p.regex.test(match)) {
        if('string' === typeof p.style){
          return '<span style="'+ p.style + '">' + match + '</span>';
        }else if('function' === typeof p.style){
          return p.style(match);
        } else{
         return match;
        }        
     }       
    }
   }
  });
 if(true === pre)str = '<pre>' + str + '</pre>';
 if(true === code)str = '<code>' + str + '</code>';
 return str;
 }

Antwoord 12

Het werkt goed:

console.table()

Lees hier meer: ​​https://developer.mozilla. org/pt-BR/docs/Web/API/Console/table


Antwoord 13

Hier is een eenvoudige JSON-indeling/kleurcomponent geschreven in React:

const HighlightedJSON = ({ json }: Object) => {
 const highlightedJSON = jsonObj =>
  Object.keys(jsonObj).map(key => {
   const value = jsonObj[key];
   let valueType = typeof value;
   const isSimpleValue =
    ["string", "number", "boolean"].includes(valueType) || !value;
   if (isSimpleValue && valueType === "object") {
    valueType = "null";
   }
   return (
    <div key={key} className="line">
     <span className="key">{key}:</span>
     {isSimpleValue ? (
      <span className={valueType}>{`${value}`}</span>
     ) : (
      highlightedJSON(value)
     )}
    </div>
   );
  });
 return <div className="json">{highlightedJSON(json)}</div>;
};

Zie hoe het werkt in deze CodePen:
https://codepen.io/benshope/pen/BxVpjo

Hopelijk helpt dat!


Antwoord 14

Douglas Crockford’s JSON in JavaScript-bibliotheek zal JSON behoorlijk afdrukken via de stringify-methode.

Misschien vindt u de antwoorden op deze oudere vraag ook nuttig: Hoe kan ik mooie- JSON afdrukken in (unix) shell-script?


Antwoord 15

Ik kwam vandaag een probleem tegen met de code van @Pumbaa80. Ik probeer JSON-syntaxisaccentuering toe te passen op gegevens die ik weergeef in een Mithril-weergave, dus ik moet DOM-knooppunten maken voor alles in de JSON.stringify-uitvoer.

Ik heb de hele lange regex ook opgesplitst in zijn samenstellende delen.

render_json = (data) ->
 # wraps JSON data in span elements so that syntax highlighting may be
 # applied. Should be placed in a `whitespace: pre` context
 if typeof(data) isnt 'string'
  data = JSON.stringify(data, undefined, 2)
 unicode =   /"(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?/
 keyword =   /\b(true|false|null)\b/
 whitespace = /\s+/
 punctuation = /[,.}{\[\]]/
 number =   /-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/
 syntax = '(' + [unicode, keyword, whitespace,
      punctuation, number].map((r) -> r.source).join('|') + ')'
 parser = new RegExp(syntax, 'g')
 nodes = data.match(parser) ? []
 select_class = (node) ->
  if punctuation.test(node)
   return 'punctuation'
  if /^\s+$/.test(node)
   return 'whitespace'
  if /^\"/.test(node)
   if /:$/.test(node)
    return 'key'
   return 'string'
  if /true|false/.test(node)
   return 'boolean'
   if /null/.test(node)
    return 'null'
   return 'number'
 return nodes.map (node) ->
  cls = select_class(node)
  return Mithril('span', {class: cls}, node)

Code in context op Github hier


Antwoord 16

Kon geen oplossing vinden met goede syntaxisaccentuering voor de console, dus hier is mijn 2p

Installeer & Afhankelijkheid van cli-highlight toevoegen

npm install cli-highlight --save

Definieer logjson globaal

const highlight = require('cli-highlight').highlight
console.logjson = (obj) => console.log(
                highlight( JSON.stringify(obj, null, 4), 
                     { language: 'json', ignoreIllegals: true } ));

Gebruik

console.logjson({foo: "bar", someArray: ["string1", "string2"]});

output


Antwoord 17

Als je dit nodig hebt om in een tekstgebied te werken, zal de geaccepteerde oplossing niet werken.

<textarea id='textarea'></textarea>

$("#textarea").append(formatJSON(JSON.stringify(jsonobject),true));

function formatJSON(json,textarea) {
  var nl;
  if(textarea) {
    nl = "&#13;&#10;";
  } else {
    nl = "<br>";
  }
  var tab = "&#160;&#160;&#160;&#160;";
  var ret = "";
  var numquotes = 0;
  var betweenquotes = false;
  var firstquote = false;
  for (var i = 0; i < json.length; i++) {
    var c = json[i];
    if(c == '"') {
      numquotes ++;
      if((numquotes + 2) % 2 == 1) {
        betweenquotes = true;
      } else {
        betweenquotes = false;
      }
      if((numquotes + 3) % 4 == 0) {
        firstquote = true;
      } else {
        firstquote = false;
      }
    }
    if(c == '[' && !betweenquotes) {
      ret += c;
      ret += nl;
      continue;
    }
    if(c == '{' && !betweenquotes) {
      ret += tab;
      ret += c;
      ret += nl;
      continue;
    }
    if(c == '"' && firstquote) {
      ret += tab + tab;
      ret += c;
      continue;
    } else if (c == '"' && !firstquote) {
      ret += c;
      continue;
    }
    if(c == ',' && !betweenquotes) {
      ret += c;
      ret += nl;
      continue;
    }
    if(c == '}' && !betweenquotes) {
      ret += nl;
      ret += tab;
      ret += c;
      continue;
    }
    if(c == ']' && !betweenquotes) {
      ret += nl;
      ret += c;
      continue;
    }
    ret += c;
  } // i loop
  return ret;
}

Antwoord 18

Als je op zoek bent naar een mooie bibliotheek om json op een webpagina mooier te maken…

Prism.js is redelijk goed.

http://prismjs.com/

Ik vond het een goede aanpak om JSON.stringify(obj, undefined, 2) te gebruiken om de inspringing te krijgen en vervolgens prisma te gebruiken om een ​​thema toe te voegen.

Als je in JSON laadt via een ajax-aanroep, dan kun je een van Prism’s hulpprogramma-methoden gebruiken om het mooier te maken

Bijvoorbeeld:

Prism.highlightAll()

Antwoord 19

Dit is leuk:

https://github.com/mafintosh/json-markupvan mafintosh

const jsonMarkup = require('json-markup')
const html = jsonMarkup({hello:'world'})
document.querySelector('#myElem').innerHTML = html

HTML

<link ref="stylesheet" href="style.css">
<div id="myElem></div>

Een voorbeeld van een stylesheet vindt u hier

https://raw.githubusercontent.com/mafintosh/json-markup/master/style.css

Antwoord 20

U kunt JSON.stringify(your object, null, 2). gebruiken
De tweede parameter kan worden gebruikt als vervangingsfunctie die key en Val als parameters gebruikt. Dit kan worden gebruikt als u iets in uw JSON-object wilt wijzigen.

meer referentie: https:// developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/stringify


Antwoord 21

Om het te markeren en te verfraaien in HTMLmet behulp van Bootstrap:

function prettifyJson(json, prettify) {
  if (typeof json !== 'string') {
    if (prettify) {
      json = JSON.stringify(json, undefined, 4);
    } else {
      json = JSON.stringify(json);
    }
  }
  return json.replace(/("(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g,
    function(match) {
      let cls = "<span>";
      if (/^"/.test(match)) {
        if (/:$/.test(match)) {
          cls = "<span class='text-danger'>";
        } else {
          cls = "<span>";
        }
      } else if (/true|false/.test(match)) {
        cls = "<span class='text-primary'>";
      } else if (/null/.test(match)) {
        cls = "<span class='text-info'>";
      }
      return cls + match + "</span>";
    }
  );
}

Antwoord 22

Ik wil hier mijn jsonAnalyze-methode laten zien, het maakt een mooie afdruk van alleen de JSON-structuur, maar in sommige gevallen kan het nuttiger zijn dan het afdrukken van de hele JSON.

Stel dat je een complexe JSON hebt zoals deze:

let theJson = {
'username': 'elen',
'email': '[email protected]',
'state': 'married',
'profiles': [
  {'name': 'elenLove', 'job': 'actor' },
  {'name': 'elenDoe', 'job': 'spy'}
],
'hobbies': ['run', 'movies'],
'status': {
  'home': { 
    'ownsHome': true,
    'addresses': [
      {'town': 'Mexico', 'address': '123 mexicoStr'},
      {'town': 'Atlanta', 'address': '4B atlanta 45-48'},
    ]
  },
  'car': {
    'ownsCar': true,
    'cars': [
      {'brand': 'Nissan', 'plate': 'TOKY-114', 'prevOwnersIDs': ['4532354531', '3454655344', '5566753422']},
      {'brand': 'Benz', 'plate': 'ELEN-1225', 'prevOwnersIDs': ['4531124531', '97864655344', '887666753422']}
    ]
  }
},
'active': true,
'employed': false,
};

Vervolgens geeft de methode de structuur als volgt terug:

username
email
state
profiles[]
  profiles[].name
  profiles[].job
hobbies[]
status{}
  status{}.home{}
    status{}.home{}.ownsHome
    status{}.home{}.addresses[]
      status{}.home{}.addresses[].town
      status{}.home{}.addresses[].address
  status{}.car{}
    status{}.car{}.ownsCar
    status{}.car{}.cars[]
      status{}.car{}.cars[].brand
      status{}.car{}.cars[].plate
      status{}.car{}.cars[].prevOwnersIDs[]
active
employed

Dus dit is de jsonAnalyze()code:

function jsonAnalyze(obj) {
    let arr = [];
    analyzeJson(obj, null, arr);
    return logBeautifiedDotNotation(arr);
  function analyzeJson(obj, parentStr, outArr) {
    let opt;
    if (!outArr) {
      return "no output array given"
    }
    for (let prop in obj) {
      opt = parentStr ? parentStr + '.' + prop : prop;
      if (Array.isArray(obj[prop]) && obj[prop] !== null) {
          let arr = obj[prop];
        if ((Array.isArray(arr[0]) || typeof arr[0] == "object") && arr[0] != null) {            
          outArr.push(opt + '[]');
          analyzeJson(arr[0], opt + '[]', outArr);
        } else {
          outArr.push(opt + '[]');
        }
      } else if (typeof obj[prop] == "object" && obj[prop] !== null) {
          outArr.push(opt + '{}');
          analyzeJson(obj[prop], opt + '{}', outArr);
      } else {
        if (obj.hasOwnProperty(prop) && typeof obj[prop] != 'function') {
          outArr.push(opt);
        }
      }
    }
  }
  function logBeautifiedDotNotation(arr) {
    retStr = '';
    arr.map(function (item) {
      let dotsAmount = item.split(".").length - 1;
      let dotsString = Array(dotsAmount + 1).join('  ');
      retStr += dotsString + item + '\n';
      console.log(dotsString + item)
    });
    return retStr;
  }
}
jsonAnalyze(theJson);

Antwoord 23

Hier leest u hoe u kunt afdrukken zonder de native functie te gebruiken.

function pretty(ob, lvl = 0) {
 let temp = [];
 if(typeof ob === "object"){
  for(let x in ob) {
   if(ob.hasOwnProperty(x)) {
    temp.push( getTabs(lvl+1) + x + ":" + pretty(ob[x], lvl+1) );
   }
  }
  return "{\n"+ temp.join(",\n") +"\n" + getTabs(lvl) + "}";
 }
 else {
  return ob;
 }
}
function getTabs(n) {
 let c = 0, res = "";
 while(c++ < n)
  res+="\t";
 return res;
}
let obj = {a: {b: 2}, x: {y: 3}};
console.log(pretty(obj));
/*
 {
  a: {
   b: 2
  },
  x: {
   y: 3
  }
 }
*/

Antwoord 24

De eenvoudigste manier om een ​​object weer te geven voor foutopsporingsdoeleinden:

console.log("data",data) // lets you unfold the object manually

Als u het object in het DOM wilt weergeven, moet u er rekening mee houden dat het tekenreeksen kan bevatten die als HTML kunnen worden geïnterpreteerd. Daarom moet je ontsnappen

var s = JSON.stringify(data,null,2) // format
var e = new Option(s).innerHTML // escape
document.body.insertAdjacentHTML('beforeend','<pre>'+e+'</pre>') // display

Antwoord 25

<!-- here is a complete example pretty print with more space between lines-->
<!-- be sure to pass a json string not a json object -->
<!-- use line-height to increase or decrease spacing between json lines -->
<style type="text/css">
.preJsonTxt{
 font-size: 18px;
 text-overflow: ellipsis;
 overflow: hidden;
 line-height: 200%;
}
.boxedIn{
 border: 1px solid black;
 margin: 20px;
 padding: 20px;
}
</style>
<div class="boxedIn">
  <h3>Configuration Parameters</h3>
  <pre id="jsonCfgParams" class="preJsonTxt">{{ cfgParams }}</pre>
</div>
<script language="JavaScript">
$( document ).ready(function()
{
   $(formatJson);
   <!-- this will do a pretty print on the json cfg params   -->
   function formatJson() {
     var element = $("#jsonCfgParams");
     var obj = JSON.parse(element.text());
    element.html(JSON.stringify(obj, undefined, 2));
   }
});
</script>

Antwoord 26

gebaseerd op @user123444555621, net iets moderner.

const clsMap = [
  [/^".*:$/, "key"],
  [/^"/, "string"],
  [/true|false/, "boolean"],
  [/null/, "key"],
  [/.*/, "number"],
]
const syntaxHighlight = obj => JSON.stringify(obj, null, 4)
  .replace(/&/g, '&amp;')
  .replace(/</g, '&lt;')
  .replace(/>/g, '&gt;')
  .replace(/("(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g, match => `<span class="${clsMap.find(([regex]) => regex.test(match))[1]}">${match}</span>`);

u kunt ook de kleuren binnen js specificeren (geen CSS nodig)

const clsMap = [
  [/^".*:$/, "red"],
  [/^"/, "green"],
  [/true|false/, "blue"],
  [/null/, "magenta"],
  [/.*/, "darkorange"],
]
const syntaxHighlight = obj => JSON.stringify(obj, null, 4)
  .replace(/&/g, '&amp;')
  .replace(/</g, '&lt;')
  .replace(/>/g, '&gt;')
  .replace(/("(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g, match => `<span style="color:${clsMap.find(([regex]) => regex.test(match))[1]}">${match}</span>`);

en een versie met minder regex

const clsMap = [
  [match => match.startsWith('"') && match.endsWith(':'), "red"],
  [match => match.startsWith('"'), "green"],
  [match => match === "true" || match === "false" , "blue"],
  [match => match === "null", "magenta"],
  [() => true, "darkorange"],
];
const syntaxHighlight = obj => JSON.stringify(obj, null, 4)
  .replace(/&/g, '&amp;')
  .replace(/</g, '&lt;')
  .replace(/>/g, '&gt;')
  .replace(/("(\\u[a-zA-Z0-9]{4}|\\[^u]|[^\\"])*"(\s*:)?|\b(true|false|null)\b|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)/g, match => `<span style="color:${clsMap.find(([fn]) => fn(match))[1]}">${match}</span>`);

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes