Meerdere objecten binnen dezelfde array samenvoegen tot één object

hoe kan ik dit samenvoegen tot één obj?

//mergedObj = {a:1, b:2, c:3, d:4, e:5, f:6}

Antwoord 1, autoriteit 100%

Als uw omgeving Object.assign, dan kun je hetzelfde doen op een beknopte manier zoals deze

const arrObj = [{a: 1, b: 2}, {c: 3, d: 4}, {e: 5, f: 6}];
console.log(arrObj.reduce(function(result, current) {
  return Object.assign(result, current);
}, {}));
// If you prefer arrow functions, you can make it a one-liner ;-)
console.log(arrObj.reduce(((r, c) => Object.assign(r, c)), {}));
// Thanks Spen from the comments. You can use the spread operator with assign
console.log(Object.assign({}, ...arrObj));

Snippet uitvouwen


Antwoord 2, autoriteit 22%

Je zou reducekunnen gebruiken voor een elegante oplossing:

arrObj.reduce(function(acc, x) {
    for (var key in x) acc[key] = x[key];
    return acc;
}, {});

Bekijk MDN-documenten voor reducevoor meer informatie.

Other episodes