Maven- Geen plug-in gevonden voor prefix ‘spring-boot’ in het huidige project en in de plug-in-groepen

Ik probeer een springboot-project te bouwen dat ik heb gebouwd met Spring Tools Suite. Ik krijg de volgende foutmelding wanneer ik $mvn spring-boot:run

. uitvoer

Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/mojo/maven-metadata.xml
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-metadata.xml
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-metadata.xml (13 KB at 14.0 KB/sec)
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/mojo/maven-metadata.xml (20 KB at 21.8 KB/sec)
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 2.032 s
[INFO] Finished at: 2015-06-15T17:46:50-04:00
[INFO] Final Memory: 11M/123M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] No plugin found for prefix 'spring-boot' in the current project and in the plugin groups [org.apache.maven.plugins, org.codehaus.mojo] available from the repositories [local (/Users/admin/.m2/repository), central (https://repo.maven.apache.org/maven2)] -> [Help 1]
[ERROR] 
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR] 
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1]   http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/NoPluginFoundForPrefixException`

Hier is mijn pom.xml-plug-in

  <build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <arguments>
          <argument>--spring.profiles.active=dev</argument>
        </arguments>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

Ik heb de jhipster-plug-in hierboven geprobeerd en geen verandering in de fout.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als u de

. gebruikt

mvn spring-boot:run

Zorg er vanaf de opdrachtregel voor dat u zich in de map bevindt die het bestand pom.xmlbevat. Anders kom je de fout Geen plug-in gevonden voor prefix ‘spring-boot’ in het huidige project en in de plug-ingroepentegen.


Antwoord 2, autoriteit 22%

Als je Spring Boot gebruikt voor de applicatie, vergeet dan

. toe te voegen

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>1.2.7.RELEASE</version>
 </parent>

kan dit probleem veroorzaken, maar ook deze regels missen

<repositories>
  <repository>
    <id>spring-releases</id>
    <url>https://repo.spring.io/libs-release</url>
  </repository>
</repositories>
<pluginRepositories>
  <pluginRepository>
    <id>spring-releases</id>
    <url>https://repo.spring.io/libs-release</url>
  </pluginRepository>
</pluginRepositories>

Antwoord 3, autoriteit 21%

Als je niet wilt gebruiken

<parent>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
 <version>(...)</version>
</parent>

als ouder-POM mag je

mvn org.springframework.boot:spring-boot-maven-plugin:run

in plaats daarvan.


Antwoord 4, autoriteit 11%

Typo’s zijn een mogelijke reden voor deze fout.

Controleer of je spring-boothebt geschreven en niet b.v. springbootof sprint-bootof springbokof wat dan ook.

Controleer ook de volgorde: gebruik spring-boot:runen niet run:spring-boot.


Antwoord 5, autoriteit 6%

Misschien wil je het volgende aan je pom toevoegen en proberen te compileren

 <repositories>
    <repository>
      <id>spring-snapshots</id>
      <url>http://repo.spring.io/libs-snapshot</url>
      <snapshots>
        <enabled>true</enabled>
      </snapshots>
    </repository>
  </repositories>
  <pluginRepositories>
    <pluginRepository>
      <id>spring-snapshots</id>
      <url>http://repo.spring.io/libs-snapshot</url>
      <snapshots>
        <enabled>true</enabled>
      </snapshots>
    </pluginRepository>
  </pluginRepositories>

Antwoord 6, autoriteit 4%

U moet de $ mvn spring-boot:runuitvoeren vanuit de map waar uw pom.xml-bestand zich bevindt en verwijzen naar dit antwoord https://stackoverflow.com/a/33602837/4918021


Antwoord 7, autoriteit 3%

Gebruik mvn spring-boot:run.
Nee mvn sprint-boot:run
Fout bij schrijven.


Antwoord 8, autoriteit 2%

Het toevoegen van spring-boot-maven-plugin in de build loste het in mijn geval op

<build>
  <finalName>mysample-web</finalName>
  <plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>springloaded</artifactId>
        <version>1.2.1.RELEASE</version>
      </dependency>
    </dependencies>
  </plugin>
  </plugins>
</build> 

Antwoord 9

Zorg ervoor dat pom.xml aanwezig is in de directory, wanneer je het mvn spring-boot:run commando gebruikt.
U hoeft niets toe te voegen aan het pom.xml-bestand.


Antwoord 10

In plaats van de volledige naam van de plug-in (met groupId) te gebruiken, zoals beschreven in het antwoord van Bartosz, kunt u toevoegen

<pluginGroups>
  <pluginGroup>org.springframework.boot</pluginGroup>
</pluginGroups>

naar uw .m2/settings.xml.


Antwoord 11

In mijn geval kreeg ik deze fout na het updaten van mijn springboot in pom.xml en het uitvoeren ervan in Eclipse.

De oorzaak van de fout is dat de uitvoeringsconfiguratie was ingesteld op offline, waardoor het tijdens het uitvoeren geen plug-ins kon downloaden.


Antwoord 12

In mijn geval was mijn maven variabele omgeving M2_HOME,
dus ik ben veranderd in MAVEN_HOME en heb gewerkt.

Other episodes