Maven-fout: kon hoofdklasse org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher niet vinden of laden

Ik zat nu al een uur met dit simpele probleem. Maven werkte vorige week prima, ik weet niet wat er mis is gegaan, ik krijg deze foutmelding. Ik heb alle manieren geprobeerd om fouten op te sporen en alle oplossingen die te vinden zijn in StackOverflow en vele andere plaatsen. Ik heb zelfs geprobeerd het M2_HOME-pad te vervangen door M3_HOME en MAVEN_HOME. Niets werkte. Ik gebruik OS X. Hieronder staat de uitvoer van enkele maven-commando’s. Ik geef graag meer informatie

$ mvn
Error: Could not find or load main class org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher
$ which mvn
/Library/Maven-3.3.3/bin/mvn
$ echo $M2_HOME
/Library/Maven-3.3.3
$ echo $JAVA_HOME
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_75.jdk/Contents/Home
$ which java
/usr/bin/java
$ /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_75.jdk/Contents/Home/bin/java -version
java version "1.7.0_75"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_75-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed mode)
$ echo $PATH
/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/Library/Tomcat/bin:/Library/Maven-3.3.3/bin
$ java -version
java version "1.7.0_75"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_75-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed mode)
$ ls -lR /Library/Maven-3.3.3
total 56
[email protected] 1 USERNAME wheel 19091 Apr 22 04:58 LICENSE
[email protected] 1 USERNAME wheel  182 Apr 22 04:58 NOTICE
[email protected] 1 USERNAME wheel  2541 Apr 22 04:55 README.txt
[email protected] 8 USERNAME wheel  272 Oct 14 12:24 bin
[email protected] 3 USERNAME wheel  102 Oct 14 12:24 boot
[email protected] 5 USERNAME wheel  170 Apr 22 04:55 conf
[email protected] 75 USERNAME wheel  2550 Oct 14 12:24 lib
/Library/Maven-3.3.3/bin:
total 64
[email protected] 1 USERNAME wheel  230 Apr 22 04:58 m2.conf
[email protected] 1 USERNAME wheel 7075 Apr 22 04:58 mvn
[email protected] 1 USERNAME wheel 6007 Apr 22 04:58 mvn.cmd
[email protected] 1 USERNAME wheel 1796 Apr 22 04:58 mvnDebug
[email protected] 1 USERNAME wheel 1513 Apr 22 04:58 mvnDebug.cmd
[email protected] 1 USERNAME wheel 1843 Apr 22 04:58 mvnyjp
/Library/Maven-3.3.3/boot:
total 104
[email protected] 1 USERNAME wheel 52684 Aug 29 2014 plexus-classworlds-2.5.2.jar
/Library/Maven-3.3.3/conf:
total 32
[email protected] 3 USERNAME wheel  102 Apr 22 04:55 logging
[email protected] 1 USERNAME wheel 10216 Apr 22 04:55 settings.xml
[email protected] 1 USERNAME wheel  3649 Apr 22 04:55 toolchains.xml
/Library/Maven-3.3.3/conf/logging:
total 8
[email protected] 1 USERNAME wheel 1126 Apr 22 04:55 simplelogger.properties
/Library/Maven-3.3.3/lib:
total 18656
[email protected] 1 USERNAME wheel  136324 Jan 29 2015 aether-api-1.0.2.v20150114.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  12637 Apr 22 04:58 aether-api.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  36745 Jan 29 2015 aether-connector-basic-1.0.2.v20150114.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  12637 Apr 22 04:58 aether-connector-basic.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  172998 Jan 29 2015 aether-impl-1.0.2.v20150114.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  12637 Apr 22 04:58 aether-impl.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  30705 Jan 29 2015 aether-spi-1.0.2.v20150114.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  12637 Apr 22 04:58 aether-spi.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  25355 Jan 29 2015 aether-transport-wagon-1.0.2.v20150114.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  12637 Apr 22 04:58 aether-transport-wagon.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  146876 Jan 29 2015 aether-util-1.0.2.v20150114.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  12637 Apr 22 04:58 aether-util.license
[email protected] 1 USERNAME wheel   4467 May 7 2013 aopalliance-1.0.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  44908 May 7 2013 cdi-api-1.0.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  21837 Apr 22 04:58 cdi-api.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  41123 May 7 2013 commons-cli-1.2.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  173587 May 7 2013 commons-io-2.2.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  284220 May 7 2013 commons-lang-2.6.jar
[email protected] 3 USERNAME wheel   102 Apr 22 04:55 ext
[email protected] 1 USERNAME wheel 2256213 Nov 1 2014 guava-18.0.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel   2497 May 7 2013 javax.inject-1.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  293671 Jul 24 2013 jsoup-1.7.2.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel   3449 Apr 22 04:58 jsoup.license
[email protected] 1 USERNAME wheel   5848 May 7 2013 jsr250-api-1.0.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  18116 Apr 22 04:58 jsr250-api.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  66349 Apr 22 04:57 maven-aether-provider-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-aether-provider.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  55090 Apr 22 04:56 maven-artifact-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-artifact.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  14964 Apr 22 04:56 maven-builder-support-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-builder-support.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  286726 Apr 22 04:58 maven-compat-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-compat.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  631881 Apr 22 04:57 maven-core-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-core.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  86051 Apr 22 04:58 maven-embedder-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-embedder.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  160817 Apr 22 04:56 maven-model-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  176410 Apr 22 04:56 maven-model-builder-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-model-builder.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-model.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  46099 Apr 22 04:56 maven-plugin-api-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-plugin-api.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  25957 Apr 22 04:57 maven-repository-metadata-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-repository-metadata.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  43032 Apr 22 04:57 maven-settings-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  43154 Apr 22 04:57 maven-settings-builder-3.3.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-settings-builder.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 maven-settings.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  375267 Feb 20 2015 org.eclipse.sisu.inject-0.3.0.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  12637 Apr 22 04:58 org.eclipse.sisu.inject.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  205404 Feb 20 2015 org.eclipse.sisu.plexus-0.3.0.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  12637 Apr 22 04:58 org.eclipse.sisu.plexus.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  13350 May 7 2013 plexus-cipher-1.7.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  21837 Apr 22 04:58 plexus-cipher.license
[email protected] 1 USERNAME wheel   4211 May 7 2013 plexus-component-annotations-1.5.5.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  62458 Oct 29 2014 plexus-interpolation-1.21.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  28555 May 7 2013 plexus-sec-dispatcher-1.3.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  21837 Apr 22 04:58 plexus-sec-dispatcher.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  243128 Oct 29 2014 plexus-utils-3.0.20.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  399672 Feb 20 2015 sisu-guice-3.2.5-no_aop.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  26084 Jul 24 2013 slf4j-api-1.7.5.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  14853 Apr 22 04:58 slf4j-api.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  10680 Aug 17 2013 slf4j-simple-1.7.5.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  14853 Apr 22 04:58 slf4j-simple.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  11432 Apr 21 06:27 wagon-file-2.9.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 wagon-file.license
[email protected] 1 USERNAME wheel 2259073 Apr 21 06:32 wagon-http-2.9-shaded.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11787 Apr 21 06:27 wagon-http-shared-2.9.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 wagon-http-shared.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 wagon-http.license
[email protected] 1 USERNAME wheel  53543 Apr 21 06:27 wagon-provider-api-2.9.jar
[email protected] 1 USERNAME wheel  11358 Apr 22 04:58 wagon-provider-api.license
/Library/Maven-3.3.3/lib/ext:
total 8
[email protected] 1 USERNAME wheel 152 Apr 22 04:55 README.txt

Antwoord 1, autoriteit 100%

Verwijder M2_HOME als omgevingsvariabele, deze is al ingesteld door
het mvn-script. Het enige wat u hoeft te doen is: toevoegen
apache-maven-3.x.x/bin naar je pad, stel JAVA_HOME in als omgeving
variabel. U hoeft dus geen %JAVA_HOME%/bin aan uw pad toe te voegen

Probeer eerst mvn -v vanuit de map /Library/Maven-3.3.3/bin/ uit te voeren naar
bevestig dat de installatie correct is. Probeer mvn uit te voeren met xtrace info
(tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/sect_02_03.html) en verifieer
de door Maven opgebouwde commandoregel. Ik neem aan dat je een onverwachte krijgt
classpath-argumentwaarde.


Antwoord 2, autoriteit 21%

Als je absoluut nieuwe mensen wilt leren, zorg er dan voor dat je de “Binaire archieven” van de Maven-site downloadt, en niet de “Bronarchieven”.


Antwoord 3, autoriteit 12%

Voor wat het waard is, ik had dezelfde fout: het Could not find or load main class org.codehaus...niet vinden of laden, maar zonder enige andere info (u zult veel mensen vinden met deze foutmelding – maar meestal vergezeld van extra info, zoals mislukte klassenlading).

Het bleek dat ik een beschadigde installatie had, misschien dat sommige bestanden stilletjes niet konden worden uitgepakt of zoiets. Een rm -rfvan de maven-map en opnieuw downloaden en uitpakken loste het op.


Antwoord 4, autoriteit 9%

BEWERK: Let op: dit is voor Mac-gebruikers

M2_HOMEmoet worden verwijderd uit het PATH. Uw PATHkan standaard worden opgehaald uit een van de volgende bestanden (voor mij stond het in ~/.profile).

/etc/bashrc
/etc/profile
~/.bashrc
~/.bash_profile
~/.profile
~/.MacOSX/environment.plist

Het kan er ongeveer zo uitzien:

export M2_HOME=/Applications/apache-maven-3.2.3
export M2=$M2_HOME/bin
export PATH=$M2:$PATH

Verwijder de variabelen M2_HOMEen eventuele afhankelijkheden (in het voorbeeld gebruikt de variabele M2M2_HOME, dus verwijder die en de regel waarna $M2wordt gebruikt) waar het ook verschijnt.

[bron]

Om meer informatie te geven over hoe dit bestand wordt gebruikt, kunt u elke locatie die u in het pad wilt opnemen blijven toevoegen.

Als u bijvoorbeeld /User/batman/google-sdkin het pad wilt opnemen, voegt u de onderstaande regel toe aan het einde van het bestand /Users/batman/google-sdk(in uw geval ongeacht de locatie van de map), naar het PATH.

export PATH=$PATH:/Users/batman/google-sdk.

Maar zorg ervoor dat het PATHal wat informatie bevat voor de bovenstaande regel.


Antwoord 5, autoriteit 3%

Verwijderen en opnieuw installeren werkte voor mij.

Bijzonderheden:

 • Het was ongeveer een jaar geleden dat ik maven op deze Linux-machine had gedraaid.
 • Java is geüpgraded van 7 naar 8 (maar er zijn ook andere wijzigingen opgetreden).
 • Mijn M2_HOME/M3_HOME was niet gedefinieerd (dus wissen was geen oplossing).
 • Het uitvoeren van het mvn-script in debug (bash -x mvn) toonde aan dat het ontbrekende jar-bestand expliciet was aangevraagd.
 • Ik kon alleen een oudere versie van het org.codehaus.plexus.classworldspakket/module vinden.

Omdat het niet duidelijk was hoe ik de jars van org.codehausonafhankelijk moest bijwerken, liet ik apt-getbinnenhalen wat nodig was. Probleem opgelost.


Antwoord 6

Ik heb het probleem opgelost, het werkte voor mij:
verwijder het maven unzip-bestand.
en neem dan de nieuwere.
configureer vervolgens het pad opnieuw.
omdat het originele bestand beschadigd was.
gebruik mvn -v


Antwoord 7

In mijn geval verwees M2_HOMEnaar /usr/share/maven3; maar het had moeten zijn:

M2_HOME=/usr/share/maven

in .bashrc


Antwoord 8

In mijn ervaring, controleer je /bin/mvn, wat een POSIX-shellscript is. In het script vindt het eerst maven-gerelateerde env van voor b.v. /etc/mavenrc of $HOME/.mavenrc. In mijn geval, in /etc/mavenrc, was de M2_HOME env-variabele ingesteld op degene die ik had verwijderd, en nadat ik M2_HOME had ingesteld op de nieuwe maven-installatie, werkte “mvn -v”.


Antwoord 9

Het verwijderen van de oude Maven-versie en het herstellen van de nieuwere heeft mijn probleem opgelost.
Ik gebruikte Maven 3.2.3 eerder met Java 1.8.0_65.
Ik heb zojuist geprobeerd de eerdere maven-versie te vervangen door 3.3.9 , wijzigingen aangebracht in de omgevingsvariabelen en het werkte.


Antwoord 10

Wat ik deed, was dat ik (in mijn .bash_profile) de

. hernoemde

export M2_HOME=/usr/local/bin/mvn
export M2=$M2_HOME/bin

naar

export M3_HOME=/usr/local/bin/mvn
export M2=$M3_HOME/bin

en gebruikte toen het commando (bedankt TS!)

$ which mvn

en

$ echo $M2_HOME

En ik zag dat er in beide een ander pad is, dus ik heb het pad $M2_HOMEgewijzigd in hetzelfde pad als het me liet zien in het “Welke mvn”-commando. Om dit pad te wijzigen, heb ik zojuist het .bash_profile-bestand bewerkt waar ik de variabele had.


Antwoord 11

Download het apache maven binaire pakket niet het bronpakket, op deze manier kan het het probleem oplossen van:

Fout: kan hoofdklasse niet vinden of laden
org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher


Antwoord 12

Het herstarten van de eclips loste het probleem voor mij op.


Antwoord 13

Het lijkt erop dat dit probleem zich nu voordoet in de openjdk-docker (ik gebruik circleci/openjdk:8-jdk).

Zie bugrapport

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes