Maak een JSON-object met Jackson in Java

Ik moet een JSON-tekenreeks maken zoals hieronder met Jackson.
Ik weet dat een soortgelijke vraag hier al is beantwoord: Een json-object maken met Jackson

Maar mijn verwachte JSON-tekenreeks is een beetje anders dan die in het bovenstaande voorbeeld.

Hoe kan ik het onderstaande opgemaakte JSON-object in Java vormen met alleen Jackson?
Ik geef er ook niet de voorkeur aan om een ​​aparte POJO te maken om dit te bereiken.

Verwachte uitvoer:

{
  "obj1": {
    "name1": "val1",
    "name2": "val2"
  },
  "obj2": {
    "name3": "val3",
    "name4": "val4"
  },
  "obj3": {
    "name5": "val5",
    "name6": "val6"
  }
}

Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer dit:

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
ObjectNode rootNode = mapper.createObjectNode();
ObjectNode childNode1 = mapper.createObjectNode();
childNode1.put("name1", "val1");
childNode1.put("name2", "val2");
rootNode.set("obj1", childNode1);
ObjectNode childNode2 = mapper.createObjectNode();
childNode2.put("name3", "val3");
childNode2.put("name4", "val4");
rootNode.set("obj2", childNode2);
ObjectNode childNode3 = mapper.createObjectNode();
childNode3.put("name5", "val5");
childNode3.put("name6", "val6");
rootNode.set("obj3", childNode3);
String jsonString = mapper.writerWithDefaultPrettyPrinter().writeValueAsString(rootNode);
System.out.println(jsonString);

Other episodes