Log in op de basis 2 in Python

Hoe moet ik log op de basis twee in Python berekenen. Bijv. Ik heb deze vergelijking waarbij ik logbasis 2

gebruik

import math
e = -(t/T)* math.log((t/T)[, 2])

Antwoord 1, Autoriteit 100%

Het is goed om te weten dat

, maar weet dat ook
math.logNeemt een optioneel tweede argument waarmee u de basis kunt opgeven:

In [22]: import math
In [23]: math.log?
Type:    builtin_function_or_method
Base Class: <type 'builtin_function_or_method'>
String Form:  <built-in function log>
Namespace: Interactive
Docstring:
  log(x[, base]) -> the logarithm of x to the given base.
  If the base not specified, returns the natural logarithm (base e) of x.
In [25]: math.log(8,2)
Out[25]: 3.0

Antwoord 2, Autoriteit 34%

float → float math.log2(x)

import math
log2 = math.log(x, 2.0)
log2 = math.log2(x)  # python 3.3 or later

Float → int math.frexp(x)

Als alles wat u nodig heeft, is het gehele getal van logbasis 2 van een drijvend puntnummer, het extraheren van de exponent is vrij efficiënt:

log2int_slow = int(math.floor(math.log(x, 2.0)))  # these give the
log2int_fast = math.frexp(x)[1] - 1         # same result
 • Python frexp() roept de C-functie frexp()aan die grijpt en past gewoon de exponent aan.

 • Python frexp() retourneert een tuple (mantisse, exponent). Dus [1]krijgt het exponentgedeelte.

 • Voor integrale machten van 2 is de exponent één meer dan je zou verwachten. 32 wordt bijvoorbeeld opgeslagen als 0,5×2⁶. Dit verklaart de - 1hierboven. Werkt ook voor 1/32 die wordt opgeslagen als 0,5×2⁻⁴.

 • Verdiepingen richting negatief oneindig, dus log₂31 zo berekend is 4 niet 5. log₂(1/17) is -5 en niet -4.


int → int x.bit_length()

Als zowel invoer als uitvoer gehele getallen zijn, kan deze native integer-methode zeer efficiënt zijn:

log2int_faster = x.bit_length() - 1
 • - 1omdat 2ⁿ n+1 bits vereist. Werkt voor zeer grote gehele getallen, b.v. 2**10000.

 • Verdiepingen richting negatief oneindig, dus log₂31 op deze manier berekend is 4 niet 5.


Antwoord 3, autoriteit 7%

Als u python 3.3 of hoger gebruikt, heeft het al een ingebouwde functie voor het berekenen van log2(x)

import math
'finds log base2 of x'
answer = math.log2(x)

Als u een oudere versie van python gebruikt, kunt u dit als volgt doen

import math
'finds log base2 of x'
answer = math.log(x)/math.log(2)

Antwoord 4, autoriteit 4%

Numpy gebruiken:

In [1]: import numpy as np
In [2]: np.log2?
Type:      function
Base Class:   <type 'function'>
String Form:  <function log2 at 0x03049030>
Namespace:   Interactive
File:      c:\python26\lib\site-packages\numpy\lib\ufunclike.py
Definition:   np.log2(x, y=None)
Docstring:
  Return the base 2 logarithm of the input array, element-wise.
Parameters
----------
x : array_like
 Input array.
y : array_like
 Optional output array with the same shape as `x`.
Returns
-------
y : ndarray
 The logarithm to the base 2 of `x` element-wise.
 NaNs are returned where `x` is negative.
See Also
--------
log, log1p, log10
Examples
--------
>>> np.log2([-1, 2, 4])
array([ NaN,  1.,  2.])
In [3]: np.log2(8)
Out[3]: 3.0

Antwoord 5, autoriteit 3%

http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_logaritme

def lg(x, tol=1e-13):
 res = 0.0
 # Integer part
 while x<1:
  res -= 1
  x *= 2
 while x>=2:
  res += 1
  x /= 2
 # Fractional part
 fp = 1.0
 while fp>=tol:
  fp /= 2
  x *= x
  if x >= 2:
    x /= 2
    res += fp
 return res

Antwoord 6, autoriteit 2%

>>> def log2( x ):
...   return math.log( x ) / math.log( 2 )
... 
>>> log2( 2 )
1.0
>>> log2( 4 )
2.0
>>> log2( 8 )
3.0
>>> log2( 2.4 )
1.2630344058337937
>>> 

Antwoord 7

Probeer dit,

import math
print(math.log(8,2)) # math.log(number,base) 

Antwoord 8

In python 3 of hoger heeft de wiskundeklasse de volgende functies

import math
math.log2(x)
math.log10(x)
math.log1p(x)

of je kunt in het algemeen math.log(x, base)gebruiken voor elke basis die je wilt.


Antwoord 9

Vergeet niet dat log[base A] x = log[base B] x / log[base B] A.

Dus als je alleen log(voor natuurlijk logboek) en log10(voor base-10 log) hebt, kun je

myLog2Answer = log10(myInput) / log10(2)

Other episodes