Lijst met swagger UI-alternatieven

Zijn er Swagger UI-alternatieven? Ik weet het al:


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ja, er zijn er een paar.

  • ReDoc[Artikel op swagger.io][GitHub][demo]– Opnieuw uitgevonden door OpenAPI/Swagger gegenereerde API-referentiedocumentatie (ik ben de auteur )

  • OpenAPI GUI [GitHub][demo]– GUI / visuele editor voor het maken en bewerken van OpenApi / Swagger-definities (heeft ondersteuning voor OpenAPI 3)

  • Responsieve vork van SwaggerUI [GitHub][demo]

  • SwaggerUI-Angular [GitHub][demo]– Een angularJS-implementatie van Swagger UI

  • angular-swagger-ui-material [GitHub][demo]– Materiaalontwerpsjabloon voor angular-swager-ui

Gehoste oplossingen die branie ondersteunen:

Bekijk de volgende artikelen voor meer details:

Other episodes