LC-3 .BLKW Hoe het werkt

Opgelost!

Ik schrijf een programma in assembly voor LC-3 dat moet wachten tot de gebruiker alle gewenste tekens heeft ingetypt en deze vervolgens pas op de monitor afdrukt nadat hij op enter heeft gedrukt.

Ik ben zo ver gekomen om het probleem op te lossen als de gebruiker alleen op de enter-knop drukt.
Voorbeelden:

Ik druk op enter —> programma gedraagt zich zoals het hoort. (gaat naar nieuwe regel en stopt)

Ik druk op “ABCDEF” —> programma geeft “F” weer in plaats van naar een nieuwe regel te gaan en ABCDEF weer te geven. Opgelost

.BLKW wordt verondersteld een geheugenblok op te slaan. DUS om dit probleem op te lossen moest ik een .blkw in een register laden, vervolgens de nieuwe letterwaarde in dat register opslaan en elke keer de opslaglocatie bijwerken om naar de volgende locatie te gaan.

      LEA  R2 INPUT
  onemoretime  GETC
    ADD  R3 R1 R0
    BRz  DONE
    STR  R0 R2 0
    ADD  R2 R2 1
    BR   onemoretime    
INPUT   .BLKW 10

Antwoord 1, autoriteit 100%

Je voegt gewoon de ascii-waarden van de invoer toe aan EEN locatie, INPUT. Als u de ingevoerde tekens wilt herstellen, moet u ze op VERSCHILLENDE locaties opslaan.

Other episodes