Laatst gewijzigde directory

Ik vraag me af wanneer de laatste wijzigingsdatum van de directory is gewijzigd. Ik heb een bestand in een bepaalde map gewijzigd (via FTP), maar de LMD van de map is niet gewijzigd. Hoe zou het moeten werken?


Antwoord 1, autoriteit 100%

De mtime (modificatietijd) op de map zelf verandert wanneer een bestand of een submap wordt toegevoegd, verwijderd of hernoemd.

Het wijzigen van de inhoud van een bestand in de map verandert de map zelf niet, evenmin als het bijwerken van de gewijzigde tijden van een bestand of een submap. Bovendien verspreidt het toevoegen, verwijderen of hernoemen van bestanden/directories in subdirectories nietzich naar de directory. Als u de machtigingen voor de map wijzigt, verandert de ctime, maar de mtime niet.


Antwoord 2, autoriteit 21%

Een map is als een bestand dat een lijst bevat van de bestandsnamen erin (het kan inderdaad zijn dat u per ongeluk een map in een editor hebt geopend, waar u kunt zien dat het een grotendeels leesbare lijst van de inhoud is) — dus het wordt gewijzigd wanneer een bestand in die map wordt toegevoegd, verwijderd of hernoemd.

Other episodes