Krijg een aantal initialisatiefouten met kruisen

Ik heb deze codefragmenten uit een gedownload voorbeeld:

bool ChatServer::event(QEvent * event)
{
  if(event->type() == QEvent::User)
  {
    UserEvent * ue = static_cast<UserEvent *>(event);
    switch(ue->userType)
    {
      case CR::ErrorEvent:
      case CR::LogEvent:
      {  
        TraceEvent * te = static_cast<TraceEvent *>(ue);
        if(te->userType == CR::ErrorEvent)
        {
          error(te->msg);
        }
        else
        {
          log(te->msg);
        }
      }
        break;
      default:
        return false;
    }
  }
  else
  {
    return QTcpServer::event(event);
  }
  return true;
}

Als ik nu het programma compileer, krijg ik deze fouten:

g++ -c -pipe -O2 -Wall -W -DQT_NO_DEBUG -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/local/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/usr/local/include/qt4/QtCore -I/usr/local/include/qt4/QtNetwork -I/usr/local/include/qt4 -I. -I/usr/local/include/qt4 -I/usr/local/include -o chatserver.o chatserver.cpp
g++ -c -pipe -O2 -Wall -W -DQT_NO_DEBUG -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/local/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/usr/local/include/qt4/QtCore -I/usr/local/include/qt4/QtNetwork -I/usr/local/include/qt4 -I. -I/usr/local/include/qt4 -I/usr/local/include -o clientservice.o clientservice.cpp
clientservice.cpp: In member function 'virtual bool ClientService::event(QEvent*)':
clientservice.cpp:37: error: jump to case label
clientservice.cpp:34: error:  crosses initialization of 'MessageEvent* me'
clientservice.cpp:41: error: jump to case label
clientservice.cpp:38: error:  crosses initialization of 'UserInfoEvent* uie'
clientservice.cpp:34: error:  crosses initialization of 'MessageEvent* me'
clientservice.cpp:44: error: jump to case label
clientservice.cpp:38: error:  crosses initialization of 'UserInfoEvent* uie'
clientservice.cpp:34: error:  crosses initialization of 'MessageEvent* me'
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'EventTypeBegin' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'LogEvent' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'ErrorEvent' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'ClientConnected' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'ClientReg' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'ClientDisconnect' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'ServerConnected' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'ServerDisconnect' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'DoConnect' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'DoDisconnect' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'GotMessage' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'GotUserInfo' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'SendUserInfo' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'GotClientInfo' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'SendClientInfo' not handled in switch
clientservice.cpp:31: warning: enumeration value 'EventTypeEnd' not handled in switch
clientservice.cpp: In member function 'void ClientService::readClient()':
clientservice.cpp:63: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
clientservice.cpp:87: error: jump to case label
clientservice.cpp:83: error:  crosses initialization of 'Message* msg'
clientservice.cpp:92: error: jump to case label
clientservice.cpp:88: error:  crosses initialization of 'UserInfo* ui'
clientservice.cpp:83: error:  crosses initialization of 'Message* msg'
clientservice.cpp:97: error: jump to case label
clientservice.cpp:93: error:  crosses initialization of 'ClientInfo* ci'
clientservice.cpp:88: error:  crosses initialization of 'UserInfo* ui'
clientservice.cpp:83: error:  crosses initialization of 'Message* msg'
clientservice.cpp: In member function 'bool ClientService::sendToClient(CR::MsgType::MsgType, SendAble*)':
clientservice.cpp:124: warning: comparison of unsigned expression < 0 is always false
clientservice.cpp: In member function 'void ClientService::gotUserInfo(UserInfo*)':
clientservice.cpp:176: error: cast from 'ClientService*' to 'quint32' loses precision
*** Error code 1
Stop in ~/SimpleChatRoomServer

Als ik nu de haakjes van de case-verklaring heb verwijderd, krijg ik deze foutmelding:

g++ -c -pipe -O2 -Wall -W -DQT_NO_DEBUG -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/local/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++ -I. -I/usr/local/include/qt4/QtCore -I/usr/local/include/qt4/QtNetwork -I/usr/local/include/qt4 -I. -I/usr/local/include/qt4 -I/usr/local/include -o chatserver.o chatserver.cpp
chatserver.cpp: In member function 'virtual bool ChatServer::event(QEvent*)':
chatserver.cpp:108: error: jump to case label
chatserver.cpp:98: error:  crosses initialization of 'TraceEvent* te'
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'EventTypeBegin' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'ClientConnected' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'ClientReg' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'ClientDisconnect' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'ServerConnected' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'ServerDisconnect' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'DoConnect' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'DoDisconnect' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'GotMessage' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'SendMessage' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'GotUserInfo' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'SendUserInfo' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'GotClientInfo' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'SendClientInfo' not handled in switch
chatserver.cpp:94: warning: enumeration value 'EventTypeEnd' not handled in switch
*** Error code 1
Stop in ~/SimpleChatRoomServer.

De volledige broncode van SimpleChatRoomServer.cpp:

#include <QTextStream>
#include <QDateTime>
#include "traceevent.h"
#include "chatserver.h"
#include "chatcenterthread.h"
#include "clientservicethread.h"
#include "message.h"
#include "server.h"
ChatServer::ChatServer(QObject * parent)
    :QTcpServer(parent)
{
  QFile * inFile = new QFile(this);
  QFile * outFile = new QFile(this);
  QFile * errFile = new QFile(this);
  inFile->open(stdin,QIODevice::ReadOnly);
  outFile->open(stdout,QIODevice::WriteOnly);
  errFile->open(stderr,QIODevice::WriteOnly);
  setIO(inFile,outFile,errFile);
  qobject_cast<Server *>(qApp)->csrId = this;
  csrId = (QObject *)(0+CR::ServerId);
}
ChatServer::~ChatServer()
{
  for(int i = 0; i < ccs.size(); i++)
  {
    ccs.at(i)->deleteLater();
  }
}
void ChatServer::setIO(QFile * inFile,QFile * outFile,QFile * errFile)
{
  in.setDevice(inFile);
  out.setDevice(outFile);
  err.setDevice(errFile);
}
void ChatServer::incomingConnection(int socketId)
{
  ClientServiceThread *cst = new ClientServiceThread(socketId,this);
  cst->start();
  connect(cst,SIGNAL(finished()),cst,SLOT(deleteLater()));
}
bool ChatServer::init(quint16 & port)
{
  if(!port)
  {
    bool ok = false;
    while(!ok)
    {
      out<<tr("Port[5555]: ");
      out.flush();
      QString p;
      p = in.read(1);
      if(p!=QString("\n"))
      {
        QString strport;
        strport = in.readLine(10);
        strport = p + strport;
        port = strport.toUInt(&ok);
      }
      else
      {
        port = 5555;
        ok = true;
      }
    }
  }
  //ADD ONE ChatCenter
  ChatCenterThread * cct = new ChatCenterThread(this);
  cct->start();
  connect(cct,SIGNAL(finished()),cct,SLOT(deleteLater()));
  if(!listen(QHostAddress::Any,port))
  {
    error(tr("Listen at [%1] fail!").arg(port));
    deleteLater();
    exit(1);
    return false;
  }
  log(tr("Listen at [%1]").arg(port));
  return true;
}
bool ChatServer::event(QEvent * event)
{
  if(event->type() == QEvent::User)
  {
    UserEvent * ue = static_cast<UserEvent *>(event);
    switch(ue->userType)
    {
      case CR::ErrorEvent:
      case CR::LogEvent:
        TraceEvent * te = static_cast<TraceEvent *>(ue);
        if(te->userType == CR::ErrorEvent)
        {
          error(te->msg);
        }
        else
        {
          log(te->msg);
        }
        break;
      default:
        return false;
    }
  }
  else
  {
    return QTcpServer::event(event);
  }
  return true;
}
void ChatServer::error(QString msg)
{
  err<<QDateTime::currentDateTime().toString(Qt::ISODate)
      <<" !ERROR! "<<msg<<endl;
}
void ChatServer::log(QString msg)
{
  out<<QDateTime::currentDateTime().toString(Qt::ISODate)
      <<" "<<msg<<endl;
}

1) Gebruik ik haakjes verkeerd?

2) Waarom het gebruik van haakjes in de case-instructie laat zien dat crosses initializationnaar andere regels code.


Antwoord 1, autoriteit 100%

De C++-standaard zegt:

Het is mogelijk om over te zetten naar een blok, maar niet op een manier dat
omzeilt declaraties met initialisatie. Een programma dat springt van a
punt waar een lokale variabele met automatische opslagduur niet in is
bereik tot een punt waar het binnen bereik is slecht gevormd, tenzij de
variabele heeft POD-type (3.9) en wordt gedeclareerd zonder initializer.

De gevallen in switchworden beschouwd als een “sprong”.

Plaats alle initialisaties van objecten en variabelen voor je overstap, en alles komt goed.

Denk aan deze code:

switch(k)
{
  case 1:
    int t = 4;
  break;
  default:
  break;
}

Het zal een “crosses initialization”-fout veroorzaken, omdat het mogelijk is om de initialisatie van t over te slaan, maar daarna zal het nog steeds in scopezijn, ook al is het nooit gemaakt in de eerste plaats.

Overweeg nu dit:

switch(k)
{
  case 1:
  {
    int t = 4;
  }
  break;
  default:
  break;
}

Hier zul je nietde fout hebben, omdat de variabele zich in een blok bevindt en zal sterven aan het einde van het blok ( bij de afsluitende {), dus daarna valt het in ieder geval nietbinnen het bereik.

Om het eerste geval op te lossen, hoeft u alleen maar het volgende te doen:

int t = 0;
switch(k)
{
  case 1:
    t = 4;
  break;
  default:
  break;
}

Antwoord 2, autoriteit 5%

Ik breng wat oude code over van C naar C++, met veel goto’s (naar foutuitgangen).
Dit probleem doet zich ook buiten switch-statements voor.

Mijn eenvoudige oplossing voor gcc/g++ (getest met arm-linux-androideabi-gcc v4.6):

Als je dat hebt

goto err_exit;
int a = 1;

het klaagt.

Voeg -fpermissive toe aan uw opdrachtregel en vervang:

goto err_exit;
int a;
a = 1;

geen klachten.

Other episodes