Kolom hernoemen in SQL Server

Ik heb de volgende code geprobeerd. Hoewel ik geen fouten krijg, deed hij het niet.

SELECT * FROM Categories EXEC sp_rename 'Active', CategoriesActive

Antwoord 1, autoriteit 100%

EXEC sp_rename 'Categories.Active', 'CategoriesActive', 'COLUMN'

Antwoord 2, autoriteit 51%

VOOR MSSQL:

EXEC sp_rename 'TABLENAME.OLD_COLUMNNAME', 'NEW_COLUMNAME', 'COLUMN';

VOOR MYSQL: gebruik ALTER TABLE om dit te doen

ALTER TABLE tbl_name CHANGE [COLUMN] old_col_name new_col_name

Je kunt de naam van een kolom wijzigen met de clausule CHANGE old_col_name new_col_name column_definition. Geef hiervoor de oude en nieuwe kolomnamen op en de definitie die de kolom momenteel heeft. Als u bijvoorbeeld een INTEGER-kolom wilt hernoemen van a naar b, kunt u dit doen:

ALTER TABLE t1 CHANGE a b INTEGER;

Antwoord 3, autoriteit 7%

U niethoeft die selectie ervoor te gebruiken, en de syntaxis zou als volgt moeten zijn:

EXEC sp_rename 
    @objname = 'Categories.Active', 
    @newname = 'CategoriesActive', 
    @objtype = 'Type_of_your_column'

Other episodes