Kleurkaart omkeren in matplotlib

Ik zou graag willen weten hoe ik de kleurvolgorde van een bepaalde kleurenkaart eenvoudig kan omdraaien om deze te gebruiken met plot_surface.


Antwoord 1, autoriteit 100%

De standaard kleurenkaarten hebben ook allemaal een omgekeerde versie. Ze hebben dezelfde namen met _raan het einde geplakt. (Documentatie hier.)


Antwoord 2, autoriteit 5%

De oplossing is vrij eenvoudig. Stel dat u het kleurenkaartschema “herfst” wilt gebruiken. De standaardversie:

cmap = matplotlib.cm.autumn

Om het kleurenspectrum van de kleurenkaart om te keren, gebruikt u de functie get_cmap() en voegt u ‘_r’ als volgt toe aan de titel van de kleurenkaart:

cmap_reversed = matplotlib.cm.get_cmap('autumn_r')

Antwoord 3, autoriteit 5%

In matplotlib is een kleurenkaart geen lijst, maar bevat de lijst met zijn kleuren als colormap.colors. En de module matplotlib.colorsbiedt een functie ListedColormap()om een ​​kleurenkaart uit een lijst te genereren. U kunt dus elke kleurenkaart omkeren door

. te doen

colormap_r = ListedColormap(colormap.colors[::-1])

Antwoord 4, autoriteit 4%

Vanaf Matplotlib 2.0 is er een reversed()methode voor ListedColormapen LinearSegmentedColorMapobjecten, dus je kunt gewoon

cmap_reversed = cmap.reversed()

Hieris de documentatie.


Antwoord 5, autoriteit 2%

Omdat een LinearSegmentedColormapsis gebaseerd op een woordenboek van rood, groen en blauw, is het noodzakelijk om elk item om te draaien:

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl
def reverse_colourmap(cmap, name = 'my_cmap_r'):
  """
  In: 
  cmap, name 
  Out:
  my_cmap_r
  Explanation:
  t[0] goes from 0 to 1
  row i:  x y0 y1 -> t[0] t[1] t[2]
          /
         /
  row i+1: x y0 y1 -> t[n] t[1] t[2]
  so the inverse should do the same:
  row i+1: x y1 y0 -> 1-t[0] t[2] t[1]
          /
         /
  row i:  x y1 y0 -> 1-t[n] t[2] t[1]
  """    
  reverse = []
  k = []  
  for key in cmap._segmentdata:  
    k.append(key)
    channel = cmap._segmentdata[key]
    data = []
    for t in channel:          
      data.append((1-t[0],t[2],t[1]))      
    reverse.append(sorted(data))  
  LinearL = dict(zip(k,reverse))
  my_cmap_r = mpl.colors.LinearSegmentedColormap(name, LinearL) 
  return my_cmap_r

Zie dat het werkt:

my_cmap    
<matplotlib.colors.LinearSegmentedColormap at 0xd5a0518>
my_cmap_r = reverse_colourmap(my_cmap)
fig = plt.figure(figsize=(8, 2))
ax1 = fig.add_axes([0.05, 0.80, 0.9, 0.15])
ax2 = fig.add_axes([0.05, 0.475, 0.9, 0.15])
norm = mpl.colors.Normalize(vmin=0, vmax=1)
cb1 = mpl.colorbar.ColorbarBase(ax1, cmap = my_cmap, norm=norm,orientation='horizontal')
cb2 = mpl.colorbar.ColorbarBase(ax2, cmap = my_cmap_r, norm=norm, orientation='horizontal')

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

BEWERKEN


Ik krijg de opmerking van gebruiker3445587 niet. Het werkt prima op de regenboogkleurenkaart:

cmap = mpl.cm.jet
cmap_r = reverse_colourmap(cmap)
fig = plt.figure(figsize=(8, 2))
ax1 = fig.add_axes([0.05, 0.80, 0.9, 0.15])
ax2 = fig.add_axes([0.05, 0.475, 0.9, 0.15])
norm = mpl.colors.Normalize(vmin=0, vmax=1)
cb1 = mpl.colorbar.ColorbarBase(ax1, cmap = cmap, norm=norm,orientation='horizontal')
cb2 = mpl.colorbar.ColorbarBase(ax2, cmap = cmap_r, norm=norm, orientation='horizontal')

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Maar het werkt vooral goed voor aangepaste gedeclareerde kleurenkaarten, omdat er geen standaard _ris voor aangepaste gedeclareerde kleurenkaarten. Volgend voorbeeld uit http://matplotlib.org/examples/pylab_examples/custom_cmap.html:

cdict1 = {'red':  ((0.0, 0.0, 0.0),
          (0.5, 0.0, 0.1),
          (1.0, 1.0, 1.0)),
     'green': ((0.0, 0.0, 0.0),
          (1.0, 0.0, 0.0)),
     'blue': ((0.0, 0.0, 1.0),
          (0.5, 0.1, 0.0),
          (1.0, 0.0, 0.0))
     }
blue_red1 = mpl.colors.LinearSegmentedColormap('BlueRed1', cdict1)
blue_red1_r = reverse_colourmap(blue_red1)
fig = plt.figure(figsize=(8, 2))
ax1 = fig.add_axes([0.05, 0.80, 0.9, 0.15])
ax2 = fig.add_axes([0.05, 0.475, 0.9, 0.15])
norm = mpl.colors.Normalize(vmin=0, vmax=1)
cb1 = mpl.colorbar.ColorbarBase(ax1, cmap = blue_red1, norm=norm,orientation='horizontal')
cb2 = mpl.colorbar.ColorbarBase(ax2, cmap = blue_red1_r, norm=norm, orientation='horizontal')

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 6

Er is (nog) geen ingebouwde manier om willekeurige kleurenkaarten om te keren, maar een eenvoudige oplossing is om de kleurenbalk niet te wijzigen, maar om een ​​omkerend object Normalize te maken:

from matplotlib.colors import Normalize
class InvertedNormalize(Normalize):
  def __call__(self, *args, **kwargs):
    return 1 - super(InvertedNormalize, self).__call__(*args, **kwargs)

U kunt dit vervolgens gebruiken met plot_surfaceen andere Matplotlib-plotfuncties door bijv.

inverted_norm = InvertedNormalize(vmin=10, vmax=100)
ax.plot_surface(..., cmap=<your colormap>, norm=inverted_norm)

Dit werkt met elke Matplotlib-kleurenkaart.


Antwoord 7

Er zijn twee soorten LinearSegmentedColormaps. In sommige wordt de _segmentdata expliciet gegeven, bijvoorbeeld voor jet:

>>> cm.jet._segmentdata
{'blue': ((0.0, 0.5, 0.5), (0.11, 1, 1), (0.34, 1, 1), (0.65, 0, 0), (1, 0, 0)), 'red': ((0.0, 0, 0), (0.35, 0, 0), (0.66, 1, 1), (0.89, 1, 1), (1, 0.5, 0.5)), 'green': ((0.0, 0, 0), (0.125, 0, 0), (0.375, 1, 1), (0.64, 1, 1), (0.91, 0, 0), (1, 0, 0))}

Voor regenboog wordt _segmentdata als volgt gegeven:

>>> cm.rainbow._segmentdata
{'blue': <function <lambda> at 0x7fac32ac2b70>, 'red': <function <lambda> at 0x7fac32ac7840>, 'green': <function <lambda> at 0x7fac32ac2d08>}

We kunnen de functies vinden in de bron van matplotlib, waar ze worden gegeven als

_rainbow_data = {
    'red': gfunc[33],  # 33: lambda x: np.abs(2 * x - 0.5),
    'green': gfunc[13], # 13: lambda x: np.sin(x * np.pi),
    'blue': gfunc[10], # 10: lambda x: np.cos(x * np.pi / 2)
}

Alles wat je wilt is al gedaan in matplotlib, bel gewoon cm.revcmap, dat beide typen segmentgegevens omkeert, dus

cm.revcmap(cm.rainbow._segmentdata)

zou het werk moeten doen – u kunt er eenvoudig een nieuwe LinearSegmentData van maken. In revcmap wordt de omkering van functiegebaseerde SegmentData gedaan met

def _reverser(f):
  def freversed(x):
    return f(1 - x)
  return freversed

terwijl de andere lijsten zoals gewoonlijk worden omgekeerd

valnew = [(1.0 - x, y1, y0) for x, y0, y1 in reversed(val)] 

Dus eigenlijk is alles wat je wilt,

def reverse_colourmap(cmap, name = 'my_cmap_r'):
   return mpl.colors.LinearSegmentedColormap(name, cm.revcmap(cmap._segmentdata)) 

Other episodes