Kan virtualenvwrapper niet installeren op OSX 10.11 El Capitan

Ik heb onlangs mijn Mac gewist en OSX El Capitan public beta 3 opnieuw geïnstalleerd. Ik heb pip geïnstalleerd met sudo easy_install pipen virtualenv geïnstalleerd met sudo pip install virtualenven had geen eventuele problemen.

Als ik nu probeer sudo pip install virtualenvwrapper, krijg ik het volgende:

Users-Air:~ User$ sudo pip install virtualenvwrapper
The directory '/Users/User/Library/Caches/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
The directory '/Users/User/Library/Caches/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
Collecting virtualenvwrapper
 Downloading virtualenvwrapper-4.6.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): virtualenv in /Library/Python/2.7/site-packages (from virtualenvwrapper)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): virtualenv-clone in /Library/Python/2.7/site-packages (from virtualenvwrapper)
Collecting stevedore (from virtualenvwrapper)
 Downloading stevedore-1.7.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pbr<2.0,>=1.3 in /Library/Python/2.7/site-packages (from stevedore->virtualenvwrapper)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): argparse in /Library/Python/2.7/site-packages (from stevedore->virtualenvwrapper)
Collecting six>=1.9.0 (from stevedore->virtualenvwrapper)
 Downloading six-1.9.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six, stevedore, virtualenvwrapper
 Found existing installation: six 1.4.1
  DEPRECATION: Uninstalling a distutils installed project (six) has been deprecated and will be removed in a future version. This is due to the fact that uninstalling a distutils project will only partially uninstall the project.
  Uninstalling six-1.4.1:
Exception:
Traceback (most recent call last):
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/basecommand.py", line 223, in main
  status = self.run(options, args)
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/commands/install.py", line 299, in run
  root=options.root_path,
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/req/req_set.py", line 640, in install
  requirement.uninstall(auto_confirm=True)
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/req/req_install.py", line 726, in uninstall
  paths_to_remove.remove(auto_confirm)
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/req/req_uninstall.py", line 125, in remove
  renames(path, new_path)
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/utils/__init__.py", line 314, in renames
  shutil.move(old, new)
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/shutil.py", line 302, in move
  copy2(src, real_dst)
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/shutil.py", line 131, in copy2
  copystat(src, dst)
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/shutil.py", line 103, in copystat
  os.chflags(dst, st.st_flags)
OSError: [Errno 1] Operation not permitted: '/tmp/pip-tTNnKQ-uninstall/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/six-1.4.1-py2.7.egg-info'

Aangezien het probleem lijkt te zijn met het pakket six, resulteert het handmatig proberen om het te verwijderen met sudo pip uninstall sixin dezelfde fout. De uitvoer stelt voor om ook de vlag -Hte gebruiken, maar ik krijg nog steeds vrijwel dezelfde fout:

Users-Air:~ User$ sudo -H pip install virtualenvwrapper
Collecting virtualenvwrapper
 Downloading virtualenvwrapper-4.6.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): virtualenv in /Library/Python/2.7/site-packages (from virtualenvwrapper)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): virtualenv-clone in /Library/Python/2.7/site-packages (from virtualenvwrapper)
Collecting stevedore (from virtualenvwrapper)
 Downloading stevedore-1.7.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pbr<2.0,>=1.3 in /Library/Python/2.7/site-packages (from stevedore->virtualenvwrapper)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): argparse in /Library/Python/2.7/site-packages (from stevedore->virtualenvwrapper)
Collecting six>=1.9.0 (from stevedore->virtualenvwrapper)
 Downloading six-1.9.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six, stevedore, virtualenvwrapper
 Found existing installation: six 1.4.1
  DEPRECATION: Uninstalling a distutils installed project (six) has been deprecated and will be removed in a future version. This is due to the fact that uninstalling a distutils project will only partially uninstall the project.
  Uninstalling six-1.4.1:
Exception:
Traceback (most recent call last):
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/basecommand.py", line 223, in main
  status = self.run(options, args)
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/commands/install.py", line 299, in run
  root=options.root_path,
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/req/req_set.py", line 640, in install
  requirement.uninstall(auto_confirm=True)
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/req/req_install.py", line 726, in uninstall
  paths_to_remove.remove(auto_confirm)
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/req/req_uninstall.py", line 125, in remove
  renames(path, new_path)
 File "/Library/Python/2.7/site-packages/pip-7.1.0-py2.7.egg/pip/utils/__init__.py", line 314, in renames
  shutil.move(old, new)
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/shutil.py", line 302, in move
  copy2(src, real_dst)
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/shutil.py", line 131, in copy2
  copystat(src, dst)
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/shutil.py", line 103, in copystat
  os.chflags(dst, st.st_flags)
OSError: [Errno 1] Operation not permitted: '/tmp/pip-fwQzor-uninstall/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/six-1.4.1-py2.7.egg-info'

Ik heb rootless uitgeschakeld met sudo nvram boot-args="rootless=0", en dit heeft geen effect gehad. Alle hulp wordt op prijs gesteld!


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je kunt handmatig de afhankelijkheden installeren die niet bestaan ​​bij een standaard 10.11-installatie, en dan de andere pakketten installeren met --no-depsom de afhankelijkheden te negeren. Op die manier zal het six(en argparsedie ook al geïnstalleerd is) overslaan. Dit werkt op mijn 10.11 beta 6-installatie:

sudo pip install pbr
sudo pip install --no-deps stevedore
sudo pip install --no-deps virtualenvwrapper

En het is niet nodig om rootless uit te schakelen.


Antwoord 2, autoriteit 79%

sudo pip install virtualenvwrapper --ignore-installed six

Werkt ook

Other episodes