Kan ik Z-Score met R berekenen? [DUPLICEER]

mogelijk Duplicaat:
R, Correlatie: Is er een func die een vector van nums converteert naar een vector van standaardeenheden

Door de opmerkingen van StackOverflow te lezen, vond ik een z-score misschien berekend met Python of Perl, maar ik heb nog geen voor r gekomen. Heb ik het gemist? Is het mogelijk om gedaan te worden met r?

Zoals (http://en.wikipedia.org/wiki/standard_score .)

z-score = (x-μ)/σ
x is a raw score to be standardized; 
μ is the mean of the population; 
σ is the standard deviation of the population. 

Ik geloof dat er voor dit zijn ontworpen r-pakketten? Waar hebben we ze gevonden? Of een soortgelijk pakket voor normalisatie?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Als xis een vector met RAW-scores, dan scale(x)is een vector met gestandaardiseerde scores.

of handmatig: (x-mean(x))/sd(x)

Other episodes