Kan Beautiful Soup niet installeren in Anaconda Python 3.6.4 Windows 10

Ik installeer Beautiful Soup in Anaconda Python 3.6.4 Windows 10:

 1. Ik heb beautifulsoup4-4.6.3.tar.gzgedownload en uitgepakt op mijn bureaublad

 2. Ik heb een omgevingsvariabele Pythonbasepathgemaakt met de volgende mappen:

  • C:\Users\Mika and Friends\Anaconda3
  • C:\Users\Mika and Friends\Anaconda3\Lib
  • C:\Users\Mika and Friends\Anaconda3\include
  • C:\Users\Mika and Friends\Anaconda3\DLLs
  • C:\Users\Mika and Friends\Anaconda3\Scripts
  • C:\Users\Mika and Friends\Anaconda3\Lib\site-packages
 3. Vanuit de map waar ik Beautiful Soup heb uitgepakt, probeer ik een commando uit te voeren en ik krijg een foutmelding:

C:\Users\Mika and Friends\Desktop\bs4\bs4>python setup.py installeren
‘python’ wordt niet herkend als een interne of externe opdracht,
bruikbaar programma of batchbestand.

Het lijkt erop dat er iets mis is met de instelling van de omgevingsvariabele, maar ik kan niet achterhalen wat.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Voer de volgende opdracht uit vanaf de opdrachtprompt:

conda install -c anaconda beautifulsoup4

Dit is de gemakkelijkste manier om een Python-bibliotheek in Anaconda te installeren.


Antwoord 2, autoriteit 17%

Het probleem van het installeren van het bs4-pakket is op de volgende manier opgelost:

bs4 is geen pakket dat beschikbaar is via het “standaard” kanaal. Daarmee bedoel ik dat ik het niet kon installeren door het commando “conda instal bs4” te geven. In plaats daarvan kan het pakket worden geïnstalleerd door het commando “python setup.py install” te geven. Om die opdracht te kunnen geven, moeten er twee dingen worden gedaan.

1) Laat Python vanaf de opdrachtregel draaien. Als je een paar python-omgevingen hebt, zoek dan een pad naar python.exe van die omgeving en voeg dat pad toe aan de omgevingsvariabelen:
– Om het pad naar python.exe te vinden, opent u de Anaconda-prompt en kiest u een geschikte omgeving (in mijn geval, wanneer ik de Anaconda-prompt uitvoer, ben ik in de “basis” -omgeving en kan ik overschakelen naar mijn andere omgeving “tensorflow” door het commando ” activeer tensorflow”)
-Eén in de juiste omgeving geef je de volgende commando’s: python (om python uit te voeren); importeer vervolgens sys; dan sys.executable => u ziet het pad naar python.exe van de omgeving waar u bs4 wilt installeren. Dus we kennen het pad naar python.exe.

 • Ga naar Configuratiescherm, vervolgens Systeem en vervolgens Geavanceerde instellingen, kies Omgevingsvariabelen en voeg vervolgens het pad naar uw python.exe toe aan de variabele “PATH” (naar systeem “PATH” of Gebruiker “PATH”: ik heb toegevoegd aan gebruiker PATH zodat het werkt voor een specifieke gebruiker)\

 • Dus na deze stappen zou python.exe vanaf een opdrachtprompt moeten worden uitgevoerd. Om dat te controleren doet u het volgende: Voer de opdrachtprompt (cmd) uit en typ python => python moet vanuit elke map worden uitgevoerd.

2) Download en pak bs4 uit.
– Men kan bs4 hier downloaden https://www.crummy.com/software/ BeautifulSoup/bs4/download/.

 • Pak het uit en voer vanaf de locatie van het uitgepakte bs4-pakket het commando “python setup.py install” uit vanaf de opdrachtprompt:

 • Naar de floder met de uitgepakt BS4 en druk op “SGift + rechts klikken” en kies “Opdrachtvenster openen / open PowerShell-venster” (afhankelijk van of u Windows 7/10 hebt). Bij het opdrachtprompt Type “Python Setup.py installeren”. U moet een snelle installatie van BS4 zien. (OPMERKING: SETUP.PY is een bestand dat wordt geleverd met BS4-pakket en het moet in de map zijn waar u PACKED BS4 hebt opgeslagen)

 • Controleer of u BS4-pakket hebt geïnstalleerd Run-opdracht “Conda List” van de Anaconda-prompt van de omgeving waar u BS4 wilde installeren. Je zou Beutifulsoupp4 moeten zien (als je BS4 hebt geïnstalleerd). Een andere manier om te zien dat alles werkt, is in staat om Beutifulsoup-klasse te importeren van BS4 wanneer u de verklaring in uw code geeft “van BS4 Import Beutifulsoup als BS”.

Bedankt.

argyn


Antwoord 3

Eén methode die is gebeurd, en ik weet niet zeker hoe geldig (veilig) het voor andere gebruikers is:
Ik gebruik Miniconda (kleinere Anaconda-pakketten) en geïnstalleerd BS4 via pip install bs4in plaats van conda install bs4(omdat het niet bestaat) in terminal terwijl u mijn persoonlijke Conda Env gebruikt Een Python-programma uitvoeren met behulp van Beautifulsoup. Kan wat problemen opslaan voor anderen, maar kan te wijten zijn aan andere instellingen op mijn apparaat.
Ik gebruikte Conda 4.8.3, Python 3.7.6, Windows 10 toen dit voor mij werkte.

Other episodes