Javascript-aanvinkvakje bij Wijzigen

Ik heb een selectievakje in een formulier en ik wil dat het werkt volgens het volgende scenario:

 • als iemand het controleert, moet de waarde van een tekstveld (totalCost) worden ingesteld op 10.
 • dan, als ik terugga en het vinkje uitschakel, stelt een functie calculate()de waarde van totalCostin volgens andere parameters in het formulier.

Dus eigenlijk heb ik het gedeelte nodig waar, als ik het selectievakje aanvink, ik het ene doe en als ik het uitschakel, doe ik het andere.


Antwoord 1, autoriteit 100%

function calc()
{
 if (document.getElementById('xxx').checked) 
 {
   document.getElementById('totalCost').value = 10;
 } else {
   calculate();
 }
}

HTML

<input type="checkbox" id="xxx" name="xxx" onclick="calc();"/>

Antwoord 2, autoriteit 85%

Puur javascript:

const checkbox = document.getElementById('myCheckbox')
checkbox.addEventListener('change', (event) => {
 if (event.currentTarget.checked) {
  alert('checked');
 } else {
  alert('not checked');
 }
})
My Checkbox: <input id="myCheckbox" type="checkbox" />

Antwoord 3, autoriteit 17%

Als je jQuery gebruikt.. dan kan ik je het volgende voorstellen:
OPMERKING: ik heb hier een aanname gemaakt

$('#my_checkbox').click(function(){
  if($(this).is(':checked')){
    $('input[name="totalCost"]').val(10);
  } else {
    calculate();
  }
});

Antwoord 4, autoriteit 11%

Gebruik een onclick-gebeurtenis, want elke klik op een selectievakje verandert deze daadwerkelijk.


Antwoord 5, autoriteit 10%

De volgende oplossing maakt gebruik van jQuery. Laten we aannemen dat je een selectievakje hebt met de ID van checkboxId.

const checkbox = $("#checkboxId");
checkbox.change(function(event) {
  var checkbox = event.target;
  if (checkbox.checked) {
    //Checkbox has been checked
  } else {
    //Checkbox has been unchecked
  }
});

Antwoord 6, autoriteit 6%

HTML:

<input type="checkbox" onchange="handleChange(event)">

JS:

function handleChange(e) {
   const {checked} = e.target;
}

Antwoord 7, autoriteit 2%

Verwijs naar het selectievakje met zijn id en niet met de #
Wijs de functie toe aan het attribuut onclick in plaats van het kenmerk change te gebruiken

var checkbox = $("save_" + fieldName);
checkbox.onclick = function(event) {
  var checkbox = event.target;
  if (checkbox.checked) {
    //Checkbox has been checked
  } else {
    //Checkbox has been unchecked
  }
};

Antwoord 8

Ik weet dat dit een noob antwoord lijkt, maar ik plaats het hier zodat het anderen in de toekomst kan helpen.

Stel dat je een tabel bouwt met een foreach-lus. En tegelijkertijd aan het einde selectievakjes toevoegen.

<!-- Begin Loop-->
<tr>
 <td><?=$criteria?></td>
 <td><?=$indicator?></td>
 <td><?=$target?></td>
 <td>
  <div class="form-check">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" name="active" value="<?=$id?>" <?=$status?'checked':''?>> 
<!-- mark as 'checked' if checkbox was selected on a previous save -->
  </div>
 </td>
</tr>
<!-- End of Loop -->

U plaatst een knop onder de tabel met een verborgen invoer:

<form method="post" action="/goalobj-review" id="goalobj">
 <!-- we retrieve saved checkboxes & concatenate them into a string separated by commas.i.e. $saved_data = "1,2,3"; -->
 <input type="hidden" name="result" id="selected" value="<?= $saved_data ?>>
 <button type="submit" class="btn btn-info" form="goalobj">Submit Changes</button>
</form>

Je kunt je script als volgt schrijven:

<script type="text/javascript">
  var checkboxes = document.getElementsByClassName('form-check-input');
  var i;
  var tid = setInterval(function () {
    if (document.readyState !== "complete") {
      return;
    }
    clearInterval(tid);
  for(i=0;i<checkboxes.length;i++){
    checkboxes[i].addEventListener('click',checkBoxValue);
  }
  },100);
  function checkBoxValue(event) {
    var selected = document.querySelector("input[id=selected]");
    var result = 0;
    if(this.checked) {
      if(selected.value.length > 0) {
        result = selected.value + "," + this.value;
        document.querySelector("input[id=selected]").value = result;
      } else {
        result = this.value;
        document.querySelector("input[id=selected]").value = result;
      }
    }
    if(! this.checked) { 
// trigger if unchecked. if checkbox is marked as 'checked' from a previous saved is deselected, this will also remove its corresponding value from our hidden input.
      var compact = selected.value.split(","); // split string into array
      var index = compact.indexOf(this.value); // return index of our selected checkbox
      compact.splice(index,1); // removes 1 item at specified index
      var newValue = compact.join(",") // returns a new string
      document.querySelector("input[id=selected]").value = newValue;
    }
  }
</script>

De ID’s van uw selectievakjes worden ingediend als een tekenreeks “1,2” binnen de resulterende variabele. U kunt het vervolgens op het niveau van de controller breken.


Antwoord 9

Javascript

 // on toggle method
 // to check status of checkbox
 function onToggle() {
  // check if checkbox is checked
  if (document.querySelector('#my-checkbox').checked) {
   // if checked
   console.log('checked');
  } else {
   // if unchecked
   console.log('unchecked');
  }
 }

HTML

<input id="my-checkbox" type="checkbox" onclick="onToggle()">


Antwoord 10

Probeer

totalCost.value = checkbox.checked ? 10 : calculate();

Other episodes