Java “user.dir” eigenschap – wat betekent het precies?

Ik wil de user.dir-map gebruiken als basismap voor mijn unit-tests (waardoor veel bestanden worden aangemaakt). Klopt het dat deze eigenschap verwijst naar de huidige werkdirectory (bijvoorbeeld ingesteld door het ‘cd’-commando)?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Het is de map waar javavandaan werd gedraaid, waar je de JVM hebt gestart. Hoeft niet in de homedirectory van de gebruiker te staan. Het kan overal zijn waar de gebruiker toestemming heeft om Java uit te voeren.

Dus als je cdnaar /somedirgaat, en dan je programma uitvoert, zal user.dir/somedir.

Een andere eigenschap, user.home, verwijst naar de gebruikersdirectory. Zoals in /Users/myuserof /home/myuserof C:\Users\myuser.

Zie hiervoor een lijst met systeemeigenschappen en hun beschrijvingen.


Antwoord 2, autoriteit 5%

user.diris de “Gebruikerswerkmap” volgens de Java-zelfstudie, systeemeigenschappen


Antwoord 3, autoriteit 5%

Normaal gesproken is dit de map waar uw app (java) is gestart (werkmap). “Typisch” omdat het kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer u een app uitvoert met Runtime.exec(String[] cmdarray, String[] envp, File dir)


Antwoord 4, autoriteit 2%

System.getProperty("user.dir")haalt de map of het pad van de werkruimte voor het huidige project op

Other episodes