Ja of Nee Bevestigend vak met jQuery

Ik wil ja / nee waarschuwingen met jQuery, in plaats van OK / Annuleren knop:

jQuery.alerts.okButton = 'Yes';
jQuery.alerts.cancelButton = 'No';         
jConfirm('Are you sure??', '', function(r) {
  if (r == true) {          
    //Ok button pressed...
  } 
}

Alle andere alternatieven?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

ConfirmDialog('Are you sure');
function ConfirmDialog(message) {
 $('<div></div>').appendTo('body')
  .html('<div><h6>' + message + '?</h6></div>')
  .dialog({
   modal: true,
   title: 'Delete message',
   zIndex: 10000,
   autoOpen: true,
   width: 'auto',
   resizable: false,
   buttons: {
    Yes: function() {
     // $(obj).removeAttr('onclick');                
     // $(obj).parents('.Parent').remove();
     $('body').append('<h1>Confirm Dialog Result: <i>Yes</i></h1>');
     $(this).dialog("close");
    },
    No: function() {
     $('body').append('<h1>Confirm Dialog Result: <i>No</i></h1>');
     $(this).dialog("close");
    }
   },
   close: function(event, ui) {
    $(this).remove();
   }
  });
};
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<link href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" />
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>

Antwoord 2, Autoriteit 89%

De waarschuwingsmethode blokkeert de uitvoering totdat de gebruiker het sluit:

Gebruik de functie Bevestig:

if (confirm('Some message')) {
  alert('Thanks for confirming');
} else {
  alert('Why did you press cancel? You should have confirmed');
}

Antwoord 3, Autoriteit 46%

Ik heb deze codes gebruikt:

HTML:

<a id="delete-button">Delete</a>

jQuery:

<script>
$("#delete-button").click(function(){
  if(confirm("Are you sure you want to delete this?")){
    $("#delete-button").attr("href", "query.php?ACTION=delete&ID='1'");
  }
  else{
    return false;
  }
});
</script>

Deze codes werken voor mij, maar ik weet niet echt of dit goed is. Wat denk je?


Antwoord 4, Autoriteit 20%

Bekijk deze JQuery Plugin: jQuery.confirm .

<a href="home" class="confirm">Go to home</a>

en dan:

$(".confirm").confirm();

Hierdoor wordt een bevestigingspopup weergegeven voordat u doorgaat naar het volgen van de koppeling.

Er is hier een demo: http://myclabs.github.com/jquery.confirm/


Antwoord 5, autoriteit 9%

Alle voorbeelden die ik heb gezien, kunnen niet opnieuw worden gebruikt voor verschillende vragen van het type “ja/nee”. Ik was op zoek naar iets waarmee ik een terugbelverzoek kon specificeren, zodat ik voor elke situatie kon bellen.

Het volgende werkt goed voor mij:

$.extend({ confirm: function (title, message, yesText, yesCallback) {
  $("<div></div>").dialog( {
    buttons: [{
      text: yesText,
      click: function() {
        yesCallback();
        $( this ).remove();
      }
    },
    {
      text: "Cancel",
      click: function() {
        $( this ).remove();
      }
    }
    ],
    close: function (event, ui) { $(this).remove(); },
    resizable: false,
    title: title,
    modal: true
  }).text(message).parent().addClass("alert");
}
});

Ik noem het dan zo:

var deleteOk = function() {
  uploadFile.del(fileid, function() {alert("Deleted")})
};
$.confirm(
  "CONFIRM", //title
  "Delete " + filename + "?", //message
  "Delete", //button text
  deleteOk //"yes" callback
);

Antwoord 6, autoriteit 3%

Ik had moeite om het antwoord uit het dialoogvenster terug te krijgen, maar kwam uiteindelijk met een oplossing door het antwoord van deze andere vraag te combineren toon-ja-en-nee-knoppen-in plaats van-ok-en-annuleren-in-bevestig-vakmet een deel van de code uit het modale-bevestigingsdialoogvenster

Dit is wat werd voorgesteld voor de andere vraag:

Maak uw eigen bevestigingsvenster:

<div id="confirmBox">
  <div class="message"></div>
  <span class="yes">Yes</span>
  <span class="no">No</span>
</div>

Maak uw eigen confirm()methode:

function doConfirm(msg, yesFn, noFn)
{
  var confirmBox = $("#confirmBox");
  confirmBox.find(".message").text(msg);
  confirmBox.find(".yes,.no").unbind().click(function()
  {
    confirmBox.hide();
  });
  confirmBox.find(".yes").click(yesFn);
  confirmBox.find(".no").click(noFn);
  confirmBox.show();
}

Noem het bij uw code:

doConfirm("Are you sure?", function yes()
{
  form.submit();
}, function no()
{
  // do nothing
});

MIJN WIJZIGINGEN
Ik heb het bovenstaande aangepast zodat ik in plaats van confirmBox.show()aan te roepen, confirmBox.dialog({...})op deze manier gebruikte

confirmBox.dialog
  ({
   autoOpen: true,
   modal: true,
   buttons:
    {
     'Yes': function () {
      $(this).dialog('close');
      $(this).find(".yes").click();
     },
     'No': function () {
      $(this).dialog('close');
      $(this).find(".no").click();
     }
    }
  });

De andere wijziging die ik heb aangebracht, was het maken van de confirmBox-div binnen de doConfirm-functie, zoals ThulasiRam deed in zijn antwoord.


Antwoord 7

Ik moest een vertaling toepassen op de knoppen Ok en Annuleren. Ik heb de code aangepast om dynamische tekst uit te sluiten (roept mijn vertaalfunctie op)


$.extend({
  confirm: function(message, title, okAction) {
    $("<div></div>").dialog({
      // Remove the closing 'X' from the dialog
      open: function(event, ui) { $(".ui-dialog-titlebar-close").hide(); },
      width: 500,
      buttons: [{
        text: localizationInstance.translate("Ok"),
        click: function () {
          $(this).dialog("close");
          okAction();
        }
      },
        {
        text: localizationInstance.translate("Cancel"),
        click: function() {
          $(this).dialog("close");
        }
      }],
      close: function(event, ui) { $(this).remove(); },
      resizable: false,
      title: title,
      modal: true
    }).text(message);
  }
});

Antwoord 8

Probeer dit… Het is heel eenvoudig, gebruik gewoon het bevestigingsvenster voor waarschuwing met JA|NEE.

if(confirm(“Wilt u upgraden?”)){
Jouw code
}


Antwoord 9

U kunt uw bevestiging opnieuw gebruiken:

  function doConfirm(body, $_nombrefuncion)
  {  var param = undefined;
    var $confirm = $("<div id='confirm' class='hide'></div>").dialog({
      autoOpen: false,
      buttons: {
        Yes: function() {
        param = true;
        $_nombrefuncion(param);
        $(this).dialog('close');
      },
        No: function() {
        param = false;
        $_nombrefuncion(param);
        $(this).dialog('close');
      }
                  }
    });
    $confirm.html("<h3>"+body+"<h3>");
    $confirm.dialog('open');                   
  };
// for this form just u must change or create a new function for to reuse the confirm
  function resultadoconfirmresetVTyBFD(param){
    $fecha = $("#asigfecha").val();
    if(param ==true){
       // DO THE CONFIRM
    }
  }
//Now just u must call the function doConfirm
  doConfirm('body message',resultadoconfirmresetVTyBFD);

Other episodes