Is er een installatiegebeurtenis in Android?

Is er een gebeurtenis/ontvanger of iets voor het afhandelen van de eerste uitvoering na installatie of direct na installatie? Of moet ik het emuleren met voorkeuren?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Er is de ACTION_PACKAGE_ADDEDUitzendintentie, maar de applicatie die wordt geïnstalleerd ontvangt dit niet.

Dus controleren of een voorkeur is ingesteld, is waarschijnlijk de gemakkelijkste oplossing.

SharedPreferences p = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
boolean firstRun = p.getBoolean(PREFERENCE_FIRST_RUN, true);
p.edit().putBoolean(PREFERENCE_FIRST_RUN, false).commit();

Antwoord 2, autoriteit 8%

Zie Verwijzing ophalen na installatie van app van Android Market– je kunt er alles in doen wat je wilt. Ik geloof dat dit is hoe Plan Bwerkt – de app die de locatie van je telefoon kan terugsturen nadat deze is gestolen, die je vanaf de website installeert nadatdeze is gestolen.


Antwoord 3, autoriteit 2%

Ik denk niet dat zoiets bestaat, en ik denk niet dat dit een goed idee zou zijn: meestal moet je niet alleen installaties afhandelen, maar ook enkele updates (bijvoorbeeld: een nieuwe versie met functies) of de juiste initialisatie van sommige bronnen.

Voor de bronnen is de beste manier om ze rechtstreeks te controleren.

Voor de versie gebruik ik de database, het is zo makkelijk.


Antwoord 4, autoriteit 2%

De OnUpgrade-methode van SQLiteOpenHelper wordt aangeroepen wanneer de databaseversie is gewijzigd. Ik veronderstel dat dit kan worden gebruikt om andere dingen te doen dan alleen het nieuwe schema af te handelen.

Other episodes