Is er een commando om alle Unix-groepsnamen op te sommen?

Ik weet dat er een bestand /etc/groupis met alle gebruikersgroepen.

Ik zou graag willen weten of er een eenvoudig commando is om alle namen van gebruikersgroepen op te sommen, ondanks het ontleden van het wereldleesbare bestand /etc/group. Ik ben bereid een beheerderswebpagina te maken met de groepsnamen van Linux-accounts.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik deze opdracht om alle lokale groepen weer te geven waaraan gebruikers zijn toegewezen:

cut -d: -f1 /etc/group | sort

Voor meer info- >
Unix-groepen,
Knip-opdracht,
sorteeropdracht


Antwoord 2, autoriteit 31%

Als u wilt dat alle groepenbekend zijn bij het systeem, raad ik u aan getent groupte gebruiken in plaats van /etc/groupte ontleden:

getent group

De reden is dat op netwerksystemen groepen niet alleen kunnen lezen uit het bestand /etc/group, maar ook kunnen worden verkregen via LDAP of Gouden Gids (de lijst met bekende groepen komt uit het lokale groepsbestand plus groepen ontvangen via LDAP of YP in deze gevallen).

Als je alleen de groepsnamen wilt, kun je het volgende gebruiken:

getent group | cut -d: -f1

Antwoord 3, autoriteit 6%

Op Linux, macOS en Unix om de groepen weer te geven waartoe u behoort, gebruikt u:

id -Gn

wat gelijk is aan het hulpprogramma groupsdat verouderd is op Unix (volgens Unix-handleiding).

Op macOS en Unix wordt het commando id -pvoorgesteld voor normaal interactief.

Uitleg van de parameters:

-G, --groups– print alle groeps-ID’s

-n, --name– druk een naam af in plaats van een nummer, voor -ugG

-p– Maak de uitvoer leesbaar voor mensen.

Other episodes