ImportError: Geen module met de naam pip

Besturingssysteem: Mac OS X 10.7.5
Python versie: 2.7.5

Ik heb setuptools 1.0 geïnstalleerd met ez_setup.py van https://pypi.python.org/pypi/ setuptools
Dan download ik pip.1.4.1 pkg van https://pypi.python.org/pypi /pip/1.4.1.

Run (sudo) python setup.py install in iTerm laat zien dat

running install
running bdist_egg running egg_info writing requirements to
pip.egg-info/requires.txt writing pip.egg-info/PKG-INFO writing
top-level names to pip.egg-info/top_level.txt writing dependency_links
to pip.egg-info/dependency_links.txt writing entry points to
pip.egg-info/entry_points.txt warning: manifest_maker: standard file
'setup.py' not found
reading manifest file 'pip.egg-info/SOURCES.txt' writing manifest file
'pip.egg-info/SOURCES.txt' installing library code to
build/bdist.macosx-10.6-intel/egg running install_lib warning:
install_lib: 'build/lib' does not exist -- no Python modules to
install
creating build/bdist.macosx-10.6-intel/egg creating
build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO copying
pip.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO
copying pip.egg-info/SOURCES.txt ->
build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO copying
pip.egg-info/dependency_links.txt ->
build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO copying
pip.egg-info/entry_points.txt ->
build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO copying
pip.egg-info/not-zip-safe ->
build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO copying
pip.egg-info/requires.txt ->
build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO copying
pip.egg-info/top_level.txt ->
build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/EGG-INFO creating
'dist/pip-1.4.1-py2.7.egg' and adding
'build/bdist.macosx-10.6-intel/egg' to it removing
'build/bdist.macosx-10.6-intel/egg' (and everything under it)
Processing pip-1.4.1-py2.7.egg removing
'/Users/dl/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/pip-1.4.1-py2.7.egg'
(and everything under it) creating
/Users/dl/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/pip-1.4.1-py2.7.egg
Extracting pip-1.4.1-py2.7.egg to
/Users/dl/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages pip 1.4.1 is
already the active version in easy-install.pth Installing pip script
to /Users/dl/Library/Python/2.7/bin Installing pip-2.7 script to
/Users/dl/Library/Python/2.7/bin
Installed
/Users/dl/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/pip-1.4.1-py2.7.egg
Processing dependencies for pip==1.4.1 Finished processing
dependencies for pip==1.4.1

Toen heb ik pip install ingevoerd, de foutmelding was zo

Traceback (most recent call last):  File
"/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pip", line 9,
in <module>
load_entry_point('pip==1.4.1', 'console_scripts', 'pip')()  File "build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/pkg_resources.py", line 357, in
load_entry_point  File
"build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/pkg_resources.py", line 2394, in
load_entry_point  File
"build/bdist.macosx-10.6-intel/egg/pkg_resources.py", line 2108, in
load ImportError: No module named pip

Iedereen die hetzelfde probleem eerder heeft gehad en me wat tips kan geven om het op te lossen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ik had hetzelfde probleem.
Mijn oplossing:

Voor Python 3

sudo apt-get install python3-pip

Voor Python 2

sudo apt-get install python-pip

Antwoord 2, autoriteit 79%

Op Mac is het gebruik van brew een betere optie omdat apt-get niet beschikbaar is.
Commando:

brew install python

In het geval u zowel python2 & python3 geïnstalleerd op machine

python2.7 -m ensurepip --default-pip

zou het probleem gewoon moeten oplossen.

Als je in plaats daarvan pip van python 3 mist, verander dan gewoon python2.7 in python3 in de bovenstaande opdracht.


Antwoord 3, autoriteit 52%

Met macOS 10.15 en Homebrew 2.1.6 kreeg ik deze fout met Python 3.7. Ik moest gewoon rennen:

python3 -m ensurepip

Nu werkt python3 -m pip voor mij.


Antwoord 4, autoriteit 26%

Na het installeren van ez_setup, zou u easy_install beschikbaar moeten hebben. Om pip te installeren, doe je gewoon:

easy_install pip

Antwoord 5, autoriteit 7%

Probeer pip te installeren via Python:

Ga naar: https://pip.pypa.io/en/stable/installing /

en download get-pip.py en voer het volgende uit:

(sudo) python get-pip.py

Antwoord 6, autoriteit 4%

Rennen

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py

Voer vervolgens de volgende opdracht uit in de map waar je hebt gedownload: get-pip.py

python get-pip.py

Antwoord 7, autoriteit 3%

Op een soort Linux, zoals distro’s gebaseerd op Debian, zou je kunnen overwegen om eerst je ‘apt-get‘ bij te werken, voor het geval je python-pip er doorheen installeert.

sudo apt-get update

Dit kan apt-get helpen om zijn indexen bij te werken en het python-pip-pakket te vinden.
Hierna kunt u pip als volgt installeren-

sudo apt-get install python-pip (Python2)
sudo apt-get install python3-pip (Python3)

Antwoord 8, autoriteit 3%

Ik kwam hetzelfde probleem tegen toen ik probeerde de nova-client te installeren.

spencers-macbook-pro:python-novaclient root# python setup.py install  
running install
/usr/bin/python: No module named pip
error: /usr/bin/python -m pip.__init__ install  'pbr>=0.5.21,<1.0' 'iso8601>=0.1.4' 'PrettyTable>=0.6,<0.8' 'requests>=1.1' 'simplejson>=2.0.9' 'six' 'Babel>=0.9.6' returned 1

Ik gebruik homebrew, dus ik heb het probleem omzeild met sudo easy_install pip

spencers-macbook-pro:python-novaclient root# brew search pip
aespipe   brew-pip  lesspipe  pipebench  pipemeter  spiped pipeviewer
If you meant "pip" precisely:
Homebrew provides pip via: `brew install python`. However you will then
have two Pythons installed on your Mac, so alternatively you can:
  sudo easy_install pip
spencers-macbook-pro:python-novaclient root# sudo easy_install pip

De commando’s zouden vergelijkbaar moeten zijn als je macports gebruikt.


Antwoord 9, autoriteit 2%

Ik denk dat geen van de bovenstaande antwoorden je probleem kan oplossen.

Ik was ook een keer in de war door dit probleem. Je moet handmatig pip installeren volgens de officiële gids pip installatie (waarbij momenteel een enkele get-pip.py Python-script)

daarna, gewoon sudo pip install Django.
De fout is verdwenen.


Antwoord 10

Ik heb pip binaire bestanden gedownload van hier en het heeft het probleem opgelost.


Antwoord 11

Ik weet dat deze thread oud is, maar ik heb het probleem voor mezelf op OS X anders opgelost dan hier beschreven.

Eigenlijk heb ik Python 2.7 opnieuw geïnstalleerd via brew, en het wordt geleverd met pip.

Installeer Xcode indien nog niet:

xcode-select –install

Installeer Brew zoals beschreven hier:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Installeer daarna Python via Brew:

brew install python

En je bent klaar. In mijn geval moest ik alleen pyserial installeren.

pip install pyserial

Antwoord 12

Ik kwam dezelfde fout tegen met Python 3.8.6 op MacOS Big Sur.

Of ik nu pip of pip3 gebruikte, ik kreeg deze foutmelding:

 File "/Users/marcelloromani/dev/<repository>/venv/bin/pip", line 5, in <module>
  from pip._internal.cli.main import main
ModuleNotFoundError: No module named 'pip'

Het blijkt dat mijn virtualenv verouderd was.
Dit loste het probleem voor mij op:

 1. Verwijder de oude virtualenv
$ deactivate
$ rm -rf venv
 1. Een nieuwe virtualenv initialiseren
$ virtualenv venv
$ . venv/bin/activate
 1. Installeer de nieuwe vereisten en werkte toen:
$ pip install -r src/requirements.txt

Antwoord 13

Probeer dit in terminal:

ls -lA /usr/local/bin | grep pip

in mijn geval krijg ik:

-rwxr-xr-x 1 root root   284 Сен 13 16:20 pip
-rwxr-xr-x 1 root root   204 Окт 27 16:37 pip2
-rwxr-xr-x 1 root root   204 Окт 27 16:37 pip2.7
-rwxr-xr-x 1 root root   292 Сен 13 16:20 pip-3.4

Dus pip2 || pip2.7 in mijn geval werkt, en pip


Antwoord 14

Downloaden:

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py

Installeer vervolgens pip:

py get-pip.py

Installeer vervolgens biopython:

py -m pip install biopython

Ik wou dat het nuttig zou zijn


Antwoord 15

Ik kwam het probleem ModuleNotFoundError: No module named 'pip' tegen toen ik een nieuwe virtuele Python 3-omgeving maakte met het commando

python3 -m venv ~/venv/ontology  ## << note: "python3" (problematic)

wat een commando is dat vaak wordt voorgesteld (hier, elders). Toen ik die venv binnenging, was pip nergens te vinden.

In de tussentijd, sinds ik die opdracht voor het eerst gebruikte om virtuele Python-omgevingen te maken, had mijn systeem Python een upgrade uitgevoerd (Arch Linux-systeemupdates) van Python 3.7.4 naar Python 3.9.2.

De oplossing is om het commando te gebruiken

python -m venv <your_venv> ## e.g. python -m ~/venv/ontology

Toen ik dat deed (python -m ... niet python3 -m ...), bevatte die venv nu pip . ..

Om pip binnen die venv te upgraden, gebruik je

<your_venv_path>/bin/python -m pip install --upgrade pip
## e.g.
## /home/victoria/venv/ontology/bin/python -m pip install --upgrade pip

Antwoord 16

Als je “Geen module met de naam pip” krijgt in ubuntu, probeer dit dan.

$python3 -m pip --version
/usr/bin/python3: No module named pip
$sudo apt-get install python3-pip

Het werkte voor mij.

Na succesvolle installatie valideren met

$python3 -m pip --version

Upgraden naar de nieuwste pip-versie

$python3 -m pip install --upgrade pip

Antwoord 17

Ik heb een soortgelijke fout op Linux opgelost door PYTHONPATH in te stellen op de locatie van de site-packages. Dit was na het uitvoeren van python get-pip.py --prefix /home/chet/pip.

[chet@rhel1 ~]$ ~/pip/bin/pip -V
Traceback (most recent call last):
 File "/home/chet/pip/bin/pip", line 7, in <module>
  from pip import main
ImportError: No module named pip
[chet@rhel1 ~]$ export PYTHONPATH=/home/chet/pip/lib/python2.6/site-packages
[chet@rhel1 ~]$ ~/pip/bin/pip -V
pip 9.0.1 from /home/chet/pip/lib/python2.6/site-packages (python 2.6)

Antwoord 18

mijn py-versie is 3.7.3, en deze cmd werkte

python3.7 -m pip install requests

verzoekenbibliotheek – voor het ophalen van gegevens uit web-API’s.

Hiermee wordt de pip-module uitgevoerd en wordt deze gevraagd om de bibliotheek met verzoeken op PyPI.org (de Python Package Index) te zoeken en deze in uw lokale systeem te installeren, zodat u deze kunt importeren


Antwoord 19

Hieronder getest voor Linux:
Je kunt pip rechtstreeks downloaden van https://pypi.org/simple/pip/
untar en gebruik direct met je nieuwste python.

tar -xvf pip-0.2.tar.gz
cd pip-0.2

Controleer de inhoud.

anant$ ls
docs pip.egg-info pip-log.txt pip.py PKG-INFO regen-docs scripts setup.cfg setup.py tests

Direct uitvoeren:

anant$ python pip.py --help
Usage: pip.py COMMAND [OPTIONS]
Options:
 --version       show program's version number and exit
 -h, --help      show this help message and exit
 -E DIR, --environment=DIR
            virtualenv environment to run pip in (either give the
            interpreter or the environment base directory)
 -v, --verbose     Give more output
 -q, --quiet      Give less output
 --log=FILENAME    Log file where a complete (maximum verbosity) record
            will be kept
 --proxy=PROXY     Specify a proxy in the form
            user:[email protected]:port. Note that the
            user:password@ is optional and required only if you
            are behind an authenticated proxy. If you provide
            [email protected]:port then you will be prompted for a
            password.
 --timeout=SECONDS   Set the socket timeout (default 15 seconds)

Antwoord 20

Hier is een minimale set instructies voor het upgraden naar Python 3 met MacPorts:

sudo port install py37-pip
sudo port select --set pip pip37
sudo port select --set pip3 pip37
sudo pip install numpy, scipy, matplotlib

Ik heb wat oude code uitgevoerd en het werkt weer na deze upgrade.


Antwoord 21

Volg het advies op deze URL om het bestand python39._pth te hernoemen. Dat loste het probleem op

https://michlstechblog.info/blog/python-install-python-with-pip-on-windows-by-the-embeddable-zip-file/#more-5606

ren python39._pth python39._pth.save

Antwoord 22

Ik moest gewoon pip vervangen door pip3, dus uiteindelijk voerde ik de opdracht als volgt uit: pip3 install matplotlib


Antwoord 23

Ik had een soortgelijk probleem met virtualenv met python3.8 tijdens het installeren van afhankelijkheden van het bestand requirements.txt. Ik slaagde erin om het te laten werken door de virtualenv te activeren en vervolgens het commando python -m pip install -r requirements.txt uit te voeren en het werkte.


Antwoord 24

Probeer de pip . opnieuw te installeren
gebruik het curl commando om het get-pip.py bestand te downloaden:

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
python get-pip.py

als curl niet werkt, open dan deze link:
get-pip.py

maak een get-pip.py-bestand in uw directory
kopieer de code van deze link en plaats deze in het bestand get-pip.py en sla het bestand op in dezelfde map.
voer dan de opdracht uit

python get-pip.py

Antwoord 25

Ik gebruik Debian, maar deze oplossing kan ook worden toegepast voor Ubuntu.

 1. Meestal wordt pip standaard geleverd met python, om te controleren of pip is geïnstalleerd in uw systeemrun.
python -m pip --version
 1. Als pip er niet is, installeer het dan met Aptitude Linux Package Manager,
# For Python 2
sudo apt install python-pip
# For Python 3
sudo apt install python3-venv python3-pip
 1. Ik zou het script get-pip.py niet gebruiken in Debian/Ubuntu, omdat op de documentatiepagina het volgende wordt vermeld.

Wees voorzichtig als u een Python-installatie gebruikt die wordt beheerd door uw besturingssysteem of een andere pakketbeheerder. get-pip.py coördineert niet met die tools en kan uw systeem in een inconsistente staat achterlaten.

Bronnen hier en daar.


Antwoord 26

voer sudo apt-get install pip uit en probeer het proces opnieuw
dit opgeloste mijnprobleem


Antwoord 27

Voor Windows:

Als pip niet beschikbaar is wanneer Python wordt gedownload: voer het commando uit

python get-pip.py

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 1 =

Other episodes