ImportError: geen module met de naam matplotlib.pyplot

Ik ben momenteel matplotlib aan het oefenen. Dit is het eerste voorbeeld dat ik oefen.

#!/usr/bin/python
import matplotlib.pyplot as plt
radius = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
area = [3.14159, 12.56636, 28.27431, 50.26544]
plt.plot(radius, area)
plt.show()

Als ik dit script uitvoer met python ./plot_test.py, wordt de plot correct weergegeven. Ik voer het echter zelf uit, ./plot_test.py, het geeft het volgende:

Traceback (most recent call last):
File "./plot_test.py", line 3, in <module>
  import matplotlib.pyplot as plt
ImportError: No module named matplotlib.pyplot

Zoekt python naar matplotlib op verschillende locaties?

De omgeving is:

Mac OS X 10.8.4 64bit
built-in python 2.7

numpy, scipy, matplotlib wordt geïnstalleerd met:

sudo port install py27-numpy py27-scipy py27-matplotlib \
py27-ipython +notebook py27-pandas py27-sympy py27-nose

Antwoord 1, autoriteit 100%

Je hebt twee pythons op je computer geïnstalleerd, een is de standaard python die bij Mac OSX wordt geleverd en de tweede is degene die je hebt geïnstalleerd met poorten (dit is degene met matplotlib in zijn bibliotheek, degene die bij macosx wordt geleverd niet).

/usr/bin/python

Is de standaard mac-python en aangezien deze geen matplotlib heeft, moet je je script altijd starten met het script dat met poorten is geïnstalleerd.

Als python your_script.py werkt, verander dan de #! in:

#!/usr/bin/env python

Of plaats het volledige pad naar de python-interpreter die de matplotlib in zijn bibliotheek heeft geïnstalleerd.


Antwoord 2, autoriteit 334%

pip maakt je leven gemakkelijk!

Stap 1: Installeer pip – Controleer of je al pip hebt door simpelweg pip in de python-console te schrijven. Als je geen pip hebt, download dan een python-script met de naam get-pip.py , via hier: https://pip.pypa.io/en/latest/installing.html of direct hier: https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py (Mogelijk moet u Opslaan als .. gebruiken)

Stap 2: Noteer waar het bestand is opgeslagen en cd de map vanaf de opdrachtprompt. Voer het script get-pip.py uit om pip te installeren.
Je kunt deze regel in cmd tussen aanhalingstekens schrijven: “python .\get-pip.py”

Stap 3: Nu in cmd type: pip install matplotlib

En je zou klaar moeten zijn.


Antwoord 3, autoriteit 69%

Als je Python 2 gebruikt, voer dan gewoon

. uit

sudo apt-get install python-matplotlib

De beste manier om matplotlib te krijgen is:

pip install matplotlib

want de vorige manier kan je een oude versie van matplotlib

geven


Antwoord 4, autoriteit 52%

Dit werkte voor mij, geïnspireerd door Sheetal Kaul

pip uninstall matplotlib
python3 -m pip install matplotlib

Ik wist dat het op de verkeerde plaats was geïnstalleerd toen dit werkte:

python2.7
import matplotlib

Antwoord 5, autoriteit 29%

Controleer eerst de versie van Python

Voor python2:

sudo apt-get install python-matplotlib

Voor python3:

sudo apt-get install python3-matplotlib

Als je de Matplotlib-installatie en de Python-versie niet overeenkomt, krijg je de no-module-fout omdat er geen module voor die versie wordt afgesloten.


Antwoord 6, autoriteit 26%

Voor python3. Je hoeft alleen maar pip3 install matplotlib

uit te voeren

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 7, autoriteit 10%

Als je Anaconda3 gebruikt

Gewoon

conda install -c conda-forge matplotlib

Antwoord 8, autoriteit 5%

Dus ik gebruikte python3 -m pip install matplotlib' thenimporteer matplotlib.pyplot als plt` en het werkte.


Antwoord 9, autoriteit 5%

Ik had een soortgelijk probleem met het gebruik van pip3 en al deze dingen werkten voor het installeren van matplotlib maar niet voor pyplot. Dit heeft het voor mij opgelost:

import matplotlib as plt
from matplotlib import pyplot as pllt

Antwoord 10, autoriteit 5%

U kunt het pakket matplotlib in python 3 installeren door dit te doen

python3 -m pip install matplotlib --user

Het werkt voor mij.


Antwoord 11, autoriteit 2%

Ik had een soortgelijk probleem dat ik heb opgelost en hier is mijn probleem:

Ik heb alles ingesteld op python3, maar ik gebruikte python om bijvoorbeeld mijn bestand op te roepen:
Ik typte “python mnist.py” … aangezien ik alles op python3 heb, dacht ik dat ik python 2.7 probeerde te gebruiken

De correctie:
“python3 mnist.py” – de 3 maakten het verschil

Ik ben geenszins een expert in python of pip, maar er is zeker een verschil tussen pip en pip3 (pip is gekoppeld aan python 2.7) (pip3 is gekoppeld aan python 3.6)

dus als je 2.7 installeert, doe dan: pip install
bij installatie voor 3.6 doe: pip3 install

en wanneer u uw code voor 2.7 uitvoert, doet u: python
doe bij het uitvoeren van uw code voor 3.6: python3

Ik hoop dat dit iemand helpt!


Antwoord 12, autoriteit 2%

Reacties in de normale feed zijn geblokkeerd. Laat me opschrijven waarom dit gebeurt, net zoals toen je je app uitvoerde.

Als je scripts, python of ipython in een andere omgeving hebt uitgevoerd dan die waarin je het hebt geïnstalleerd, krijg je deze problemen.

Verwar het opnieuw installeren niet. Matplotlib wordt normaal gesproken in uw gebruikersomgeving geïnstalleerd, niet in sudo. Je verandert de omgeving.

Dus installeer pip niet opnieuw, maar zorg ervoor dat je het uitvoert als sudo als je het in de sudo-omgeving hebt geïnstalleerd.


Antwoord 13, autoriteit 2%

Als je pip hebt geïnstalleerd en Python hebt geconfigureerd voor de padvariabelen, voer je deze opdracht gewoon uit in de terminal.

pip install matplotlib

Antwoord 14

Ik heb hier urenlang mijn hoofd op geslagen totdat ik erover nadacht om mijn .bash_profile te controleren. Ik had geen pad voor python3, dus ik heb de volgende code toegevoegd:

# Setting PATH for Python 3.6
# The original version is saved in .bash_profile.pysave
PATH="/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin:${PATH}"
export PATH

En daarna matplotlib opnieuw geïnstalleerd met sudo pip3 install matplotlib. Alles werkt nu prachtig.


Antwoord 15

De bestandsrechten op mijn virtuele omgevingsmap en mijn projectmap waren niet correct en stonden me dus niet toe de juiste pakketten te installeren. Ik heb ze bijgewerkt door het volgende uit te voeren:

sudo chown user:user -R [project folder]
sudo chown user:user -R [environment folder]

In het bovenstaande moet u uw eigen gebruikersnamen gebruiken in plaats van "gebruiker". De -R komt terug in alle submappen en bestanden.


Antwoord 16

Werken aan het django-project en geconfronteerd met hetzelfde probleem,
Dit is wat ik deed.
Controleer of je al matplotlib hebt door simpelweg pip show matplotlib in de python-terminal te schrijven.

  1. Als dit niet het geval is, voer dan het commando pip install matplotlib uit.(zorg ervoor dat je pip hebt gedownload)
  2. Voer het commando pip show matplotlib opnieuw uit.
  3. Als de bibliotheek met succes is gedownload, kunt u uw project uitvoeren (py manage.py runserver)

Antwoord 17

Als je in een venv zit, installeer deze bibliotheken dan niet binnen de venv.
Het van buitenaf installeren heeft me geholpen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 12 =

Other episodes