ImportError: Geen module genaamd scipy

Ik gebruik Python 2.7 en probeer PyBrain aan het werk te krijgen.

Maar ik krijg deze foutmelding ook al is scipy geïnstalleerd –

Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/PyBrain-0.3.1-
py2.7.egg/pybrain/__init__.py", line 1, in <module>
  from pybrain.structure.__init__ import *
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/PyBrain-0.3.1-py2.7.egg/pybrain/structure/__init__.py", line 1, in <module>
  from pybrain.structure.connections.__init__ import *
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/PyBrain-0.3.1-py2.7.egg/pybrain/structure/connections/__init__.py", line 1, in <module>
  from pybrain.structure.connections.full import FullConnection
 File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/PyBrain-0.3.1-py2.7.egg/pybrain/structure/connections/full.py", line 3, in <module>
  from scipy import reshape, dot, outer
ImportError: No module named scipy

Ik heb scipy geïnstalleerd met dit commando –

sudo apt-get install python-scipy

Ik krijg –

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
python-scipy is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Wat moet ik doen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer het als een python-pakket te installeren met pip. Je zei dat je het al geprobeerd had:

sudo apt-get install python-scipy

Nu uitvoeren:

pip install scipy

Ik rende allebei en het werkte aan mijn Debian-gebaseerde doos.


Antwoord 2, Autoriteit 14%

Om een ​​eenvoudige en correcte installatie voor Python te garanderen, gebruik PIP vanaf de GODE

Om PIP te installeren:

$ wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
$ sudo python2 get-pip.py  # for python 2.7
$ sudo python3 get-pip.py  # for python 3.x

Om Scipy te installeren met PIP:

$ pip2 install scipy  # for python 2.7
$ pip3 install scipy  # for python 3.x

Antwoord 3, Autoriteit 6%

voor Windows-gebruikers:

Ik vond deze oplossing na dagen. Ten eerste welke Python-versie u wilt installeren?

Als u wilt voor Python 2.7-versie:

Stap 1:

Scipy-0.19.0-CP27-CP27M-WIN32.WHL

Scipy-0.19.0-CP27-CP27M-WIN_AMD64.WHL

Numpy-1.11.3 + MKL-CP27-CP27M-WIN32.WHL

Numpy-1.11.3 + MKL-CP27-CP27M-WIN_AMD64.WHL

Als u wilt voor Python 3.4-versie:

Scipy-0.19.0-CP34-CP34M-WIN32.WHL

Scipy-0.19.0-CP34-CP34M-WIN_AMD64.WHL

Numpy-1.11.3 + MKL-CP34-CP34M-WIN32.WHL

Numpy-1.11.3 + MKL-CP34-CP34M-WIN_AMD64.WHL

Als u wilt voor Python 3.5-versie:

Scipy-0.19.0-CP35-CP35M-WIN32.WHL

Scipy-0.19.0-CP35-CP35M-WIN_AMD64.WHL

Numpy-1.11.3 + MKL-CP35-CP35M-WIN32.WHL

Numpy-1.11.3 + MKL-CP35-CP35M-WIN_AMD64.WHL

Als u wilt voor Python 3.6-versie:

Scipy-0.19.0-CP36-CP36M-WIN32.WHL

Scipy-0.19.0-CP36-CP36M-WIN_AMD64.WHL

Numpy-1.11.3 + MKL-CP36-CP36M-WIN32.WHL

numpy‑1.11.3+mkl‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl

Link: [klik[1]

Zodra de installatie is voltooid, gaat u naar uw directory.

Bijvoorbeeld mijn directory:

cd C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Scripts>
pip install [where/is/your/downloaded/scipy_whl.]

STAP 2:

Numpy+MKL

Van dezelfde website opnieuw gebaseerd op python-versie:

Gebruik daarna hetzelfde opnieuw in de Script-map

cd C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Scripts>
pip3 install [where/is/your/downloaded/numpy_whl.]

En test het in de python-map.

Python35>python 
Python 3.5.2 (v3.5.2:4def2a2901a5, Jun 25 2016, 22:18:55) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 
>>>import scipy

Antwoord 4, autoriteit 4%

Ik had hetzelfde probleem omdat ik zowel python2.7 als python3 had geïnstalleerd. toen ik het programma met python3 uitvoerde, ontving ik dezelfde fout.
Ik installeer scipy met dit commando en het probleem is opgelost:

sudo apt-get install python3-scipy

Antwoord 5, autoriteit 4%

Als je scipynodig hebt in je Pyhton-omgeving op Windows, kun je de *.whl-bestanden hier downloaden:

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs /#scipy

Vergeet niet dat je numpy+mklmoet installeren voordat je scipykunt installeren.

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs /#numpy

Als je de juiste *.whl-bestanden hebt gedownload, open je gewoon een cmd-prompt in de downloadmap en voer je pip install *.whluit.


Antwoord 6, autoriteit 3%

Ik raad je aan om scipy te verwijderen via

apt-get purge scipy

en dan om het te installeren door

pip install scipy

Als u beide doet, kunt u uw deb-pakketbeheerder in verwarring brengen vanwege mogelijk verschillende versies.


Antwoord 7, autoriteit 3%

Probeer het als volgt te installeren als een python-pakket met pip

$ sudo apt-get install python-scipy

Als u een python 3.x-script wilt uitvoeren, installeert u scipy door:

$ pip3 install scipy
Otherwise install it by:
$ pip install scipy

Antwoord 8, autoriteit 3%

Voor Windows-gebruiker:
pip install -U scipy


Antwoord 9, autoriteit 3%

als je pycharm gebruikt, ga dan naar instellingen en klik in het subtabblad projectinterpreter op het “+”-teken naast de lijst en zoek in de zoekbalk daar de naam “scipy” en installeer het pakket.


Antwoord 10, autoriteit 2%

Dit is misschien te basaal (en misschien aannemelijk), maar –

Fedora-gebruikers kunnen gebruiken:

sudo dnf install python-scipy

en dan (voor python3.x):

pip3 install scipy

of (Voor python2.7):

pip2 install scipy


Antwoord 11

Uw Python weet niet waar u SCIPY hebt geïnstalleerd. Voeg het Scipy-pad toe aan PYTHONPATHEn ik hoop dat het uw probleem zal oplossen.


Antwoord 12

Mijn probleem was dat ik een van de bibliotheken verkeerd heb gespeld bij het installeren met PIP3, die alle andere gedownloade libaries in dezelfde opdracht niet werd geïnstalleerd. Voer gewoon PIP3-installeer op ze weer en ze moeten van hun cache worden geïnstalleerd.


Antwoord 13

Gebruik sudo pip install scipyom de bibliotheek te installeren, zodat het later niet om machtigingen kan vragen

Other episodes