HTML-tabel sorteren met JavaScript

Ik ben op zoek naar een oplossing voor het sorteren van tabellen (in JavaScript), maar ik kan nog geen geschikte vinden. Ik heb het alleen nodig om elke kolom alfabetisch te sorteren. Het hoeft geen enkele code of cijfers te negeren of met valuta te werken. Gewoon een klik op de kolomkop schakelt het van gesorteerd a-z/z-a.

Kent iemand een heel eenvoudige oplossing als deze?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als ik een oude oplossing opnieuw bekijk, dacht ik dat ik het een facelift zou geven voor het ~5-jarig jubileum!

 • Gewoon Javascript (ES6)
 • Alfa- en numeriek sorteren – oplopend en aflopend
 • Werkt in Chrome, Firefox, Safari (en IE11, zie hieronder)

Snelle uitleg

 1. voeg een click-gebeurtenis toe aan alle koptekst (th) cellen…
  1. zoek voor de huidige table alle rijen (behalve de eerste)…
  2. sorteer de rijen op basis van de waarde van de aangeklikte kolom…
  3. voeg de rijen weer in de tabel in, in de nieuwe volgorde.
const getCellValue = (tr, idx) => tr.children[idx].innerText || tr.children[idx].textContent;
const comparer = (idx, asc) => (a, b) => ((v1, v2) => 
  v1 !== '' && v2 !== '' && !isNaN(v1) && !isNaN(v2) ? v1 - v2 : v1.toString().localeCompare(v2)
  )(getCellValue(asc ? a : b, idx), getCellValue(asc ? b : a, idx));
// do the work...
document.querySelectorAll('th').forEach(th => th.addEventListener('click', (() => {
  const table = th.closest('table');
  Array.from(table.querySelectorAll('tr:nth-child(n+2)'))
    .sort(comparer(Array.from(th.parentNode.children).indexOf(th), this.asc = !this.asc))
    .forEach(tr => table.appendChild(tr) );
})));
table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
th {
  cursor: pointer;
}
<table>
  <tr><th>Country</th><th>Date</th><th>Size</th></tr>
  <tr><td>France</td><td>2001-01-01</td><td><i>25</i></td></tr>
  <tr><td><a href=#>spain</a></td><td><i>2005-05-05</i></td><td></td></tr>
  <tr><td><b>Lebanon</b></td><td><a href=#>2002-02-02</a></td><td><b>-17</b></td></tr>
  <tr><td><i>Argentina</i></td><td>2005-04-04</td><td><a href=#>100</a></td></tr>
  <tr><td>USA</td><td></td><td>-6</td></tr>
</table>

Antwoord 2, autoriteit 44%

Ik heb wat code geschreven die een tabel op rij sorteert, ervan uitgaande dat er maar één <tbody> is en cellen geen colspan hebben.

function sortTable(table, col, reverse) {
  var tb = table.tBodies[0], // use `<tbody>` to ignore `<thead>` and `<tfoot>` rows
    tr = Array.prototype.slice.call(tb.rows, 0), // put rows into array
    i;
  reverse = -((+reverse) || -1);
  tr = tr.sort(function (a, b) { // sort rows
    return reverse // `-1 *` if want opposite order
      * (a.cells[col].textContent.trim() // using `.textContent.trim()` for test
        .localeCompare(b.cells[col].textContent.trim())
        );
  });
  for(i = 0; i < tr.length; ++i) tb.appendChild(tr[i]); // append each row in order
}
// sortTable(tableNode, columId, false);

Als u de bovenstaande aannames niet wilt maken, moet u overwegen hoe u zich in elke omstandigheid wilt gedragen. (bijv. zet alles in één <tbody> of tel alle voorgaande colspan-waarden op, enz.)

Je zou dit dan aan elk van je tabellen kunnen toevoegen, b.v. ervan uitgaande dat de titels in <thead>

. staan

function makeSortable(table) {
  var th = table.tHead, i;
  th && (th = th.rows[0]) && (th = th.cells);
  if (th) i = th.length;
  else return; // if no `<thead>` then do nothing
  while (--i >= 0) (function (i) {
    var dir = 1;
    th[i].addEventListener('click', function () {sortTable(table, i, (dir = 1 - dir))});
  }(i));
}
function makeAllSortable(parent) {
  parent = parent || document.body;
  var t = parent.getElementsByTagName('table'), i = t.length;
  while (--i >= 0) makeSortable(t[i]);
}

en vervolgens makeAllSortable onload aanroepen.


Voorbeeld viool van het werken aan een tafel.


Antwoord 3, autoriteit 21%

Nick Grealy’s geaccepteerde antwoord is geweldig, maar gedraagt ​​zich een beetje eigenzinnig als je rijen in een <tbody> tag (de eerste rij wordt nooit gesorteerd en na het sorteren komen de rijen buiten de tbody-tag terecht, waardoor de opmaak mogelijk verloren gaat).

Dit is echter een eenvoudige oplossing:

Verander gewoon:

document.querySelectorAll('th').forEach(th => th.addEventListener('click', (() => {
 const table = th.closest('table');
 Array.from(table.querySelectorAll('tr:nth-child(n+2)'))
  .sort(comparer(Array.from(th.parentNode.children).indexOf(th), this.asc = !this.asc))
  .forEach(tr => table.appendChild(tr) );

naar:

document.querySelectorAll('th').forEach(th => th.addEventListener('click', (() => {
 const table = th.closest('table');
 const tbody = table.querySelector('tbody');
 Array.from(tbody.querySelectorAll('tr'))
  .sort(comparer(Array.from(th.parentNode.children).indexOf(th), this.asc = !this.asc))
  .forEach(tr => tbody.appendChild(tr) );

Antwoord 4, autoriteit 4%

Het doet VEEL meer dan “alleen maar sorteren”, maar dataTables.net doet wat je nodig hebt. Ik gebruik het dagelijks en wordt goed ondersteund en ZEER snel (vereist jQuery)

http://datatables.net/

DataTables is een plug-in voor de jQuery Javascript-bibliotheek. Het is een zeer flexibele tool, gebaseerd op de fundamenten van progressieve verbetering, die geavanceerde interactiecontroles aan elke HTML-tabel zal toevoegen.

Google Visualizations is een andere optie, maar vereist iets meer instellingen dan dataTables, maar vereist GEEN specifiek framework/bibliotheek (behalve google.visualizations):

http://code.google.com/apis/ajax /playground/?type=visualization#table

En er zijn nog andere opties om… vooral als je een van de andere JS-frameworks gebruikt. Dojo, Prototype, enz. hebben allemaal bruikbare plug-ins voor “tabelverbetering” die minimaal functionaliteit bieden voor het sorteren van tabellen. Velen bieden meer, maar ik herhaal… ik ben er nog niet een tegengekomen die zo krachtig en zo SNEL is als datatables.net.


Antwoord 5, autoriteit 4%

De beste manier die ik ken om HTML-tabel met javascript te sorteren, is met de volgende functie.

Geef er gewoon de id van de tabel die u wilt sorteren en het kolomnummer op de rij aan. het gaat ervan uit dat de kolom die u sorteert numeriek is of getallen bevat en zal regex vervangen om het nummer zelf te krijgen (ideaal voor valuta’s en andere getallen met symbolen erin).

function sortTable(table_id, sortColumn){
  var tableData = document.getElementById(table_id).getElementsByTagName('tbody').item(0);
  var rowData = tableData.getElementsByTagName('tr');      
  for(var i = 0; i < rowData.length - 1; i++){
    for(var j = 0; j < rowData.length - (i + 1); j++){
      if(Number(rowData.item(j).getElementsByTagName('td').item(sortColumn).innerHTML.replace(/[^0-9\.]+/g, "")) < Number(rowData.item(j+1).getElementsByTagName('td').item(sortColumn).innerHTML.replace(/[^0-9\.]+/g, ""))){
        tableData.insertBefore(rowData.item(j+1),rowData.item(j));
      }
    }
  }
}

Gebruikend voorbeeld:

$(function(){
  // pass the id and the <td> place you want to sort by (td counts from 0)
  sortTable('table_id', 3);
});

Antwoord 6, autoriteit 2%

Je zou kunnen omgaan met een json-array en de functie sort. Het is een vrij eenvoudig te onderhouden structuur om te manipuleren (bijvoorbeeld: sorteren).

Niet getest, maar dit is het idee. Dat zou meervoudige volgorde en sequentiële volgorde ondersteunen als je een array doorgeeft waarin je de kolommen plaatst in de volgorde waarin ze moeten worden gerangschikt.

var DATA_TABLE = {
  {name: 'George', lastname: 'Blarr', age:45},
  {name: 'Bob', lastname: 'Arr', age: 20}
  //...
};
function sortDataTable(arrayColNames, asc) { // if not asc, desc
  for (var i=0;i<arrayColNames.length;i++) {
    var columnName = arrayColNames[i];
    DATA_TABLE = DATA_TABLE.sort(function(a,b){
      if (asc) {
        return (a[columnName] > b[columnName]) ? 1 : -1;
      } else {
        return (a[columnName] < b[columnName]) ? 1 : -1;
      }
    });
  }
}
function updateHTMLTable() {
  // update innerHTML / textContent according to DATA_TABLE
  // Note: textContent for firefox, innerHTML for others
}

Stel je nu voor dat je moet bestellen op achternaam, dan op naam en tenslotte op leeftijd.

var orderAsc = true;
sortDataTable(['lastname', 'name', 'age'], orderAsc);

Het zou moeten resulteren in iets als:

{name: 'Jack', lastname: 'Ahrl', age: 20},
{name: 'Jack', lastname: 'Ahrl', age: 22},
//...

Antwoord 7, autoriteit 2%

Hier is een compleet voorbeeld met puur JavaScript. Het algoritme dat wordt gebruikt voor het sorteren is in feite BubbleSort. Hier is een Fiddle.

  <!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<script type="text/javascript">
  function sort(ascending, columnClassName, tableId) {
    var tbody = document.getElementById(tableId).getElementsByTagName(
        "tbody")[0];
    var rows = tbody.getElementsByTagName("tr");
    var unsorted = true;
    while (unsorted) {
      unsorted = false
      for (var r = 0; r < rows.length - 1; r++) {
        var row = rows[r];
        var nextRow = rows[r + 1];
        var value = row.getElementsByClassName(columnClassName)[0].innerHTML;
        var nextValue = nextRow.getElementsByClassName(columnClassName)[0].innerHTML;
        value = value.replace(',', '.'); // in case a comma is used in float number
        nextValue = nextValue.replace(',', '.');
        if (!isNaN(value)) {
          value = parseFloat(value);
          nextValue = parseFloat(nextValue);
        }
        if (ascending ? value > nextValue : value < nextValue) {
          tbody.insertBefore(nextRow, row);
          unsorted = true;
        }
      }
    }
  };
</script>
</head>
<body>
  <table id="content-table">
    <thead>
      <tr>
        <th class="id">ID <a
          href="javascript:sort(true, 'id', 'content-table');">asc</a> <a
          href="javascript:sort(false, 'id', 'content-table');">des</a>
        </th>
        <th class="country">Country <a
          href="javascript:sort(true, 'country', 'content-table');">asc</a> <a
          href="javascript:sort(false, 'country', 'content-table');">des</a>
        </th>
        <th class="some-fact">Some fact <a
          href="javascript:sort(true, 'some-fact', 'content-table');">asc</a>
          <a href="javascript:sort(false, 'some-fact', 'content-table');">des</a>
        <th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td class="id">001</td>
        <td class="country">Germany</td>
        <td class="some-fact">16.405</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="id">002</td>
        <td class="country">France</td>
        <td class="some-fact">10.625</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="id">003</td>
        <td class="country">UK</td>
        <td class="some-fact">15.04</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="id">004</td>
        <td class="country">China</td>
        <td class="some-fact">13.536</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>

Je kunt de bron ook hier bekijken: https://github.com/wmentzel/table- sorteren


Antwoord 8, autoriteit 2%

Tabelrijen sorteren op cel.
1. Iets eenvoudiger en heeft enkele functies.
2. Onderscheid ‘nummer’ en ‘tekenreeks’ bij het sorteren
3. Schakelknop toevoegen om te sorteren op ASC, DESC

var index;   // cell index
var toggleBool; // sorting asc, desc 
function sorting(tbody, index){
  this.index = index;
  if(toggleBool){
    toggleBool = false;
  }else{
    toggleBool = true;
  }
  var datas= new Array();
  var tbodyLength = tbody.rows.length;
  for(var i=0; i<tbodyLength; i++){
    datas[i] = tbody.rows[i];
  }
  // sort by cell[index] 
  datas.sort(compareCells);
  for(var i=0; i<tbody.rows.length; i++){
    // rearrange table rows by sorted rows
    tbody.appendChild(datas[i]);
  }  
}
function compareCells(a,b) {
  var aVal = a.cells[index].innerText;
  var bVal = b.cells[index].innerText;
  aVal = aVal.replace(/\,/g, '');
  bVal = bVal.replace(/\,/g, '');
  if(toggleBool){
    var temp = aVal;
    aVal = bVal;
    bVal = temp;
  } 
  if(aVal.match(/^[0-9]+$/) && bVal.match(/^[0-9]+$/)){
    return parseFloat(aVal) - parseFloat(bVal);
  }
  else{
     if (aVal < bVal){
       return -1; 
     }else if (aVal > bVal){
        return 1; 
     }else{
       return 0;    
     }     
  }
}

hieronder is een html-voorbeeld

      <table summary="Pioneer">
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col" onclick="sorting(tbody01, 0)">No.</th>
            <th scope="col" onclick="sorting(tbody01, 1)">Name</th>
            <th scope="col" onclick="sorting(tbody01, 2)">Belong</th>
            <th scope="col" onclick="sorting(tbody01, 3)">Current Networth</th>
            <th scope="col" onclick="sorting(tbody01, 4)">BirthDay</th>
            <th scope="col" onclick="sorting(tbody01, 5)">Just Number</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody id="tbody01">
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>Gwanshic Yi</td>
            <td>Gwanshic Home</td>
            <td>120000</td>
            <td>1982-03-20</td>
            <td>124,124,523</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>2</td>
            <td>Steve Jobs</td>
            <td>Apple</td>
            <td>19000000000</td>
            <td>1955-02-24</td>
            <td>194,523</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>3</td>
            <td>Bill Gates</td>
            <td>MicroSoft</td>
            <td>84300000000</td>
            <td>1955-10-28</td>
            <td>1,524,124,523</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>4</td>
            <td>Larry Page</td>
            <td>Google</td>
            <td>39100000000</td>
            <td>1973-03-26</td>
            <td>11,124,523</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>


Antwoord 9

Een andere manier om HTML-tabel te sorteren. (gebaseerd op W3.JS HTML-sortering)

var collection = [{
 "Country": "France",
 "Date": "2001-01-01",
 "Size": "25",
}, {
 "Country": "spain",
 "Date": "2005-05-05",
 "Size": "",
}, {
 "Country": "Lebanon",
 "Date": "2002-02-02",
 "Size": "-17",
}, {
 "Country": "Argentina",
 "Date": "2005-04-04",
 "Size": "100",
}, {
 "Country": "USA",
 "Date": "",
 "Size": "-6",
}]
for (var j = 0; j < 3; j++) {
 $("#myTable th:eq(" + j + ")").addClass("control-label clickable");
 $("#myTable th:eq(" + j + ")").attr('onClick', "w3.sortHTML('#myTable', '.item', 'td:nth-child(" + (j + 1) + ")')");
}
$tbody = $("#myTable").append('<tbody></tbody>');
for (var i = 0; i < collection.length; i++) {
 $tbody = $tbody.append('<tr class="item"><td>' + collection[i]["Country"] + '</td><td>' + collection[i]["Date"] + '</td><td>' + collection[i]["Size"] + '</td></tr>');
}
.control-label:after {
 content: "*";
 color: red;
}
.clickable {
 cursor: pointer;
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://www.w3schools.com/lib/w3.js"></script>
<link href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css" rel="stylesheet" />
<p>Click the <strong>table headers</strong> to sort the table accordingly:</p>
<table id="myTable" class="w3-table-all">
 <thead>
  <tr>
   <th>Country</th>
   <th>Date</th>
   <th>Size</th>
  </tr>
 </thead>
</table>

Antwoord 10

In het geval dat uw tabel geen ths heeft maar alleen tds (inclusief headers), kunt u het volgende proberen, gebaseerd op het antwoord van Nick Grealy hierboven:

const getCellValue = (tr, idx) => tr.children[idx].innerText || tr.children[idx].textContent;
const comparer = (idx, asc) => (a, b) => ((v1, v2) => 
  v1 !== '' && v2 !== '' && !isNaN(v1) && !isNaN(v2) ? v1 - v2 : v1.toString().localeCompare(v2)
  )(getCellValue(asc ? a : b, idx), getCellValue(asc ? b : a, idx));
// do the work...
document.querySelectorAll('tr:first-child td').forEach(td => td.addEventListener('click', (() => {
  const table = td.closest('table');
  Array.from(table.querySelectorAll('tr:nth-child(n+2)'))
    .sort(comparer(Array.from(td.parentNode.children).indexOf(td), this.asc = !this.asc))
    .forEach(tr => table.appendChild(tr) );
})));
@charset "UTF-8";
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto');
*{
 font-family: 'Roboto', sans-serif;
 text-transform:capitalize;
 overflow:hidden;
 margin: 0 auto;
 text-align:left;
}
table {
	color:#666;
	font-size:12px;
	background:#124;
	border:#ccc 1px solid;
	-moz-border-radius:3px;
	-webkit-border-radius:3px;
	border-radius:3px;
 border-collapse: collapse;
 width: 100%;
}
table td {
	padding:10px;
	border-top: 1px solid #ffffff;
	border-bottom:1px solid #e0e0e0;
	border-left: 1px solid #e0e0e0;
	background: #fafafa;
	background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fbfbfb), to(#fafafa));
	background: -moz-linear-gradient(top, #fbfbfb, #fafafa);
 width: 6.9in;
}
table tbody tr:first-child td
{
	background: #124!important;
 color:#fff;
}
table tbody tr th
{
 padding:10px;
 border-left: 1px solid #e0e0e0;
	background: #124!important;
 color:#fff;
}
<table>
    <tr><td>Country</td><td>Date</td><td>Size</td></tr>
    <tr><td>France</td><td>2001-01-01</td><td><i>25</i></td></tr>
    <tr><td>spain</td><td>2005-05-05</td><td></td></tr>
    <tr><td>Lebanon</td><td>2002-02-02</td><td><b>-17</b></td></tr>
    <tr><td>Argentina</td><td>2005-04-04</td><td>100</td></tr>
    <tr><td>USA</td><td></td><td>-6</td></tr>
  </table>

Antwoord 11

Html-tabelkolom sorteren bij laden van pagina

var table = $('table#all_items_table');
var rows = table.find('tr:gt(0)').toArray().sort(comparer(3));
for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
  table.append(rows[i])
}
function comparer(index) {
  return function (a, b) {
    var v1= getCellValue(a, index),
    v2= getCellValue(b, index);
    return $.isNumeric(v2) && $.isNumeric(v1) ? v2 - v1: v2.localeCompare(v1)
  }
}
function getCellValue(row, index) {
  return parseFloat($(row).children('td').eq(index).html().replace(/,/g,'')); //1234234.45645->1234234
}

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 12

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
 table, td, th {
  border: 1px solid;
  border-collapse: collapse;
 }
 td , th {
  padding: 5px;
  width: 100px;
 }
 th {
  background-color: lightgreen;
 }
</style>
</head>
<body>
<h2>JavaScript Array Sort</h2>
<p>Click the buttons to sort car objects on age.</p>
<p id="demo"></p>
<script>
var nameArrow = "", yearArrow = "";
var cars = [
 {type:"Volvo", year:2016},
 {type:"Saab", year:2001},
 {type:"BMW", year:2010}
];
yearACS = true;
function sortYear() {
 if (yearACS) {
  nameArrow = "";
  yearArrow = "??";
  cars.sort(function(a,b) {
   return a.year - b.year;
  });
  yearACS = false;
 }else {
  nameArrow = "";
  yearArrow = "??";
  cars.sort(function(a,b) {
   return b.year - a.year;
  });
  yearACS = true;
 }
 displayCars();
}
nameACS = true;
function sortName() {
 if (nameACS) {
  nameArrow = "??";
  yearArrow = "";
  cars.sort(function(a,b) {
   x = a.type.toLowerCase();
   y = b.type.toLowerCase();
   if (x > y) {return 1;}
   if (x < y) {return -1};
   return 0;
  });
  nameACS = false;
 } else {
  nameArrow = "??";
  yearArrow = "";
  cars.sort(function(a,b) {
   x = a.type.toUpperCase();
   y = b.type.toUpperCase();
   if (x > y) { return -1};
   if (x <y) { return 1 };
   return 0;
  });
  nameACS = true;
 }
 displayCars();
}
displayCars();
function displayCars() {
 var txt = "<table><tr><th onclick='sortName()'>name " + nameArrow + "</th><th onclick='sortYear()'>year " + yearArrow + "</th><tr>";
 for (let i = 0; i < cars.length; i++) {
  txt += "<tr><td>"+ cars[i].type + "</td><td>" + cars[i].year + "</td></tr>";
 }
 txt += "</table>";
 document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>
</body>
</html>

Antwoord 13

Ik heb de code van een van de voorbeelden hier bewerkt om jQuery te gebruiken.
Het is echter nog steeds niet 100% jQuery. Enig idee over de twee verschillende versies, zoals wat zijn de voor- en nadelen van beide?

function column_sort() {
  getCellValue = (tr, idx) => $(tr).find('td').eq( idx ).text();
  comparer = (idx, asc) => (a, b) => ((v1, v2) => 
    v1 !== '' && v2 !== '' && !isNaN(v1) && !isNaN(v2) ? v1 - v2 : v1.toString().localeCompare(v2)
    )(getCellValue(asc ? a : b, idx), getCellValue(asc ? b : a, idx));
  table = $(this).closest('table')[0];
  tbody = $(table).find('tbody')[0];
  elm = $(this)[0];
  children = elm.parentNode.children;
  Array.from(tbody.querySelectorAll('tr')).sort( comparer(
    Array.from(children).indexOf(elm), table.asc = !table.asc))
    .forEach(tr => tbody.appendChild(tr) );
}
table.find('thead th').on('click', column_sort);

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 2 =

Other episodes