Homebrew installeren op OS X

Volgens de Homebrew-site moet ik om het te installeren het volgende typen:

brew install wget

Ik krijg een foutmelding:

-bash: brew: command not found

dit antwoordgevonden. Het probleem is echter dat ik brewniet zie in /usr/local/bin.

Ik heb de onderstaande regel toegevoegd aan mijn .bashrc-bestand

export PATH=/usr/local/bin:$PATH

Ik krijg nog steeds de fout command not found.

Hoe installeer ik Homebrew op OS X?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Het staat bovenaan de Homebrew-startpagina.

Vanaf een Terminal-prompt:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

De opdracht brew install wgetis een voorbeeld van hoe je Homebrew kunt gebruiken om een andere applicatie te installeren (in dit geval wget) nadat brew al is geïnstalleerd.


Historisch…

Vóór ongeveer 2020 was het commando op de Homebrew-pagina:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Antwoord 2, autoriteit 9%

Controleer of Xcode is geïnstalleerd of niet:

$ gcc --version
$ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"
$ brew doctor
$ brew update

http://techsharehub.blogspot.com/2013 /08/brew-command-not-found.html“klik hier voor exacte instructie-updates”


Antwoord 3, autoriteit 5%

Hoe u uw Mac instelt voor homebrew

Stap 1

Controleer of je de Xcode al hebt geïnstalleerd. Voer de onderstaande opdracht uit in uw terminal

/usr/bin/xcodebuild -version

Het zal de onderstaande voorbeelduitvoer afdrukken:

Xcode 12.3 Build-versie 12C33

Stap 2

Nu Xcode openen:

 1. Selecteer voorkeuren
 2. Tabblad Locatie selecteren
 3. Selecteer nu in Command Line Tool uw Xcode-versie in het vervolgkeuzemenu

Stap 3

In terminal voer onderstaande opdracht uit:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Opmerking:als je een M1 Chip Mac hebt, voer dan de onderstaande opdracht uit, sluit de terminal en open de terminal opnieuw

echo "export PATH=/opt/homebrew/bin:$PATH" >> ~/.zshrc

Antwoord 4, autoriteit 5%

Als je m1 chip mac gebruikt, voer dan onderstaande opdracht uit na het installeren van homebrew en open de terminal opnieuw:

echo "export PATH=/opt/homebrew/bin:$PATH" >> ~/.zshrc

Antwoord 5

Misschien ben ik te laat op het feest, maar er is een coole website waar je naar de pakketten kunt zoeken en het zal de benodigde opdracht weergeven om de dingen te installeren.
BrewInstallis de website.

U kunt wget echter installeren met het volgende commando:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
brew install wget

Hopelijk helpt dit 🙂


Antwoord 6

Op een kant-en-klare MacOS High Sierra 10.13.6

$ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Geeft de volgende foutmelding:

curl voert standaard SSL-certificaatverificatie uit met behulp van een “bundel”
van openbare sleutels van de certificeringsinstantie (CA) (CA-certificaten). Als de standaard
bundelbestand niet voldoende is, kunt u een alternatief bestand opgeven
met behulp van de –cacert optie.

Als deze HTTPS-server een certificaat gebruikt dat is ondertekend door een CA vertegenwoordigd in
de bundel, is de certificaatverificatie waarschijnlijk mislukt vanwege een
probleem met het certificaat (het kan verlopen zijn, of de naam kan)
komt niet overeen met de domeinnaam in de URL).

Als u de curl-verificatie van het certificaat wilt uitschakelen, gebruikt u
de -k (of –insecure) optie.

HTTPS-proxy heeft vergelijkbare opties –proxy-cacert en –proxy-insecure.

Oplossing: voeg gewoon een ktoe aan je krulopties

$ ruby -e "$(curl -fsSLk https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Antwoord 7

Brew is nu herschreven in Bash!

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

Antwoord 8

Hier is een versie die het homebrew-installatieprogramma verpakt in een bash-functie die kan worden uitgevoerd vanuit uw implementatiescripts:

install_homebrew_if_not_present() {
  echo "Checking for homebrew installation"
  which -s brew
  if [[ $? != 0 ]] ; then
    echo "Homebrew not found. Installing..."
    ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
  else
    echo "Homebrew already installed! Updating..."
    brew update
  fi
}

En nog een functie die een zelfgemaakte formule zal installeren als deze nog niet is geïnstalleerd:

brew_install () {    
  if brew ls --versions $1 > /dev/null; then
    echo "already installed: $1"
  else
    echo "Installing forumula: $1..."
    brew install $1
  fi
}

Zodra je deze functies hebt gedefinieerd, kun je ze als volgt gebruiken in je bash-script:

install_homebrew_if_not_present
brew_install wget
brew_install openssl
...

Antwoord 9

Als je nog steeds een foutmelding krijgt na het uitvoeren,

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Probeer vervolgens het opdrachtregelprogramma te downloaden en te installeren vanaf https://developer.apple.com/ download/more/voor uw specifieke Mac os- en Xcode-versie.

Probeer dan te rennen,

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

en dan

brew install node

Antwoord 10

Open Terminal en plaats het onderstaande commando.
Installeren:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Verwijderen:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/uninstall)"

Zodra de installatie voltooid is na het invoeren van brouwopdrachten:

brew install wget
brew install node
brew install watchman
...
...

Antwoord 11

Je kunt brew installeren met het onderstaande commando.

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Terwijl u dit gebruikt, krijgt u echter een waarschuwing dat het kopen van een homebrew-installatieprogramma nu verouderd is. Aanbevolen om in plaats daarvan Bash te gebruiken.

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"


Antwoord 12

Ik had hetzelfde probleem met de opdracht brewniet gevonden tijdens het installeren van Homebrewop mac BigSurmet M1-processor.

I– Installeer XCode als het nog niet is geïnstalleerd.

II– Selecteer terminal.appin Finder.

III– RMB klik op Terminal en selecteer “Info ophalen”

IV– Schakel het selectievakje Openen met Rosettain.

V– Sluit alle geopende Terminal-vensters.

VI– Open een nieuw Terminal-venster en installeer Hobebrew:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

VII– Test Homebrew-installatie.

IIX– Schakel het selectievakje Openen met Rosettauit.


Antwoord 13

installeer eerst de homebrew door de opdracht in de mac-terminal te plakken

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

bewerk vervolgens uw .bashrc-bestand

vi .bashrc

plak het onderstaande commando aan het einde en sla het op

export PATH=/opt/homebrew/bin:$PATH

Typ eenvoudig :wqen druk op ENTER

Als Bashrc-bestand er niet is, maak dan eenvoudig het bestand aan en bewerk u het bestand, om het type

te maken

touch ~/.bashrc

en voer gewoon de opdracht uit

source ~/.bashrc

Probeer nu de BREW-opdracht te gebruiken hopelijk werkt het nu

update: Als u in M1 MAC bent, voert u na het installeren van Homebrew gewoon de onderstaande opdracht uit en laad de terminal

opnieuw

echo "export PATH=/opt/homebrew/bin:$PATH" >> ~/.zshrc

14

MacOS Big Sur

Had dit toe te voegen aan Terminalcmd om Brewrunning.

 • Voeg Homebrew toe aan uw pad in /users/*UserName/.Zprofile:

   echo 'eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)' >> /Users/*username/.zprofile
   eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)
  

* Gebruikersnaam = Uw lokale machine gebruikersnaam


15

Voeg het volgende toe in uw terminal en klik op Enter en volg de instructie in de terminal. /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"


16

Niet zeker waarom niemand dit heeft vermeld: wanneer u de opdracht installatie van de officiële site uitvoert, in de definitieve regels, ziet u iets zoals hieronder, en u moet de ==> Next steps:

==> Installation successful!
==> Homebrew has enabled anonymous aggregate formulae and cask analytics.
Read the analytics documentation (and how to opt-out) here:
 https://docs.brew.sh/Analytics
No analytics data has been sent yet (or will be during this `install` run).
==> Homebrew is run entirely by unpaid volunteers. Please consider donating:
 https://github.com/Homebrew/brew#donations
==> Next steps:
- Add Homebrew to your PATH in /Users/{YOUR USER NAME}/.bash_profile:
  echo 'eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)' >> /Users/{YOUR USER NAME}/.bash_profile
  eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)

Dit is voor bashshell. U ziet verschillende stappen voor elke andere schaal, maar de bron van de stappen is hetzelfde.


17

RESLAAT “-BASH: BREW: opdracht niet gevonden”

 • Voeg Homebrew toe aan uw pad in / gebruikers //. Bash_Profile:

ECHO ‘EVAL $ (/ OPT / HOMEBREW / BIN / BREW GELLENV)’ & GT; & GT; / Gebruikers //. Bash_Profile

eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)

Antwoord 18

Voor Mac met Apple-silicium (M1)
exporteer eerst je pad en voer het brouwcommando in.

export PATH=/opt/homebrew/bin:$PAT
brew

Antwoord 19

Nadat ik alles had geprobeerd wat beschreven was, keek ik op in de mappermissie van brew in /usr/local/etc/. Op de een of andere manier zijn de rechten gewijzigd en kon ik de map niet openen. Ik heb de maprechten gewijzigd (met chmod) met dezelfde rechten als de andere mappen en brew begint te werken.


Antwoord 20

Hier is het script:

/usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”

Other episodes