Hoekrichtlijn hoe een attribuut aan het element toe te voegen?

Ik vraag me af hoe ik dit fragment moet doen:

//html
<div ng-app="app">
  <div ng-controller="AppCtrl">
    <a my-dir ng-repeat="user in users">{{user.name}}</a>
  </div>
</div>
//js
var app = angular.module('app', []);
app.controller("AppCtrl", function ($scope) {
  $scope.users = [{name:'John',id:1},{name:'anonymous'}];
  $scope.fxn = function() {
    alert('It works');
  };
}) 
app.directive("myDir", function ($compile) {
  return {
    link:function(scope,el){
      el.attr('ng-click','fxn()');
      //$compile(el)(scope); with this the script go mad 
    }
   };
});

Ik weet dat het over de compileerfase gaat
maar ik begrijp het punt niet, dus een korte uitleg zou zijn
zeer op prijs.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Een richtlijn die een andere richtlijn aan hetzelfde element toevoegt:

Vergelijkbare antwoorden:

Hier is een plunker: http://plnkr.co/edit/ziU8d826WF6SwQllHHQq?p=preview

app.directive("myDir", function($compile) {
 return {
  priority:1001, // compiles first
  terminal:true, // prevent lower priority directives to compile after it
  compile: function(el) {
   el.removeAttr('my-dir'); // necessary to avoid infinite compile loop
   el.attr('ng-click', 'fxn()');
   var fn = $compile(el);
   return function(scope){
    fn(scope);
   };
  }
 };
});

Veel schonere oplossing – ngClickhelemaal niet gebruiken:

Een plunjer: http://plnkr.co/edit/jY10enUVm31BwvLkDIAO?p=preview

app.directive("myDir", function($parse) {
 return {
  compile: function(tElm,tAttrs){
   var exp = $parse('fxn()');
   return function (scope,elm){
    elm.bind('click',function(){
     exp(scope);
    }); 
   };
  }
 };
});

Antwoord 2, autoriteit 2%

Je kunt dit proberen:

<div ng-app="app">
  <div ng-controller="AppCtrl">
    <a my-dir ng-repeat="user in users" ng-click="fxn()">{{user.name}}</a>
  </div>
</div>
<script>
var app = angular.module('app', []);
function AppCtrl($scope) {
    $scope.users = [{ name: 'John', id: 1 }, { name: 'anonymous' }];
    $scope.fxn = function () {
      alert('It works');
    };
  }
app.directive("myDir", function ($compile) {
  return {
    scope: {ngClick: '='}
  };
});
</script>

Other episodes