hoekig: voorwaardelijke klasse met * ngclass

Wat is er mis met mijn hoekcode? Ik krijg de volgende foutmelding:

Kan eigenschap ‘verwijderen’ van undefined bij browserdomadapter.removeclass

<ol>
 <li *ngClass="{active: step==='step1'}" (click)="step='step1'">Step1</li>
 <li *ngClass="{active: step==='step2'}" (click)="step='step2'">Step2</li>
 <li *ngClass="{active: step==='step3'}" (click)="step='step3'">Step3</li>
</ol>

Antwoord 1, Autoriteit 100%

Angular Version 2+ biedt verschillende manieren om klassen voorwaardelijk toe te voegen:

type één

[class.my_class] = "step === 'step1'"

Type Two

[ngClass]="{'my_class': step === 'step1'}"

en meerdere optie:

[ngClass]="{'my_class': step === 'step1', 'my_class2' : step === 'step2' }"

Type Three

[ngClass]="{1 : 'my_class1', 2 : 'my_class2', 3 : 'my_class4'}[step]"

type vier

[ngClass]="step == 'step1' ? 'my_class1' : 'my_class2'"

Antwoord 2, Autoriteit 24%

[ngClass]=...in plaats van *ngClass.

*is alleen voor de SHORTHAND SYNTAX voor structurele richtlijnen waar u bijvoorbeeld

kunt gebruiken

<div *ngFor="let item of items">{{item}}</div>

in plaats van de langere equivalente versie

<template ngFor let-item [ngForOf]="items">
 <div>{{item}}</div>
</template>

Zie ook https://angular.io/ docs/ts/latest/api/common/index/NgClass-directive.html

<some-element [ngClass]="'first second'">...</some-element>
<some-element [ngClass]="['first', 'second']">...</some-element>
<some-element [ngClass]="{'first': true, 'second': true, 'third': false}">...</some-element>
<some-element [ngClass]="stringExp|arrayExp|objExp">...</some-element>
<some-element [ngClass]="{'class1 class2 class3' : true}">...</some-element>

Zie ook https://angular.io/docs/ts/ nieuwste/guide/template-syntax.html

<!-- toggle the "special" class on/off with a property -->
<div [class.special]="isSpecial">The class binding is special</div>
<!-- binding to `class.special` trumps the class attribute -->
<div class="special"
   [class.special]="!isSpecial">This one is not so special</div>
<!-- reset/override all class names with a binding -->
<div class="bad curly special"
   [class]="badCurly">Bad curly</div>

Antwoord 3, autoriteit 5%

Een andere oplossing is het gebruik van [class.active].

Voorbeeld:

<ol class="breadcrumb">
  <li [class.active]="step=='step1'" (click)="step='step1'">Step1</li>
</ol>

Antwoord 4, autoriteit 4%

Dat is de normale structuur voor ngClassis:

[ngClass]="{'classname' : condition}"

Dus in jouw geval, gebruik het gewoon zo…

<ol class="breadcrumb">
 <li [ngClass]="{'active': step==='step1'}" (click)="step='step1'">Step1</li>
 <li [ngClass]="{'active': step==='step2'}" (click)="step='step2'">Step2</li>
 <li [ngClass]="{'active': step==='step3'}" (click)="step='step3'">Step3</li>
</ol>

Antwoord 5, autoriteit 3%

met de volgende voorbeelden kunt u ‘IF ELSE’ gebruiken

<p class="{{condition ? 'checkedClass' : 'uncheckedClass'}}">
<p [ngClass]="condition ? 'checkedClass' : 'uncheckedClass'">
<p [ngClass]="[condition ? 'checkedClass' : 'uncheckedClass']">

Antwoord 6, autoriteit 2%

U kunt ngClass gebruiken om de klassenaam zowel voorwaardelijk als niet in Angular toe te passen

Bijvoorbeeld

[ngClass]="'someClass'">

Voorwaardelijk

[ngClass]="{'someClass': property1.isValid}">

Meerdere voorwaarden

[ngClass]="{'someClass': property1.isValid && property2.isValid}">

Methode-expressie

[ngClass]="getSomeClass()"

Deze methode zal in uw component zitten

getSomeClass(){
    const isValid=this.property1 && this.property2;
    return {someClass1:isValid , someClass2:isValid};
  }

Antwoord 7

Je zou zoiets moeten gebruiken ([ngClass]in plaats van *ngClass) zoals:

<ol class="breadcrumb">
 <li [ngClass]="{active: step==='step1'}" (click)="step='step1; '">Step1</li>
 (...)


Antwoord 8

In Angular 7.X

De CSS-klassen worden als volgt bijgewerkt, afhankelijk van het type expressie-evaluatie:

 • string – de CSS-klassen die in de string staan (met spaties gescheiden) zijn toegevoegd

 • Array – de CSS-klassen die zijn gedeclareerd als Array-elementen worden toegevoegd

 • Object – sleutels zijn CSS-klassen die worden toegevoegd wanneer de uitdrukking in de waarde een waarheidswaarde oplevert, anders worden ze verwijderd.

<some-element [ngClass]="'first second'">...</some-element>
<some-element [ngClass]="['first', 'second']">...</some-element>
<some-element [ngClass]="{'first': true, 'second': true, 'third': false}">...</some-element>
<some-element [ngClass]="stringExp|arrayExp|objExp">...</some-element>
<some-element [ngClass]="{'class1 class2 class3' : true}">...</some-element>

Antwoord 9

om MostafaMashayekhi zijn antwoord voor optie twee uit te breiden>
je kunt ook meerdere opties koppelen met een ‘,’

[ngClass]="{'my-class': step=='step1', 'my-class2':step=='step2' }"

Ook *ngIf kan in sommige van deze situaties worden gebruikt, meestal gecombineerd met een *ngFor

class="mats p" *ngIf="mat=='painted'"

Antwoord 10

Bovendien kunt u toevoegen met de methodefunctie:

In HTML

<div [ngClass]="setClasses()">...</div>

In component.ts

// Set Dynamic Classes
 setClasses() {
  let classes = {
   constantClass: true,
   'conditional-class': this.item.id === 1
  }
  return classes;
 }

Antwoord 11

Terwijl ik een reactief formulier aan het maken was, moest ik 2 soorten klassen op de knop toewijzen. Dit is hoe ik het deed:

<button type="submit" class="btn" [ngClass]="(formGroup.valid)?'btn-info':''" 
[disabled]="!formGroup.valid">Sign in</button>

Als het formulier geldig is, heeft de knop btn en btn-class (van bootstrap), anders alleen btn class.


Antwoord 12

U kunt [ngClass] of [class.classname] gebruiken, beide werken hetzelfde.
[class.my-class]="step==='step1'"

   OF

[ngClass]="{'my-class': step=='step1'}"

Beide werken hetzelfde!


Antwoord 13

Laat YourCondition uw toestand of een booleaanse eigenschap zijn, doe het dan als volgt

[class.yourClass]="YourCondition"

Antwoord 14

ngClasssyntaxis:

[ngClass]="{'classname' : conditionFlag}"

U kunt als volgt gebruiken:

<ol class="breadcrumb">
 <li [ngClass]="{'active': step==='step1'}" (click)="step='step1'">Step1</li>
 <li [ngClass]="{'active': step==='step2'}" (click)="step='step2'">Step2</li>
 <li [ngClass]="{'active': step==='step3'}" (click)="step='step3'">Step3</li>
</ol>

Antwoord 15

Dit is wat voor mij werkte:

[ngClass]="{'active': dashboardComponent.selected_menu == 'profile'}"

Antwoord 16

We kunnen klassen dynamisch maken door de volgende syntaxis te gebruiken. In Angular 2 plus kun je dit op verschillende manieren doen:

[ngClass]="{'active': arrayData.length && arrayData[0]?.booleanProperty}"
[ngClass]="{'active': step}"
[ngClass]="step== 'step1'?'active':''"
[ngClass]="step? 'active' : ''"

Antwoord 17

Niet relevant voor de [ngClass]-richtlijn, maar ik kreeg ook dezelfde foutmelding als

Kan eigenschap ‘verwijderen’ van undefined niet lezen op…

en ik dacht dat dit de fout was in mijn [ngClass]voorwaarde, maar het bleek dat de eigenschap waartoe ik toegang probeerde te krijgen in de voorwaarde van [ngClass]niet was geïnitialiseerd.

Alsof ik dit in mijn typoscript-bestand had

element: {type: string};

en in mijn [ngClass]die ik gebruikte

[ngClass]="{'active', element.type === 'active'}"

en ik kreeg de foutmelding

Kan eigenschap ‘type’ van undefined niet lezen op…

en de oplossing was om mijn eigendom te repareren aan

element: {type: string} = {type: 'active'};

Ik hoop dat het iemand helpt die probeert te voldoen aan een voorwaarde van een eigenschap in [ngClass]


Antwoord 18

<div class="collapse in " [ngClass]="(active_tab=='assignservice' || active_tab=='manage')?'show':''" id="collapseExampleOrganization" aria-expanded="true" style="">
 <ul> 	 <li class="nav-item" [ngClass]="{'active': active_tab=='manage'}">
<a routerLink="/main/organization/manage" (click)="activemenu('manage')"> <i class="la la-building-o"></i>
<p>Manage</p></a></li> 
<li class="nav-item" [ngClass]="{'active': active_tab=='assignservice'}"><a routerLink="/main/organization/assignservice" (click)="activemenu('assignservice')"><i class="la la-user"></i><p>Add organization</p></a></li>
</ul></div>

Antwoord 19

Probeer het zo..

Definieer je klas met ”

<ol class="breadcrumb">
  <li *ngClass="{'active': step==='step1'}" (click)="step='step1; '">Step1</li>
  <li *ngClass="{'active': step==='step2'}" (click)="step='step2'">Step2</li>
  <li *ngClass="{'active': step==='step3'}" (click)="step='step3'">Step3</li>
</ol>

Antwoord 20

Voor elseif-statement (minder vergelijking) gebruik je zo: (je vergelijkt bijvoorbeeld drie-statements)

<div [ngClass]="step === 'step1' ? 'class1' : (step === 'step2' ? 'class2' : 'class3')"> {{step}} </div>

Antwoord 21

De richtlijn werkt op drie verschillende manieren, afhankelijk van naar welke van de drie typen de uitdrukking evalueert:

 1. Als de uitdrukking resulteert in een tekenreeks, moet de tekenreeks een of meer door spaties gescheiden klassennamen zijn.
 2. Als de expressie resulteert in een object, wordt voor elk sleutel-waardepaar van het object met een waarheidswaarde de corresponderende sleutel gebruikt als klassenaam.
 3. Als de expressie evalueert naar een array, moet elk element van de array ofwel een tekenreeks zijn als in type 1 of een object zoals in type 2. Dit betekent dat u snaren en objecten samen in een array kunt mengen om u meer te geven controle over wat CSS-klassen verschijnen. Zie de onderstaande code voor een voorbeeld hiervan.
  [class.class_one] = "step === 'step1'"
  [ngClass]="{'class_one': step === 'step1'}"

Voor meerdere opties:

  [ngClass]="{'class_one': step === 'step1', 'class_two' : step === 'step2' }" 
  [ngClass]="{1 : 'class_one', 2 : 'class_two', 3 : 'class_three'}[step]"
  [ngClass]="step == 'step1' ? 'class_one' : 'class_two'"

Antwoord 22

Angular biedt meerdere manieren om klassen voorwaardelijk toe te voegen:

eerste manier

Actief is uw klasnaam

[class.active]="step === 'step1'"

tweede manier

Actief is uw klasnaam

[ngClass]="{active': step=='step1'}"

derde manier

Met behulp van Ternary-operator Class1 en Class2 is uw klasnaam

[ngClass]="(step=='step1')?'class1':'class2'"

Other episodes