Hoe voer ik een Windows-opdracht uit op een externe pc?

Is het mogelijk om een Windows-shell-opdracht uit te voeren op een externe pc als ik de inlognaam en het wachtwoord weet?
Is het mogelijk om dit te doen met de Windows-shell van de client-pc?


Antwoord 1, autoriteit 100%

psexec \\RemoteComputer cmd.exe

of gebruik ssh of TeamViewer of RemoteDesktop!


Antwoord 2, autoriteit 100%

Als u zich in een domeinomgeving bevindt, kunt u ook het volgende gebruiken:

winrs -r:PCNAME cmd

Hiermee wordt een externe opdrachtshell geopend.


Antwoord 3, autoriteit 42%

Dit kan worden gedaan met behulp van PsExecdie kan worden gedownload hier

psexec \\computer_name -u username -p password ipconfig

Als dit niet werkt, probeer dit dan:-

  1. Open RegEdit op uw externe server.
  2. Navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

  3. Voeg een nieuwe DWORD-waarde toe met de naam LocalAccountTokenFilterPolicy

  4. Zet zijn
    waarde tot 1.
  5. Herstart je externe server.
  6. Probeer PSExec opnieuw uit te voeren vanuit
    uw lokale server.

Antwoord 4, autoriteit 39%

U kunt het native win-commando gebruiken:

WMIC /node:ComputerName process call create “cmd.exe /c start.exe”

De WMIC maakt deel uit van de wbem win-map: C:\Windows\System32\wbem

Other episodes