Hoe verzenden meerdere gegevensvelden via Ajax?

Ik sta vast: ik probeer een formulier in te dienen met Ajax, maar ik kan geen manier vinden om meerdere gegevensvelden te verzenden via mijn Ajax-oproep.

$(document).ready(function() {
 $("#btnSubmit").click(function() {
  var status = $("#activitymessage").val();
  var name = "Ronny";
  $.ajax({
   type: "POST",
   url: "ajax/activity_save.php",
   **data: "status="+status+"name="+name"**,
   success: function(msg) {...

Ik heb allerlei dingen geprobeerd:

data: {status: status, name: name},

of zelfs dingen zoals dit alleen voor testdoeleinden:

data: "status=testing&name=ronny",

Maar wat ik ook probeer, ik krijg niets in mijn activity_save.phpdus niets in mijn SQL.

Dus, wat is de juiste syntaxis om meer gegevens in My Ajax-oproep te plaatsen?


1, Autoriteit 100%

De juiste syntaxis is:

data: {status: status, name: name},

Zoals hier opgegeven: http://api.jquery.com/jQuery.ajax/

Dus als dat niet werkt, zou ik die variabelen waarschuwen om ervoor te zorgen dat ze waarden hebben.


2, Autoriteit 13%

U kunt gegevens verzenden via JSON of via normaal bericht, hier is een voorbeeld voor JSON.

var value1 = 1;
 var value2 = 2;
 var value3 = 3;  
 $.ajax({
   type: "POST",
   contentType: "application/json; charset=utf-8",
   url: "yoururlhere",
   data: { data1: value1, data2: value2, data3: value3 },
   success: function (result) {
      // do something here
   }
 });

Als je het via een normale post wilt gebruiken, probeer dit dan

$.ajax({
   type: "POST",
   url: $('form').attr("action"),  
   data: $('#form0').serialize(),
   success: function (result) {
     // do something here
   }
 });

Antwoord 3, autoriteit 3%

Probeer met aanhalingstekens:

data: {"status": status, "name": name}

Het moet goed werken.


Antwoord 4, autoriteit 2%

var countries = new Array();
countries[0] = 'ga';
countries[1] = 'cd';

daarna kun je het volgende doen:

var new_countries = countries.join(',')

na:

$.ajax({
  type: "POST",
  url: "Concessions.aspx/GetConcessions",
  data: new_countries,
  ...

Dit ding werkt als JSON-tekenreeksformaat.


Antwoord 5

Volgens http://api.jquery.com/jquery.ajax/

$.ajax({
 method: "POST",
 url: "some.php",
 data: { name: "John", location: "Boston" }
})
.done(function( msg ) {
 alert( "Data Saved: " + msg );
});

Antwoord 6

Deze werkt voor mij.

Hier is mijn PHP:

<div id="pageContent">
 <?php
  while($row = mysqli_fetch_assoc($stmt)) {
 ?>
 <br/>
 <input id="vendorName_" name="vendorName_<?php echo $row["id"]; ?>" value='<?php echo $row["vendorName"]; ?>'>
 <input id="owner_" name="owner_<?php echo $row["id"]; ?>" value='<?php echo $row["owner"]; ?>'>
 <input id="city_" name="city_<?php echo $row["id"]; ?>" value='<?php echo $row["city"]; ?>'>
 <button id="btn_update_<?php echo $row["id"]; ?>">Update</button>
 <button id="btn_delete_<?php echo $row["id"]; ?>">Delete</button>
 <?php
  }
 ?>
 </br></br>
 <input id = "vendorName_new" value="">
 <input id = "owner_new" value="">
 <input id = "city_new" value="">
 <button id = "addNewVendor" type="submit">+ New Vendor</button>
</div>

Hier is mijn jQuery met AJAX:

$("#addNewVendor").click(function() {
 alert();
 $.ajax({
  type: "POST",
  url: "create.php",
  data: {vendorName: $("#vendorName_new").val(), owner: $("#owner_new").val(), city: $("#city_new").val()},
  success: function(){
   $(this).hide();
   $('div.success').fadeIn();
   showUsers()
  }
 });
});

Antwoord 7

Ik ben een beginner bij ajax, maar ik denk dat ik deze “data: {status: status, naam: naam}”-methode moet gebruiken
datatype moet zijn ingesteld op JSON
d.w.z.

$.ajax({
type: "POST",
dataType: "json",
url: "ajax/activity_save.php",
data: {status: status, name: name},

Antwoord 8

Gebruik deze

data: '{"username":"' + username + '"}',

Ik probeer veel syntaxis om met laravel te werken
het werkt voor mij voor laravel 4.2 + ajax.


Antwoord 9

Probeer dit:

$(document).ready(function() {
 $("#btnSubmit").click(function() {
  var status = $("#activitymessage").val();
  var name = "Ronny";
  $.ajax({
   type: "POST",
   url: "ajax/activity_save.php",
   data: {'status': status, 'name': name},
    success: function(msg) {...

Antwoord 10

Ik ben nieuw bij AJAX en ik heb dit geprobeerd en het werkt goed.

function q1mrks(country,m) {
 // alert("hellow");
 if (country.length==0) {
  //alert("hellow");
  document.getElementById("q1mrks").innerHTML="";
  return;
 }
 if (window.XMLHttpRequest) {
  // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
 } else {
  // code for IE6, IE5
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
 xmlhttp.onreadystatechange=function() {
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
   document.getElementById("q1mrks").innerHTML=xmlhttp.responseText;
  }
 }
 xmlhttp.open("GET","../location/cal_marks.php?q1mrks="+country+"&marks="+m,true);
 //mygetrequest.open("GET", "basicform.php?name="+namevalue+"&age="+agevalue, true)
 xmlhttp.send();
}

Antwoord 11

Probeer te gebruiken:

$.ajax({
  type: "GET",
  url: "something.php",
  data: { "b": data1, "c": data2 },  
  dataType: "html",
  beforeSend: function() {},
  error: function() {
    alert("Error");
  },
  success: function(data) {                          
    $("#result").empty();
    $("#result").append(data);
  }
});

Other episodes